Naslovnica / NOVICE / Deveti občni zbor Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik

Deveti občni zbor Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik

Naš utrip št. 7 – 2018

Tokrat smo se člani društva Utrip, 17. 2. 2018, zbrali pri Flegarju na letnem občnem zboru ob 18.00 uri. Po ugotovitvi sklepčnosti zbora in otvoritvenem pozdravu je bil izvoljen delovni predsednik zbora, zapisnikar in overitelja zapisnika. Gospod Zabavnik in predsednica društva sta se zahvalila za vsebino časopisa in zabeleženo kroniko preteklega leta. Sledila so poročila predsednice društva, blagajnika ter predstavnikov komisij, razprava o poročilih in sprejem le-teh.

Po dveletnem mandatu članov izvršnega odbora je bila na vrsti razrešnica organov društva in nove volitve. Nekaj dosedanjih članov obora se je strinjalo, da delujejo naprej, nekateri so bili izvoljeni na novo. Sledila je predstavitev programa za leto 2018, zabeleženo je bilo tudi nekaj dodatnih zanimivih predlogov članov za izvedbo izletov in dogodkov v tem letu.

Razprava je bila živahna,  prisotni člani so bili zadovoljni z izvedenimi programi in izleti v preteklem letu in so zaželeli novem izvršnemu odboru uspešno nadaljnje delo. Sledila je pogostitev in živahen pogovor do poznih večernih ur.

Lepa misel: Nikomur ne vzemi upanja, ker je morda to edino, kar še ima.

Besedilo in fotografije: Marina Drolc

Arhiv vseh številk občasnika podeželskega društva Utrip pod domačo lipo – Naš utrip
(glasilo si lahko prenesete s klikom na sliko)

nas utrip1

Naš utrip št. 1 – 2012

Naš utrip št. 2 - 2013

Naš utrip št. 2 – 2013

Naš utrip št. 3 - 2014

Naš utrip št. 3 – 2014

Naš utrip št. 4 - 2015

Naš utrip št. 4 – 2015

Naš utrip št. 5 - 2016

Naš utrip št. 5 – 2016

Naš utrip št. 6 - 2017

Naš utrip št. 6 – 2017

Naš utrip št. 7 – 2018