Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Razvejan poligon vzdrževalnih in gradbenih del v primežu korone

Komunalni vestnik: Razvejan poligon vzdrževalnih in gradbenih del v primežu korone

Mesec april se bliža koncu. Bremena ‘korona razmer’ so težka, a počasi vendarle pojenjujejo, če že ne drugače, pa vsaj v naših glavah. Predvsem zato, da smo v polnem teku lahko povsod, kjer nas ne ovirajo takšne in drugačne prepreke.

Določeni sprostitveni ukrepi so za Komunalno podjetje Kamnik začeli veljati pred 14 dnevi. Z odprtjem gradbišč se zdi, da znova dihamo s polnejšimi pljuči. Drvimo z vzdrževalnimi deli, ki se, ob trenutno ugodnih vremenskih razmerah, odvijajo s polno paro, vestno izvajamo intervencijska dela, za katera so naše dežurne ekipe v 24-urni pripravljenosti. V tekočem tednu so delovna mesta na srečo spet polno zasedena.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Vzdrževalna dela so bila v preteklem tednu v polnem razmahu. Če povzamemo; izvajali smo košnjo javnih površin, pometali pločnike in ceste, čistili in urejali bankine, krpali s hladno maso, montirali grbine, čistili avtobusne postaje, popravljali prometne znake in ogledala, odstranjevali pesek s travnikov (posledica zimske službe), menjavali cestne stebričke in drugo. Prvič po končani zimski sezoni je bilo pokošeno v Keršmančevem parku, na območju Novega trga, v parku Evropa in na območju Malega gradu. Opravljena dela na področju čiščenja in pometanja cest, pa so razvidna iz spodnjega seznama.

 

Pregled opravljena dela na področju čiščenja in pometanja cest v 17. tednu

STROJNO POMETANJE CEST

Gozd, Markovo, Studenca, Podlom, Motnik, Bela, Smrečje, Češnjice, Tuhinj, Golice, Pšajnovica, Gabrovnica, Šmartno, Hruševka, Ravne, Soteska, Poreber, Hrib, Potok, Snovik, Palovče, Velika Lašna, Vaseno, Stari grad

 

ROČNO POMETANJE PLOČNIKOV IN ČIŠČENJE OB ROBNIKIH

Cankarjeva cesta, Stranje, Potok, Laze, Špitalič, Bela, Tunjice

 

Poškodbe na vozišču, ki jih imenujemo udarne jame, so pogost vzrok poškodb na vozilu, zato je njihova odprava nujna. Za spremljanje tovrstnih razmer skrbi naša pregledna služba, ki je na seznam potrebnega krpanja dodala tudi območji Sela – Znojile in Smrečje – Gozd. Tamkajšnje ‘luknje’ so zdaj sanirane. V predzadnjem tednu aprila je bilo nekaj dela tudi z vertikalno in horizontalno  prometno signalizacijo.

 

Na novo je bila montirana grbina na Šutni, popravljeno prometno ogledalo v Palovčah in zamenjani, prej podrti, cestni stebrički na Perovem in na Groharjevi ulici. Obnovljene so bile poškodovane opozorilne table, ki smo jih postavili za čas razglašene epidemije koronavirusa. Po končani zimski sezoni je potrebno tudi očiščenje peska s travnikov; v tem tednu je bilo to storjeno na območju Bela – Zgornji Motnik. Na območju Sv. Primoža je ekipa vzdrževanja poskrbela za izvedbo cevnega prepusta in s tem meteorno odvodnjavanje vode. Mulde in kanali so bili očiščeni v Hruševki in Ravnah. Ekipa vzdrževanja je očistila tudi spomenik Rudolfa Maistra.

Na področju oskrbe s pitno vodo se je izvajal popis vodomerov v industriji in redna vzdrževalna dela, med drugim čiščenje vodovodnih objektov in kontrola količine vode na zajetjih (Kamnik, Kališe, Gozd, Studenca, Kamniški vrh – objekt). Kot vsak teden smo skrbeli za prevoz vode do vodnega zajetja Somarček in jemali vzorce na prosti klor v vodi. Sanirale so se napake na cevovodu na Žalah in v Spodnjih Stranjah ter na priključku na Neveljski poti, medtem ko je bila na cevovodih na območju Ljubljanske ceste in Raven poskrbljeno za kontrolo in odzračevanje sistemov. Ekipa vodovoda se je ustavila tudi pri vodohranu v Črni, kjer je bilo potrebno očistiti zbirno komoro. Na vodovodnih sistemih Kamnik, Laniše in Žale se je izvajala kontrola tlaka na omrežju.

Ekipa kanalizacije je s canaljettom poskrbela za dolg seznam intervencijskega čiščenja greznic (Sidraž, Srednja vas, Podgorje, Sela, Soteska, Gozd, Krivčevo, Novi trg, Markovo, Stolnik, Buč idr.). Izvedena je bila kontrola nad delovanjem črpališč, črpalk, razbremenilnikov in ostale opreme za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode. Strojno očiščena je bila meteorna kanalizacija v Šmarci in na Perovem.

