Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Predčasen zaključek letošnjega največjega projekta in začetek novoletne krasitve mesta

Komunalni vestnik: Predčasen zaključek letošnjega največjega projekta in začetek novoletne krasitve mesta

Za nami je še en, že 46. delovni teden letošnjega leta, v katerem so bila, dober mesec pred rokom, zaključena dela rekonstrukcije križišča in obnova dela ceste z izgradnjo pločnika v Stahovici, obenem pa opravljena tudi številna vzdrževalna in gradbena dela. Počasi pa se že pripravljamo na vstop v novo leto 2021, za katerega se nadejamo, da bo bolj veselo, predvsem pa zdravo, kot letošnje.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Urejanje in vzdrževanje cest

Tudi v tem tednu je bilo znova urejenih več makadamskih in asfaltnih cest. Naše vzdrževalne ekipe so pokrpale ceste Bela Peč – Snovik, Rova – Kolovec, Potok in Vranja Peč. Izboljšana je bila tudi urejenost ceste na Žalah, ob kateri so bile v tem tednu urejene bankine ter očiščene mulde.

Enakega posega je bila deležna tudi cesta med Motnikom in Belo, medtem ko so naši vzdrževalci, s pomočjo hladne asfaltne mase, v nekoliko boljše spravili tudi ceste Soteska – Poreber, Volčji Potok in Rudnik, na katerih so bile zakrpane zoprne udarne jame.

Priprave na zimsko službo

Še vedno tečejo tudi priprave na zimsko službo, ki se uradno začne s 15. 11. 2020 oz. že to nedeljo. Skladno z navedenim smo v tem tednu sklenili dela, ki sodijo v sklop predpriprav.

Namestili smo še zadnje manjkajoče snežne kole v Godiču, Gozdu, Podlomu, Kališah, Zakalu, Kolovcu, Vasenem, Sidolu in Pšajnovici, napolnili smo tudi male deponije na Muzejski poti in odstranili grbine, ki bi utegnile ovirati oranje snega, in sicer na Palovški cesti, v Volčjem Potoku, Šmarci, na Smolnikarjevi in Trdinovi ulici ter na Bakovniku.

Prometna signalizacija

Urejena je bila tudi preostala prometna signalizacija, pri čemer so bili zamenjani in popravljeni prometni znaki, in sicer tokrat na Kregarjevem, kjer je bilo potrebno nadomestiti odtujeni znak, na Ljubljanski cesti, žal pa znova tudi na povezovalni cesti med Duplico in obvoznico, kjer je nič kriva prometna signalizacija že dlje časa tarča nerazumljivega uničevalnega izživljanja.

 

Prek zime je potrebno pospraviti in, če je to potrebno, popraviti tudi mestne klopi, ki so bile odstranjene in odpeljane iz Keršmančevega parka, s Šolske ulice, z Žal in parka Evropa, na varnem pa bodo pospravljene počakale na prihodnjo pomlad, ko bodo znova nameščene na svoja običajna mesta.

Tudi v tem tednu so naši vzdrževalci precej časa namenili urejanju javnih površin, izpraznjeni pa so bili tudi vedno prepolni koši za smeti in pasje iztrebke.

Novoletna krasitev mesta

Četudi je do božičnih in novoletnih praznikov še kar nekaj časa, je naša elektro ekipa v tem tednu že pričela z nameščanjem novoletne krasitve. Mogoče ima kdo občutek, da je za tovrstno okrasitev še nekoliko prekmalu, ampak veseli december je domala pred vrati, dela z nameščanjem lučk pa je kar veliko.

Ob sprehodu skozi mesto tako že lahko vidite napeljavo svetlobnih zaves v centru mesta in izobešene luči na Maleševi galeriji, s krasitvijo pa bodo delavci nadaljevali tudi v prihodnjem tednu. Kako bo vse skupaj izgledalo, pa bo zares vidno šele ob prižigu prazničnih luči.

Obnova kanalizacijskega črpališča

Neumorna ekipa kanalizacije je  nadaljevala z obnovo dotrajanega črpališča Vrhpolje – Pungertar, zaradi česar je bilo potrebno odpadne vode prečrpavati večkrat tedensko. V tem tednu je ekipa zaključila z deli, ki so se začela v sredini oktobra, poskrbljeno pa je bilo za zamenjavo črpalk, vgradnjo nove krmilne omarice z vso elektro opremo, namestitev novega zračnika, vgradnjo nepovratnih ventilov in pohodnega pokrova črpališča.

