Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Pomladna delovna vnema na vseh koncih

Komunalni vestnik: Pomladna delovna vnema na vseh koncih

Še en sončen teden smo izkoristili predvsem za izvajanje rednih vzdrževalnih del. Napredujemo z deli na usadih v malem Rakitovicu in v Motniku, asfaltiramo prekope ter rešujemo intervencijske primere. Lotimo se tudi urejanja zasebnih dvorišč, izvajamo in obnavljamo hišne priključke.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

S čiščenjem pločnikov pripravljamo teren za spomladanske sprehode. Daljši in toplejši dnevi na ceste in pločnike že privabljajo več vrveža, zato so urejene javne površine trenutno naša prioriteta.

V tem tednu smo počistili pločnike na Vrhpoljah, na Žalah, v Soteski, Buču, Šmartnem, Lazah, Zgornjem Tuhinju, Potoku, Markovem, Srednji vasi in v Podgorju.

Čiščenju muld oz. koritnic se je naša ekipa vzdrževalcev posvečala v Palovčah, Veliki Lašni in na Vranji Peči, z opravljenimi deli pa poskrbela, da bo meteorna voda ob naslednjih deževnih dneh kar najhitreje zapuščala vozišča.

 

Na lokaciji pri mostu Bistričica – Okroglo se je, zaradi posedanja terena, izvedla sanacije brežine oz. krila mostu.

Še naprej se trudimo in saniramo posledice plazenja in posedanja cest. Kot smo napovedali, smo se v tem tednu lotili sanacije dveh usadov, in sicer v Malem Rakitovcu, kjer je bil v tednu dni postavljen 10 m podporni zid, tako da se bo lahko ekipa že v ponedeljek posvetila še ureditvi ceste, na kateri bodo izvedena še vsa potrebna dela za sanacijo. Za začetek bo, zaradi menjave tampona, potrebna odstranitev starega asfalta.

 

Nekoliko večjo angažiranost naše gradbene ekipe zahteva sanacija usada v Motniku, kjer bodo naši delavci postavili 18 m dolg in kar 6 m globok podporni zid. Prvi rezultati del se že kažejo v obsežnih terenskih izkopih, z zidanjem podpornih temeljev pa bodo fantje pričeli v ponedeljek.

 

Asfalterski trenutno brnijo na Tunjiški cesti, kjer se je bila asfaltna prevleka položena na območju bodoče soseke, ki smo jo v lanskem letu opremili z novo komunalno infrastrukturo.

Tudi ta teden ni šlo brez nujnih intervencijskih posegov, zaradi česar so se naši vzdrževalci, zaradi reševanja zapletov s kanalizacijo, precej časa zamudili na Gregorčičevi ulici v Kamniku in v Bistričici.

Vzdrževanje semaforjev je stalna praksa naše elektro ekipe. V tem tednu je za kratek čas zatajil semafor na Groharjevi ulici, a je bila okvara hitro odpravljena. Za pregled in menjavo sijalk je bilo poskrbljeno na Markovem, Zgornjem Perovem in na Poti na Poljane, medtem ko so bila na Šlakarjevi poti zamenjana stekla kamniških svetilk. Poleg naštetega, je ekipa izvedla še popravilo potopnega stebrička na Šutni, pregledala cevno kanalizacijo v Šmartnem, menjala tlačna stikala ipd.

Vodovodna ekipa je odpravljala okvare, izvajala hišne priključke, čistila vodohrane in popisovala vodomere.

Po ustaljeni praksi dela tudi ekipa kanalizacije, skladno s preventivnimi ukrepi, pa je še vedno treba skrbeti za ustrezno pripravo tržnega prostora.

Naj pa dodamo še to, da so bili na Zikovi in Groharjevi ulici, v sklopu vzdrževanja košev za smeti, izvedena montaža nosilcev za vrečke na koške.

V iztekajočem se tednu smo na seznam pokrpanih cestnih udarnih jam dodali asfaltni cesti v Podstudencu in Krivčevem in makadamski cesti na Žagi in Rožičnem. V sklopu prometne signalizacije je bilo poskrbljeno za popravila nekaterih prometnih znakov (Medvedova ulica idr.).

Kako kaže?

V kratkem se selimo na cesto Žale – tam nas čakajo obnova vodovoda, izvedba meteorne kanalizacije in sanacija ceste. Novega projekta se bomo – zaradi posedanja ceste – lotili na relaciji Tunjice – Vrhovje. Še en med usadi bo na lokaciji Rovt – Špitalič. Z deli na tem območju bomo pričeli takoj v začetku aprila. V sklopu vzdrževanja nas kratkoročno čaka odvodnjavanje na Lazah v Tuhinju.

POZIV UPORABNIKOM K REDNEMU SPOROČANJU STANJA ŠTEVCEV

Zaradi omejitev pri izvedbi tekočega popisovanja števcev (Covid-19) uporabnike vljudno pozivamo, da nam redno sporočate stanje števca. Stanje vodomera javite po telefonu v času uradnih ur oz. preko spletnega obrazca do najkasneje 25. v tekočem mesecu.

Pomembno: NE POZABITE NA TAKOJŠNJE SPOROČANJE SPREMEMB

Vse spremembe v zvezi z odjemnim mestom odjemalci sporočajte redno in čim hitreje – npr. sprememba naslova, sprememba lastništva, sprememba števila oseb (pomembno iz naslova obračuna okoljske dajatve) idr. Zraven priložite ustrezna pisna dokazila (npr. potrdila upravne enote, dokazila o lastništvu).

Če imate npr. status kmeta poskrbite, da si pravočasno uredite podaljšanje pravice za oprostitev plačila okoljske dajatve.

UREJANJE DVORIŠČ

V Komunalnem podjetju Kamnik d.o.o. urejamo tudi zasebna dvorišča. V kolikor ste zaineteresirani, uredimo IZKOP, pripravimo PODLAGO in poskrbimo za izgradnjo NOVEGA DVORIŠČA. Položimo lahko asfalt, tlakovce, granitne kocke, betonske plošče ali kamen.Po potrebi izvedemo tudi vgradnjo komunalnih vodov.

Storitve izvajamo v Osrednji slovenski regiji.
Ponudbo vam pripravimo po ogledu kraja del.
Pokličite za brezplačno svetovanje.

Več informacij:

Telefon: 01 / 839 17 31
Elektronski naslov: info@kpk-kamnik.si

TEDENSKI PLAN DEL: za obdobje od 29.03.2021 do 04.04.2021


VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI

 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: Podstudenec, Krivčevo, Motnik, Zajasovnik
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: Žaga, Rožično, Volčji Potok
 • Čiščenje muld in jaškov: Trobelno
 • Upravljanje in nadzor cest: Pregled cest

ZIMSKA AKCIJA

 • Odstranitev zimskih kolov: Ljubljanska, Volčji Potok, Rudnik, Tunjice

ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

 • Praznjenje košev za smeti, odvoz in deponiranje odpadkov
 • Praznjenje, odvoz in deponiranje vsebine koša za pasje iztrebke

STROJNO ČIŠČENJE CEST

 • Podgorje, Ljubljanska, Žale, Povezovalka, Volčji Potok, Rudnik, Motnik, Zajasovnik, Bela
 • Pometanje pločnikov: Vrhpolje, Volčji Potok, Rudnik, Tunjice

VZDRŽEVANJE TRŽNICE

 • Priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin: torek, sobota
 • Zapora tržnice in označitev varnostne razdalje