 

Izprazniti je bilo potrebno koše, ki so v zadnjem obdobju polni nepravilno odložene zaščitne opreme – veliko odvrženih zaščitnih mask in rokavic je bilo opaziti celo na tleh (ob poteh, parkiriščih idr.). Izpraznjeni so bili koši na avtobusnih postajah, v Keršmančevem parku, na Šutni, na Glavnem trgu, na Žebljarski, Šolski ulici, Ljubljanski cesti, Kolodvorski cesti, v podhodu Šmarca, na Steletovi, na Novem trgu, v Mekinjah, Vrhpolju, Jakopičevi, Klavčičevi idr. Pometene so bili avtobusne postaje v Mekinjah, Kamniku, na Ljubljanski cesti, Kranjski cesti, Šmarci, v Vrhpolju, Godiču, Stranjah, Košišah idr.

Elektro ekipa je poleg rednih vzdrževalnih del poskrbela za pregled semaforjev (menjava žarnic), menjavala sijalke na Duplici in na Bakovniku, montirala in priklapljala svetilke v Lanišah, izvajala pregled nad cevno kanalizacijo v Srednji vasi, postavljala kandelabre v Golicah, menjavala platna reklamnih tabel, izobešala transparente in  vnovično tudi zastave, saj se bliža praznik Dneva upora proti okupatorju.

Že dva tedna vnovično živi kamniška tržnica. Ekipa Komunalnega podjetja Kamnik pri pripravi tržnega prostora do nadaljnjega upošteva vsa navodila, vezana na preprečevanje okužbe s koronavirusom. Četudi z maskami in ob varnostni razdalji, je utrip na tržnem prostoru že tisti pravi.

 

Poleg kupcev so se odprtja tržnice gotovo najbolj razveselili ponudniki, ki so se v izrednih razmerah morali znajti na drug način, največkrat z osebno dostavo. Tržnica še vedno deluje s spremenjenim odpiralnim časom, ob torkih in sobotah med 7. in 12. uro.

Vesela novica je ta, da bo tržni prostor odprt tudi na prvomajsko soboto 2. 5. 2020, občani pa se bodo na ta način za prvomajski piknik v omejenem družinskem krogu lahko podprli tudi z lokalnimi izdelki.

Kaj pa gradbišča? Še vedno asfaltiramo prekope. Ta teden sta se priprava na asfalt in asfaltiranje izvajala s strani dobro uigranih ekip, in sicer na lokacijah Trdinove in Vegove ulice ter na ulicah Ljudevita Stiasnyja in Fortunata Berganta. Vreme je bilo več kot naklonjeno preko celega tedna, zato vsa dela na področju prekopov tečejo po predvidenem planu.

 

Tudi na usadu v Zgornjem Tuhinju je v tem tednu vse teklo tekoče. V sredini tedna so se izvajala zaključna dela na upornem zidu, v četrtek pa pripravljalna dela na veliki grand finale, torej asfalt, ki je pod usadom pristal na zadnji delovni dan v tednu.

 

Saniranje cest je še vedno ena izmed prioritet letošnje pomladi. Nadaljujemo z deli na cestah Žaga – Podstudenec (230 m) ter na cesti v Laniše – Stolnik (115 m), kjer je imel z namenom utrjevanja obeh cest glavno vlogo igral gredar.

 

S ponedeljkom so se pričela dela povezana z izgradnjo kanalizacije za optično omrežje. Za začetek se mudimo na Ulici Matije Blejca, Rudniški ulici in Prvomajski ulici, kjer se je že pričelo z rušenjem asfalta, izkopom. Nadaljevali bomo s polaganjem cevi in zasipanjem s tamponom, kar bo trajalo približno še cca. 14 dni.

 

Naslednji teden bo resda kratek, a zato nič manj deloven. Še naprej bomo stiskali pesti za lepo vreme in stremeli k izpolnitvi vseh zastavljenih planov. Naj zaključku sledi poziv občankam in občanom, da pravilno uporabljajo in odlagajo vso zaščitno opremo (maske, rokavice) in sredstva (razkužilne robčke idr.), ki bodo, glede na nastalo situacijo, v obvezni uporabi še kar lep čas. Naj bo občutek gibanja, ob skrbi za urejeno in čisto občino, prijeten za vse!

Komunalno podjetje Kamnik d.o.o.

KOPKO SVETUJE!

Ob 50. obletnici dneva zemlje, ki se je zgodila 22. aprila, Kopko vse občane opominja, naj z nekaj osnovnimi ukrepi prispevajo k ohranjanju našega planeta:

  • VARČUJMO Z VODO IN ENERGIJO (tuširajmo se in vestno zapirajmo vodo, ugašajmo luči in naprave, ko jih ne potrebujemo, težimo k zmanjšanju svetlobnega onesnaženja);
  • PAZIMO NA ODPADKE (ločujmo, pobirajmo in ustrezno odlagajmo odpadke, pazimo na našo komunalno infrastrukturo);
  • RECIKLIRAJMO (papir, plastiko, tekstil, odpadna olja idr.) in tudi s tem zmanjšujmo emisije toplogrednih plinov;
  • POSKUSIMO S SAMOOSKRBO S HRANO;
  • POJDIMO PEŠ ALI S KOLESOM (odrecimo se avtomobilu, ko ta ni nujno potreben);
  • KUPUJMO LOKALNO HRANO (s čim manj embalaže);
  • UPORABLJAJMO NARAVNO (čistila, kozmetika in drugo);
  • MISLIMO ZELENO, DELAJMO MODRO!