 

Naj ob tem še omenimo, da so fantje poskrbeli še za vzdrževanje meteorne kanalizacije, izdelavo mulde na Hribu ter ureditev vtoka v Zgornjem Tuhinju.

Dela v Stahovici so zaključena

Dela v Stahovici so v celoti zaključena. Sklepna faza je potekala prejšnji vikend, natančneje v soboto, ko se je izvedlo še fino asfaltiranje zadnjega dela ceste proti Črnivcu. Z urejanjem še zadnjih detajlov, pa smo pohiteli že kar takoj v nedeljo, ko je bila urejena še talna signalizacija (barvanje) na celotnem območju trase.

Več mesecev trajajoči projekt se zaključuje še z ureditvijo bankin in dvorišč ter uvozov zasebnikov.

S ponosom lahko povemo, da je projekt Stahovica ves čas trajanja del tekel nad pričakovanji, najbrž pa ni zanemarljiv niti podatek, da smo z deli zaključili kar dober mesec pred predvidenim rokom.

Prenova ceste v Podgorju

V Podgorju smo nadaljevali s prenovo dela dotrajane ceste, kjer je bil v tem tednu zamenjan spodnji ustroj cestišča, izvedeni pa so bili še meteorna kanalizacija, telekomunikacijski vodi in vodi javne razsvetljave. Če je ne bo preveč zagodlo vreme, pa bodo dela, skladno s planom, predvidoma zaključena v roku desetih dni.

Napredek pri obnovi Sadnikarjeve ulice

V tem tednu so se nadaljevala tudi dela obnove Sadnikarjeve ulice, na kateri smo izvedli že več kot polovico vseh predvidenih izkopov ter pričeli s polaganjem plinovoda, kanalizacije in nove vodovodne napeljave. Spričo številnih obstoječih vodov delo zahteva nemalo pozornosti in pazljivosti, obenem pa je potrebno zagotavljati tudi  kolikor toliko nemoten dostop tamkajšnjim stanovalcem, zaradi česar je potrebno teren sprotno zasipavati.

Sanacija usada na Kranjskem Raku

Gradbena ekipa, ki se posveča sanaciji cestnega usada oz. plazu na Kranjskem Raku, je v tem tednu večino svojega časa namenila izgradnji prvega in kakih 40 metrov dolgega opornega zidu. Dela dobro napredujejo, v minulih dneh pa je bilo izvedeno opažanje armaturnega betonskega venca, vezanje armature in betoniranje. Že v četrtek pa se je delo, z geomehaničnim pregledom terena, nadaljevalo s pripravami na izgradnjo 2. upornega zidu.

Načrti za prihodnji teden

Skladno s planom imamo v prihodnjem tednu – 16. 11. 2020 –  20. 11. 2020, v načrtu sledeča dela:

 1. UREDITEV MAKADAMSKIH CEST: Špitalič, Črna
 2. KRPANJE UDARNIH JAM NA MAKADAMSKIH CESTAH: Srednja Vas
 3. KRPANJE UDARNIH JAM NA ASFALTNIH CESTAH: Markovo
 4. DOSIPAVANJE BANKIN: Rudnik pri Radomljah, Volčji Potok
 5. ČIŠČENJE MULD IN JAŠKOV: Stari grad
 6. UPRAVLJANJE IN NADZOR CEST: Pregled cest
 7. VGRADNJA PREČNE KANALETE: Stolnik
 8. POPRAVILO ROBNIKOV: pot na Dobravo
 9. POLNJENJE MALIH DEPONIJ (ZIMSKA SLUŽBA): Motnik, Tuhinj
 10. POSEK VEJEVJA: Hruševka – Ravne – Sendolc, Praproče
 11. KRASITEV MESTA
 12. ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN: praznjenje košev za smeti in pasje iztrebke, odvoz in deponiranje odpadkov
 13. UREDITEV ODVODNJAVANJA: Velika Lašna
 14. VZDRŽEVANJE TRŽNICE: priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin

Komunalno podjetje Kamnik

VABILO NA KOPKOV LIKOVNI NATEČAJ!

Naj za konec pozovemo še vse otroke, da s pomočjo ustvarjalnega navdiha preženejo trenutno enoličnost našega vsakdana ter se pridružijo Kopkovemu likovnemu natečaju, na temo: Kamnik 2021.

Kaj menite, kakšen bo videti oz. bi moral biti Kamnik v letu 2021?
Najbolj izvirne izdelke bo Kopko nagradil s simpatičnimi nagradami.
Časa imate do 6. decembra, svoje izdelke pa nam lahko pošljete na e-mail: info@kpk-kamnik.si
Vabljeni!