Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Delovno pester in uspešen avgust

Komunalni vestnik: Delovno pester in uspešen avgust

Delovno pester avgust, ki jo je žal zagodel tudi s točo, je prinesel novo infrastrukturo v Šmartnem in Nevljah, kjer bo od sedaj poskrbljeno za večjo prometno varnost naših otrok, v Šmarci pa smo zastavili tudi z izgradnjo priključka na Radomeljsko cesto.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Delovno pester avgust

Mesec pred nastopom prave jeseni bi lahko opisali z besedo »pestro«. Z veseljem naznanjamo, da so zaključena dela v prometno izpostavljenih Nevljah in v Šmartnem, kjer smo v sklopu »varne šolske poti« zgradili novo krožišče (Nevlje), nove hodnike za pešce, zmontirali barvite stebričke, poskrbeli za izvedbo sodobnih in opaznih talnih označb, parkirišč ter drugo podporno infrastrukturo, ki bo odslej  zagotavljala visoko raven varnosti v prometu.

Dela smo zaključili še pred pričetkom novega šolskega leta 2021/2022 ter s tem opravičili avgustovsko prioriteto na obeh gradbiščih. S 1. septembrom se na naše ceste vračajo najbolj ranljivi udeleženci v prometu zato je prav, da se v prvi vrsti poskrbi za izvedbo tovrstnih projektov.

 

V avgustu se je kljub omenjenim podvigom vendarle izšlo, da smo dobro napredovali tudi na drugih gradbiščih. Ob tem izpostavimo lokacijo Špitalič – Doline, kjer smo opravili še z enim usadom. Posvetili smo se izgradnji dveh podpornih zidov, izvedbi meteorne kanalizacije, odvodnjavanju, utrditvi in dograditvi obstoječega dela ceste.

 

V začetku avgusta smo, pod nadzorom Zavoda za zavarovanje kulturne dediščine, poskrbeli za izgradnjo nove meteorne kanalizacije na Šutni, delo pa smo uspešno zaključili v roku parih dni.

 

Skladno z napovedmi smo se lotili tudi plazu na cesti Motnik – Bela. Tam je večino del praktično že zaključenih. V sklop finalizacije sodita še izvedba usedalnika in ureditev pripadajoče ceste.

 

Med avgustovske projekte uvrščamo tudi projekt izgradnje vodovoda in sanacije ceste v Podgorju – skozi vas, kjer dela sicer še potekajo. Vodovod je položen, za zaključek projekta pa bo potrebnih še nekaj moči za izvedbo (med drugim) drenaže, izgradnjo drugih komunalnih vodov in sanacijo z asfaltiranjem okoli 160 m dolgega dela ceste.

 

Med svežnji projektov omenimo izgradnjo priključka lokalne ceste, natančneje Radomeljske ceste na kamniško obvoznico. Dela bodo predvidoma tekla slab mesec dni. Do sedaj smo napravili izkop, izvedli potrebno zaščito elektro kanalizacije, meteorno in TK kanalizacijo – v naslednjem tednu planiramo polaganje robnikov, nato sledijo druga finalna dela, ki bodo v celoti predvidoma zaključena po 20. septembru.

Vzdrževalna dela

Vzdrževalci so imeli tokrat polne roke dela iz naslova neurja s točo, ki smo ga bili tudi v kamniški občini deležni v prvi polovici avgusta. Poleg smeti in odvečnega materiala, ki so se znašle na naših cestah in drugih javnih površinah, je bilo potrebno odstraniti podrta drevesa ter urediti številne makadamske ceste, ki jim nepričakovane vremenske razmere še zdaleč niso prizanesle.

 

V nabor sveže urejenih makadamskih cest umeščamo ceste v Kranjskem Raku, Beli Peči, Snoviku, Golicah, Podgorju, Krivčevem, Tunjicah, Kršiču, Godiču, Tunjiški Mlaki, Motniku, Beli, Vranji Peči in še kje. Vsak mesec so na vrsti mulde – tokrat smo jih čistili v Gozdu, Beli in Studencih.

V sklop ureditve cest sodijo urejene bankine, očiščeni in popravljeni jaški (Ljubljanska cesta, zakrpani asfalt, urejeni robniki (Jenkova, Vrhpolje). Vsemu temu in še čemu se nismo izognili niti v mesecu avgustu.

 

Med ‘drobtinicami’, ki prav tako zahtevajo čas komunalnih delavcev, v tem mesecu uvrščamo popravilo razbitega stekla na avtobusni postaji na Ljubljanski cesti, popravilo betonskih plošč na Šutni, postavitev stebričkov pri Korobaču, popravilo številnih prometnih znakov (Žale, povezovalka, Prešernova, Jamova ulica, Laniše), demontažo podrtih košev za smeti (povezovalka) in ureditev ekološkega otoka na Jakopičevi.

V sklopu vzdrževanja meteorne kanalizacije, pa naj med večjimi deli omenimo čiščenje meteorne kanalizacije in usedalnika v Studencih, na Šlakarjevi poti in Livarski ulici.

 

Vodovodna ekipa se je na zadnji dan v mesecu lotila zahtevnega in dolgotrajnega podviga na Ekslerjevi ulici, ki se ga je, zaradi bojazni, da bodo dela povzročila moteno oskrbo z vodo na širšem območju Kamnika, lotila v noči iz 31. na 1. september.

Celotna ekipa vodovoda Komunalnega podjetja Kamnik je izvedla menjavo zasuna, ki je v napajalni cevi vodohrana Podgorje. Z uspešno regulacijo sistema ji je uspelo, da je bil večji del Kamnika, kljub posegu, preskrbljen z vodo.

Polni delovnega zanosa smo stopili tudi v september, v nadaljevanju pa vas seznanjamo še z načrtovanimi deli v prihodnjem tednu in rešitvijo nagradne križanke.

TEDENSKI PLAN DEL: za obdobje od 06.09.2021 do 12.09.2021

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI            

  • Ureditev makadamske ceste: Studenca, Gozd, Tunjice, Ravne
  • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: Motnik
  • Nasip bankin: Pšajnovica
  • Čiščenje muld: Kršič
  • Upravljanje in nadzor cest: Pregled cest
  • Sanacija usada: Županje Njive
  • Popravilo granitnih kock: Trg Prijateljstva

PROMETNA SIGNALIZACIJA      

  • Postavitev prometnih znakov: Rudnik

ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN      

  • Praznjenje košev za smeti, odvoz in deponiranje odpadkov
  • Praznjenje, odvoz in deponiranje vsebine koša za pasje iztrebke

VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE         

  • Izdelava usedalnika: Vranja Peč
  • Čiščenje meteorne kanalizacije: Podgorje, Steletova

KOŠNJA JAVNIH POVRŠIN

  • Steletova, Mali grad, Evropski park, Usnjarska, Medvedova

VZDRŽEVANJE TRŽNICE

  • Priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin: torek, sobota
  • Zapora tržnice

REŠITEV KRIŽANKE

Za konec objavljamo rešitve križanke, ki smo jo objavili v preteklem komunalnem vestniku. Med poslanimi in pravilno izpolnjenimi smo izbrali nagrajenca, ki bo prejel praktično nagrado Komunalnega podjetja Kamnik. Čestitke nagrajencu  in iskrena hvala vsem ostalim, ki ste sodelovali in se lotili izziva s področja poznavanja vode in vodnih virov.