Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Novi projekti in prva košnja

Komunalni vestnik: Novi projekti in prva košnja

Gradimo novo komunalno infrastrukturo na Žalah in še naprej saniramo usade. Pripravljamo se na izgradnjo pešpoti izven meja naše občine, večji projekti pa niso in ne smejo biti ovira za opravljanje vsakodnevnih vzdrževalnih del.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

V prejšnjem tednu so na Žalah stekla uvodna dela za izgradnjo nove komunalne infrastrukture. Po tednu dni je na omenjenem območju že pravo gradbišče, saj je bilo položenih že več deset metrov kanalizacije ter vgrajen jašek za črpališče. Sočasno z izgradnjo kanalizacije izvajamo tudi vse kar je potrebno za izgradnjo vodovoda, tlačnega voda in elektrokabelske kanalizacije. Zaradi lapornatega terena je bilo sicer z izkopom kar nekaj težav, ker pa smo takšnih situacij že vajeni, fantje naših gradbenih ekip pa izkušeni, iz smo uspešno prestali tudi to fazo izgradnje.

 

V tem tednu smo uspešno zaključili sanacijo več usadov. Zaključena so dela v Motniku, kjer je potrebna zgolj še montaža JVO ograje, v Tučni, pa tudi v Špitaliču, kjer je bil v pičlem dnevu in pol saniran še en, nekoliko manjši, plaz. Po zaključku del smo se nemudoma prestavili na novo lokacijo Hrib pri Kamniku, kjer pa je bilo pred začetkom del potrebno najprej urediti dovozno pot.

 

V ponedeljek začnemo s pripravljalnimi deli za izgradnjo peš in kolesarke poti ob Kamniški Bistrici, in sicer od mostu v Biščah, do meje z občino Dol pri Ljubljani – vhodni breg. Ob rečni strugi bo nastala nova makadamska sprehajalno – kolesarska pridobitev, sočasno pa bo poskrbljeno še za izgradnjo premostitvenega objekta – mostička, počivališča in drugih podrobnosti, ki sodijo k tovrstni infrastrukturi.

Kljub obilici dela pa ne pozabljamo na vsa redna in izredna vzdrževalna dela. Tudi v tem tednu smo montirali cestne grbine, in sicer na Tunjiški cesti, v Šmarci in Volčjem potoku, na Bakovniku, v Zagorici, na Rozmanovi, Smolnikarjevi in Trdinovi ulici.

 

V tem tednu smo posebno pozornost namenili tudi urejenosti Motnika, kjer smo očistili ceste in travnike, ki so,  zaradi zimske sezone, ponekod še nasmeteni s peskom.

 

Nesnago za kockami smo počistili tudi na Kranjski cesti, v Mekinjah in v Godiču, pločnike pa smo počistili na Perovem in na Kranjski cesti. Strojnega čiščenja smo se v tem tednu lotili tudi na Poljani in v Tuhinju.

 

Izvajali smo še prvo letošnjo košnjo javnih površin v Kamniku, natančneje ob strugi Kamniške Bistrice, na Medvedovi ulici, v parku Evropa, na Šlakarjevi poti, Šolski ulici in na Ljubljanski cesti.

 

V Bistričici in Kregarjevem smo očistili mulde, odstranjevali zimsko signalizacijo v višjih legah (Kisovec, Velika Planina idr.), krpali asfaltne oz. makadamske ceste ter se posvetili čiščenju, popravilu ali menjavi prometnih znakov.

 

Ljubitelji sprehodov po mestu se utegnejo razveseliti novice, da že pripravljamo kamniške mestne klopi, na katerih bo v toplem pomladnem vremenu zagotovo prav prijetno posedeti. Da bo podoba našegamesta lepša, pa smo na Usnjarski cesti odstranili zavržen hladilnik oz. hladilno skrinjo, ki ga je nekdo brezbrižno odvrgel oz. odložil na povsem neprimernem mestu.

 

TEDENSKI PLAN DEL: za obdobje od 26.04.2021 do 02.05.2021

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI

 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: Podstudenec, Sidol
 • Čiščenje muld: Zakal
 • Upravljanje in nadzor cest: Pregled cest
 • Čiščenje peska iz travnika: Zajasovnik
 • Priprava klopi: mesto Kamnik

ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

 • Praznenje košev za smeti, odvoz in deponiranje odpadkov
 • Praznenje, odvoz in deponiranje vsebine koša za pasje iztrebke
 • Pometanje pločnikov: Korenova

KOŠNJA JAVNIH POVRŠIN

 • Keršmančev park, Ljubljanska, Kranjska

VZDRŽEVANJE TRŽNICE

 • Priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin: torek, sobota
 • Zapora tržnice in označitev varnostne razdalje