Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Tednik Komunalnega podjetja Kamnik

Komunalni vestnik: Tednik Komunalnega podjetja Kamnik

Komunalno podjetje Kamnik nadaljuje s prenovo Maistrove ulice in Glavnega trga, pločnik na Lazah oz. Malem hribu je skoraj dokončan, dokončuje pa se tudi sanacija plazu v Košišah. V ponedeljek se je na Tučni začelo s prenovo dotrajanega križišča, na različnih cestah širom občine Kamnik, pa je bilo v preteklem tednu zakrpanih tudi nekaj cestnih lukenj in urejenih bankin, vsaj nekaj izmed številnih, pa jih bo na vrsto prišlo tudi v tem tednu.

Tedenski vestnik KPK (od 24. do 31. 7. 2018)

Prenova Maistrove ulice in Glavnega trga

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so v preteklem tednu nadaljevali z deli popolne prenove Maistrove ulice, katere investitor je Občina Kamnik. Dela potekajo po predvidenem načrtu, tako da bo prenovljena Maistrova ulica, do 4. septembra 2018, znova odprta za promet.

Vsa večja dela v zvezi s prenovo komunalne infrastrukture že opravljena, ulica pa počasi dobiva svojo novo podobo, kajti v preteklem tednu je Komunalno podjetje Kamnik že pričelo s postavljanjem kamnitih robnikov, ki so povečini že položeni, tako da se je v tem tednu že začelo tudi prvo tlakovanje ulice.

 

Nekoliko dlje, kot je bilo prvotno predvideno, pa se bo zavlekla prenova Glavnega trga, na katerem že dlje časa, pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, potekajo obsežna in temeljita arheološka in izkopavanja, zanimiva odkritja arheologov, pa bodo dala nov uvid v pestro zgodovino kamniškega mestnega središča.

 

V Komunalnem podjetju Kamnik zagotavljajo, da bodo s prenovo Glavnega trga nadaljevali takoj, ko bodo arheologi svoje delo zaključili, po trenutnih ocenah pa naj bi bila prenova Glavnega trga zaključena nekako konec oktobra.

Izgradnja pločnika na Lazah

Komunalno podjetje Kamnik je v preteklem tednu nadaljevalo tudi z izgradnjo pločnika na Lazah (investitor Občina Kamnik) oz. Malem hribu v Tuhinjski dolini. Dela, ki so domala že povsem pri koncu, potekajo po načrtih, pločnik pa bo predvidoma dokončan in predan v uporabo že v prihodnjem tednu.

 

Sanacija plazu v Košišah

Delavci Komunalnega podjetja Kamnik nadaljujejo tudi s sanacijo plazu v Košišah, ki se je sprožil tekom neurja konec maja in ogrozil stanovanjsko hišo. V prvem delu sanacije so bili odstranjeni plazeča zemljina in podrto drevje ter pomožnega objekta, dela pa se nadaljujejo z izgradnjo podporne konstrukcije, odvodnjavanja in urejanjem brežine.

Sanacija plazu, ki se približuje koncu, se bo nadaljevala tudi ta teden, v tem mescu pa bo sanacija predvidoma tudi povsem zaključena.

Izgradnja kanalizacije v vasi Vrhpolje

Ekipe Komunalnega podjetja Kamnik so tudi v prejšnjem tednu nadaljevale z izgradnjo sekundarne kanalizacije v vasi Vrhpolje, kjer se bodo dela, ki potekajo po načrtih, nadaljevala tudi v tem tednu. Dela potekajo brez posebnosti in ob dobrem sodelovanju z občani, sama gradnja pa zaradi zahtevnega ilovnatega terena od delavcev zahteva nekaj več truda in časa, kot je to običajno na kakih drugih, povečini prodnatih zemljiščih.

Urejanje in vzdrževanje občinskih cest

Razen že omenjenih investicijskih del, so delavci Komunalnega podjetja Kamnik, ki je koncesionar za urejanje in vzdrževanje 416 kilometrov kategoriziranih občinskih cest in javnih poti v občini Kamnik, v prejšnjem tednu na različnih lokacijah opravili več vzdrževalnih del.

Krpanje udarnih jam in urejanje bankin

Na makadamskih cestah so bile sanirane udarne jame na Perovem ter med Kranjskim Rakom in Marjaninimi Njivami, še bolj zoprne udarne jame pa so bile zakrpane tudi na asfaltnih cestah skozi vas Podgorje, med Bučem in Ravnami, v Bistričici, Zgornjem Tuhinju, Porebri in na Velikem hribu.

Prejšnji teden so bile urejene tudi bankine na cesti med Brišami in Tučno ter med Godičem in Brezjami, na cesti Kamnik – Palovče, pa je bila opravljena sanacija poseda cestišča, ki ga bo v prihodnje, ko se vse skupaj še nekoliko utrdi, potrebno v nadaljevanju zgolj še na novo asfaltirati.

Prenova križišča na Tučni

Med večja vzdrževalna dela, ki so se začela v začetku tega tedna, razveselili pa se jih bodo predvsem prebivalci Briš in Tučne, pa zagotovo sodi prenova dotrajanega križišča na Tučni, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnjem tednu. Cesta proti Tučni je že nekaj časa sicer potrebna temeljite prenove, vendar za celovito prenovo zaenkrat še ni zagotovljenih sredstev, bodo pa delavci Komunalnega podjetja Kamnik, razen za popolne prenove križišča, v prihodnjih dneh poskrbeli tudi za sanacijo udarnih jam na cestišču.

Osvežene in nove talne oznake

V preteklem tednu je bila v Kamniku, Podgorju, med Mekinjami in Godičem ter v Motniku izvedena tudi obnova horizontalne prometne signalizacije oz. talnih oznak, ki se je utegnejo razveseliti tudi invalidi, za katere je bilo na Glavnem trgu, neposredno ob vhodu v mestno kavarno v Kamniku, urejeno novo parkirišče za invalide.

Okvirni plan dela KPK v prvem tednu avgusta

V prvem tednu avgusta oz. med 31. 7. in 7. 8. 2018 v Komunalnem podjetju Kamnik načrtujejo:

Krpanje udarnih jam in ureditev makadamskih cest: Velika Lašna – Velnik in Rudnik pri Radomljah – Grdau, krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: Nevlje-Oševek-Briše-Soteska in Špitalič-Nova Reber ter ureditev bankin na cestah Mali-Veliki Rakitovec in Pšajnovica-Gabrovica.

V omenjenem obdobju se bo nadaljevala tudi sanacija poseda ceste Kamnik – Zg. Palovče ter sanacija ceste Oševek-Tučna ter že prej omenjena in opisana investicijska dela.

Opomba: Tedenski načrt vzdrževalnih del je zgolj okviren, saj se v primeru kakih nujnih interventnih del, denimo po neurjih, nepredvidenih večjih okvarah ali podobnih situacijah, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje in posredovanje večjega števila delavcev Komunalnega podjetja Kamnik, načrtovana dela lahko za kak teden zamaknejo.

Možnost zaposlitve v Komunalnem podjetju Kamnik

Razen opravljenih in načrtovanih del, pa utegne vse tiste, ki morda iščete službo, obenem pa se ne bojite dela, razveseliti tudi novica, da v Komunalnem podjetju Kamnik, zaradi povečanega obsega del, iščejo nove sodelavce, saj nudijo možnost zaposlitve večjemu številu oseb oz. delavcem različnih profilov.

Razpis za prosta delovna mesta je bil objavljen danes, ogledate pa si ga lahko na povezavi: Možnost zaposlitve v Komunalnem podjetju Kamnik