Naslovnica / NOVICE / Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

Kaj so v preteklem tednu počeli na Občini Kamnik

T e D n i (K) Občine Kamnik – 09.02.2015

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

 

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječi vodovoda DN 125

Dela na omenjenem odseku od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo so začasno ustavljena zaradi zimskih razmer, saj v nadaljevanju trasa vodovoda poteka v strmem delu Perkove ulice.

Odsek 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

Zaradi zimskih razmer dela v preteklem tednu niso potekala.

tednik92015 31

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM2. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250 proti »Kurji dolini« (med zaščitnima ograjama). Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. Dela potekajo počasneje zaradi laporja. V petek, 6. februarja 2015, se je zaradi napovedanega snega gradbena jama zasula za normalno prevoznost glavne ceste Tunjice – Kamnik. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

V preteklem tednu je izvajalec končal z deli na stranskem kanalu TM2-0, ki poteka od križišča za Laniše proti Tunjiški Mlaki 6 a (Smolnikar). Celotna dolžina kanala znaša približno 50 metrov.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

V preteklem tednu je izvajalec končal z deli na stranskem kanalu TM2-2, ki poteka do objektov Košiše 13 do Košiše 13 c. Celotna dolžina kanala znaša približno 185 metrov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Spodnje Stranje

Zaradi zimskih razmer dela v preteklem tednu niso potekala.
V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Županje Njive

V ponedeljek, 2. februarja 2015, in torek, 3. februarja 2015, je izvajalec nadaljeval z deli na stranskem kanalu G60-2 na delu Županjih Njiv, od objekta Županje Njive 30 po hribu navzdol. Preostali del tedna zaradi zimskih razmer dela niso potekala.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občinska uprava bo v skladu s 25. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, javnim razpisom za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavljenim v letu 2013, odločbo o uvrstitvi na prednostno listo in objavljenim seznamom upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so oproščeni plačila varščine na listi A, objavljenim v letu 2014, v prihodnjem tednu trem upravičencem posredovala obvestilo o dodelitvi razpoložljivih stanovanj v najem. V kolikor bodo najemniki sprejeli po površinskem normativu primerna stanovanja v najem, bo Občina Kamnik z njimi sklenila najemne pogodbe za nedoločen čas.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov) je bila v preteklem tednu najpomembnejša stvar obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 v drugi obravnavi ter obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2016 v drugi obravnavi. V skladu z Zakonom o javnih financah in poslovnikom Občinskega sveta Občine Kamnik so bila pripravljena stališča predlagatelja do vloženih amandmajev k predlogu Odlokov o proračunu Občine Kamnik za leto 2015 in 2016, ki ju je Občinski svet Občine Kamnik potrdil v sredo, 4. 2. 2015. Občinski svet je na isti seji potrdil tudi Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 in Program prodaje finančnega premoženja.  Pripravljen je bil čistopis proračuna Občine Kamnik za leto 2015, na podlagi sprejetih amandmajev.

V skladu s Pravilnikom o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva je bilo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovano poročilo o dodeljenih pomočeh na področju kmetijstva v letu 2014. Iz proračuna občine Kamnik je bilo v letu 2014 na področju kmetijstva izplačanih 100.925 evrov državnih pomoči (Skupinske izjeme za kmetijstvo, kamor sodijo naložbe v kmetijska gospodarstva, pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov ter zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu).

Oddelek za družbene dejavnosti

Priznanja za športne dosežke

Strokovna komisija je pregledala in izbrala športnice, športnike in športne ekipe, ki so nas s svojimi uspehi navduševali preteklo leto. Nagrajenci bodo v tem tednu prejeli vabila na slavnostno podelitev športnih priznanj, ki bo v četrtek, 19. februarja 2015, ob 17. uri v Domu kulture Kamnik.

tednik92015 11

Peticija proti ukinitvi izvajanja NMP

Do konca februarja 2015 je v prostorih Občine Kamnik in Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik možno podpisati peticijo proti ukinitvi izvajanja nujne medicinske pomoči (NMP), ki jo že vrsto let uspešno izvajajo v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik.

Optika za OŠ Marije Vere

Osnovna šola Marije Vere je bila s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport obveščena, da je ministrstvo po izvedenem javnem naročilu v okviru projekta Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in raziskovanja – IR optika podpisalo pogodbe z izbranimi ponudniki. Med vključenimi povezavami je tudi povezava do Osnovne šole Marije Vere. Za sklop Kamnik, v katerega je vključena omenjena šola, je bil izbran ponudnik Telekom Slovenije d.d.. Ponudnik mora povezavo zagotoviti najkasneje do 1. septembra 2015.Medobčinski muzej Kamnik nadaljuje z razstavo »KAM SO ŠLE VSE FABRIKE«. Na predvečer kulturnega praznika, 7. februarja 2015, ste na gradu Zaprice lahko prisluhnili postindustrijskemu večeru Kam so šle vse fabrike-SMODNIŠNICA: vodstvo in predstavitev makete. V ospredju pogovora je bilo kamniško podjetje KIK – Kemijska industrija Kamnik, avtor razstave Marko Kumer pa je zbrane popeljal skozi vzpone in padce te od nekdaj skrbno varovane in v tančico konspirativnosti ovite fabrike.Poleg vodene razstave so v sodelovanju z Mladinskim centrom Kotlovnica predstavili tudi »maketo« vseh objektov smodnišnice, ki so jo izdelali štirje nemški prostovoljci, ki v sklopu mednarodne mladinske izmenjave, delujejo in bivajo v MC Kotlovnica.

