Naslovnica / NOVICE / Nova rubrika: Komunalni vestnik

Nova rubrika: Komunalni vestnik

V želji po čim boljši obveščenosti občank in občanov občine Kamnik, v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Kamnik, na portalu Kamnik.info uvajamo novo tedensko rubriko “Komunalni vestnik”, v kateri bomo, predvidoma vsako sredo, vsaj na kratko predstavili opravljeno delo Komunalnega podjetja Kamnik v preteklem tednu in okvirni načrt dela delavcev Komunalnega podjetja Kamnik za teden dni v naprej.

Novo rubriko uvajamo predvsem z namenom, da bi občani kamniške občine in bralci našega portala dobili boljši vpogled na dogajanje, ki je povezano z vzdrževanjem ter tudi gradnjo cest in druge komunalne infrastrukture ter storitev v kamniški občini, za katere kot koncesionar skrbi Komunalno podjetje Kamnik, obenem pa tudi boljši vpogled v vsaj del porabe davkoplačevalskih oz. proračunskih sredstev Občine Kamnik.

Tudi zaradi tega, ker prebivalci občine Kamnik prevečkrat pozabljamo, da sodi naša občina, ki obsega kar 265,6 km² površine, med večje slovenske občine, v kateri je, med drugim, kar 416 kilometrov kategoriziranih javnih cest in poti ter še vrsta druge komunalne infrastrukture, ki jo je potrebno ne le graditi, ampak tudi redno vzdrževati.

Zaradi omejenih sredstev so želje in potrebe prebivalcev običajno precej večje od dejanskih zmožnosti, kar pa med občani, ki običajno poznamo zgolj dogajanje na lastnem dvorišču oz. naši neposredni okolici, nemalokrat prihaja do zmotnega prepričanja, da se »nič ne dela«, svojo jezo pa zato nemalokrat stresamo tudi na delavce Komunalnega podjetja Kamnik, ki kot koncesionarji povečini (lahko) delajo in izvajajo zgolj tista dela, ki so jim, bodisi naročena, bodisi odobrena s strani Občine Kamnik.

Spričo tega smo Občino Kamnik v zvezi z urejanjem in vzdrževanjem občinskih cest, zaprosili tudi za pojasnilo o tem, katera in kakšna vzdrževalna dela mora oz. lahko koncesionar izvede samostojno in brez poprejšnje odobritve Občine Kamnik, za katera in kakšna dela potrebuje odobritev oz. naročilo Občine Kamnik ter na koga se morajo občani, ki želijo, da se kaka stvar uredi ali popravi, pravzaprav obrniti, da njihova prošnja, zahteva ali pobuda, vendarle prede do pravih ušes. Za začetek smo Občino Kamnik zaprosili za pojasnilo v zvezi z urejanjem in vzdrževanjem občinskih cest in javnih poti, v prihodnje pa bomo to storili tudi za druga področja.

Pojasnilo Občine Kamnik bomo objavili takoj, ko ga prejmemo, prvi »Komunalni vestnik Komunalnega podjetja Kamnik«, pa bo objavljen že tekom današnjega dne.

Upamo, da vam bo nova rubrika všeč, predvsem pa, da boste iz nje izvedeli marsikaj takšnega, kar bi drugače morda spregledali.