Naslovnica / NOVICE / Kamniški občinski svetniki so z večino glasov potrdili podražitev oskrbe s pitno vode in kanalščine

Kamniški občinski svetniki so z večino glasov potrdili podražitev oskrbe s pitno vode in kanalščine

Občinski svet Občine Kamnik je na današnji seji z večino glasov potrdil podražitev oskrbe s pitno vodo in kanalščine na območju Občine Kamnik. Za podražitev so glasovali svetnice in svetniki iz županove koalicije, proti pa opozicija.

Obe podražitvi, o katerih smo pred dnevi pisali v prispevkih: Obeta se občutna podražitev oskrbe s pitno vodo in Podražitev kanalščine, čiščenja odplak iz MČN ter odvoz vsebine greznic in blata iz malih čistilnih napravso podprli svetniki in svetnice iz županove koalicije, medtem ko je opozicija povečini glasovala proti.

Podražitev omrežnine oz. oskrbe s pitno vodo so člani Občinskega sveta Občine Kamnik potrdili z 20. glasovi za in 8. proti, podražitev kanalščine pa je bila potrjena z 18. glasovi za in 10. proti.

Za povprečno štiričlansko družino (s povprečno porabo vode), ki živi v enostanovanjski hiši, se bo oskrba s pitno vodo podražila za nekaj manj kot 3,5 evra na mesec oz. več kot 23%, z zvišanjem cene omrežnine pa bo Občina Kamnik pridobila več namenskih sredstev za vlaganja v javni vodooskrbni sistem.

Kanalščina se bo za gospodinjstva podražila za približno 9,8%, medtem ko se bo za gospodarstvo občutno pocenila, in sicer, kot je navedeno v gradivu za 13. sejo sveta, za kar 38,4%. Povprečni 4-članski družini (s povprečno porabo vode), bo podražitev kanalščine mesečno položnico povišala za okoli 0,76 EUR na mesec.