Medobčinski muzej Kamnik

Medobčinski muzej Kamnik je v včeraj, 8. februarja 2015, od 10. do 13. ure vabil na brezplačne ogled njihov stalnih in občasnih razstav v Spominsko sobo Rudolfa Maistra, v galerijo Miha Maleš in na grad Zaprice.V počastitev slovenskega kulturnega praznika je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna enota Kamnik, organiziral že tradicionalno 36. Območno revijo odraslih pevskih zborov iz občin Kamnik in Komenda, ki se je odvijala v včeraj, 8. februarja 2015, v Domu kulture Kamnik. Sodelovalo je enajst pevskih zborov, strokovna spremljevalka-ocenjevalka in selektorica za medobčinsko/regijsko revijo odraslih pevskih zborov je bila profesorica Andreja Martinjak.

tednik92015 21

Matična knjižnica Kamnik

Kamničanka Meta Osredkar je napisala pravo kriminalko z naslovom »Umor v Šmihelski vasi«. S pisateljico Meto Osredkar se je v dvorani Matične knjižnice Kamnik pogovarjal Vladimir Habjan.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v skladu z veljavno zakonodajo, ki določa, da mora Občina v postopku priprave Občinskega prostorskega akta omogočiti javnosti seznanitev z dopolnjenim osnutkom, začeli z javno razgrnitvijo Občinskega prostorskega načrta z oznako OPPN B 24 Spodnji Stol- del, B26 Polje-del in Okoljskega poročila. Po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik je obravnavano območje, namenjeno za proizvodnjo in skladišča. V večjem delu območja obdelave prostorskega akta je nepozidano zemljišče, le na severovzhodni strani je del območja pozidan. Prostorski akt predvideva pozidavo objektov za proizvodnjo in skladišča ter poslovne prostore. Prostorski akt bo omogočal gradnjo objektov v okviru prostorskih enot. V skladu z veljavno zakonodajo se v prostorskem aktu določa tudi prometna in komunalna opremljenost zemljišča ter drugo potrebno infrastrukturo. Javna razgrnitev se je zaključila 6. 2. 2015.

Med javno razgrnitvijo je bila organizirana javna obravnava, ki pa se je žal ni udeležil noben občan. V zadnjem času opažamo, da je zanimanje širše javnosti za sprejemanje prostorskih aktov zelo majhno, javnih obravnav se udeleži malo ljudi, največkrat so to občani, ki so neposredno prizadeti s temi prostorskimi akti oziroma bodo zaradi teh spremenjeni njihovi pogoji bivanja. Odnos širše javnosti (zlasti pogrešamo odziv strokovne javnosti; arhitekte, urbaniste, ekonomiste, geografe, sociologe in podobno) do prostorskih aktov pa je v zadnjem času zelo indiferenten. Ob tem torej apeliramo na vse občanke in občane, da v postopkih sprejemanja prostorskih aktov konstruktivno sodelujejo (zlasti na javnih obravnavah, kjer je možen neposreden dialog z načrtovalci), saj le tako lahko pridemo do bolj smotrnega in premišljenega urbanističnega načrtovanja in urejanja prostora. Čas javnih razgrnitev je torej edina priložnost, da se prostorske rešitve (ki jih načrtovalci pripravijo kot osnutke) lahko nadgradijo, spremenijo ali korigirajo. Če se jih v času javne razgrnitve, ki je namenjena prav seznanjanju javnosti z nameravanimi posegi, zbiranju mnenj in odpiranju razprave o posameznih prostorskih ureditvah, argumentirano komentira, bodo rešitve prav gotovo boljše in bolj sprejemljive. Po sprejetju akta spremembe niso več možne, ker so prostorski akti (zlasti OPPN-ji) precej zavezujoči in precej definirani.

V preteklem tednu je bil OPPN B24 Sp. Stol-del in B26 Polje-del obravnavan na seji Občinskega sveta, kjer na predstavljene prostorske rešitve in okoljsko poročilo svetnice in svetniki niso imeli pripomb. Sprejem tega prostorskega akta se predvideva takoj po pridobitvi pozitivnih mnenj, ki jih bodo podali nosilci urejanja prostora, to je predvidoma še pred polletnimi počitnicami.

Tedenski pregled dela pripravlja: Občina Kamnik

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve