Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Aktivnosti za bolj varne ceste in lepšo podobo občine

Komunalni vestnik: Aktivnosti za bolj varne ceste in lepšo podobo občine

Skladno z napovedmi sta se ekipi komunalnega podjetja Kamnik v tem tednu lotili izvedbe dveh usadov, tako da okoli 15 m dolga oporna zidova nastajata v Košišah in ob cesti Hrib – Poreber.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Dve gradbeni ekipi, ena v Košišah, druga pa na cesti Hrib – Poreber, sta v minulem tednu pošteno zagrizli v delo ter sta na dobri poti, da se s končnim izdelkom pohvalita še pred koncem prihodnjega tedna. Sama izvedba za izkušeni ekipi sicer ne predstavlja prevelikega izziva, bo pa izgradnja obeh začetih opornih zidov v marsičem izboljšala varnost obeh cest.

Za izvedbo opornih zidov je bilo za začetek potrebno izkopati temelje, po poročanju našega delovodje, pa je na obeh lokacijah sezidanega že približno polovica zidu. Po zaključku del se bosta ekipi preselili v Zgornji Motnik in Špitalič, kjer bosta prav tako poskrbeli za preprečitev nevarnega plazenje terena.

 

V Soteski je od tega tedna dalje zgrajene okoli 120 m nove kanalizacije (TD 15) pri čemer so bili sočasno položeni tudi novi telekomunikacijski vodi. Ker s tovrstnimi deli še ne nameravamo zaključiti, smo že v Porebru, kjer se naša ekipa, za potrebe nove fekalne in optične kanalizacije, že prebija prek travnikov in sadovnjakov.

 

Kot običajno so se tudi v tem tednu izvajala številna vzdrževalna dela. Še vedno čistimo mulde in nasipamo bankine. Največ dela z muldami je bilo v Palovčah, Gozdu in Sovinji Peči, bankine pa smo uredili v Snoviku, Beli in na Kranjskem Raku.

Na cestah Smrečje in Laniše so bili zamenjani dotrajani betonski pokrovi ponikovalnih jaškov, pokrpanih pa je bilo tudi precej cest.

Prioriteta tega tedna so bile luknje v asfaltu na cesti Češnjice – Okrog in na makadamskih cestah v Veliki Lašni, Beli, Cirkušah …

 

V tem tednu je bilo, na mestu sanacije udora ceste pri mostu na Viru pri Nevljah, ki je bil izveden še pred novim letom, opravljeno zaključno asfaltiranje.

Nadaljujemo tudi s pomladanskim čiščenjem. Zavoljo toplega in suhega vremena na cesti že srečujemo kolesarje, rekreativce na rolerjih, skejtih ipd, zaradi katerih morajo biti površine pravočasno očiščene peska in druge nesnage.

 

Tako že drugi teden zapored izvajamo temeljito čiščenje, ki je bilo v iztekajočem se tednu izvedeno na Ljubljanski in Kranjski cesti, na Murnovi ulici in še marsikje drugje.

 

Da bo naše mesto še lepše, pa smo zamenjali tudi dotrajane koše za smeti na Novem trgu in v Keršmančevem parku. Naj ob tem še enkrat ponovimo, da koški za smeti niso namenjeni odlaganju komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, zato le-te odložite v namenske posode. Saj najbrž razumete, da so koški namenjeni zgolj manjšim smetem, ne pa celim vrečam odpadkov.

 

Razen običajnih in načrtovanih del, se domala vsak dan soočimo tudi s kakim „presenečenjem“, ki zahteva nujno in takojšnje posredovanje. Med takšna „presenečenja“ so v tem tednu sodila tudi odstranitev nemarno zapuščenega oz. zavrženega pokvarjenega kolesa, ravnanje skrivljenih stebričkov na Ljubljanski cesti in prometnih znakov na Neveljski cesti, nameščanje odtujenih prometnih znakov v Tunjicah, pobiranje večje količine papirja in podobno.

V sklopu čiščenja javnih površin se je na območju Podgorja in Volčjega Potoka nabrala nemjhna količina odvrženih smeti, predvsem pločevink in druge embalaže, ki jo nezgledni vozniki, pešci in drugi mimoidoči brezbrižno odvržejo kar za cesto.

 

V prihodnjem tednu bomo nadaljevali z rednimi vzdrževalnimi deli – še naprej bomo nadzirali delovanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema, krpali ceste, asfaltirali prekope, čistili javne površine, praznili greznice, pripravljali tržni prostor in se potegovali za nove gradbene priložnosti.

Tedenski plan del: za obdobje od 8. 3.2021 do 14. 3. 2021

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI

 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: Mekinje-Godič, Podstudenec, Liplje, Krivčevo
 • Krpanje udarnih jam na makadamu: Godič
 • Čiščenje muld: Palovče
 • Čiščenje jaškov: Palovče, Črni vrh
 • Upravljanje in nadzor cest: Pregled cest

PROMETNA SIGNALIZACIJA

 • Popravilo stebrička Cona-Ljubljanska

ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

 • Praznenje košev za smeti, odvoz in deponiranje odpadkov
 • Praznenje, odvoz in deponiranje vsebine koša za pasje iztrebke
 • Zamenjava košev za smeti-pasji: Perkova, Godič, Zikova, Steletova

VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE

VZDRŽEVANJE TRŽNICE

 • Priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin: torek, sobota
 • Zapora tržnice in označitev varnostne razdalje

Iskrene čestitke vsem občankam ob dnevu žena!

 

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.