Naslovnica / Napovedi in obvestila / Obvestilo lastnikom gozdov na območju Tuhinjske doline in Motnika

Obvestilo lastnikom gozdov na območju Tuhinjske doline in Motnika

OBNOVA GOZDNOGOSPODARSKEGA NAČRTA GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE TUHINJ-MOTNIK (2018 – 2027).

Desetletje je minulo zato so gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije iz Obnmočne enote Ljubljana pripravili nov osnutek gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote TUHINJ-MOTNIK za obdobje 2018 – 2027.

V prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Kamnik, Tunjiška cesta 21, Kamnik in na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v dneh od 16.8.2018 do 29.8.2018 razgrnjen osnutek gozdnogospodarskega načrta.

GGN GGE TUHINJ-MOTNIK (2018-2027), GGO LJUBLJANA

Osnutek načrta

Povzetek stanja in ukrepov na ravni odsekov (Obrazec E4)

Kartni del:

Prostorski del:

Lastniki gozdov in zainteresirana javnost si lahko v teh dneh med 8. in 14. uro ogledajo osnutek načrta, se o njem informirajo ter podajo mnenja in pripombe.

V istih prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kamnik, Tunjiška cesta 21, Kamnik bo v petek, 24.8.2018, s pričetkom ob 11. uri tudi javna obravnava, na kateri bo predstavljen osnutek načrta, kjer boste lahko podali svoje pripombe, pobude ali mnenja in postavili vprašanja, na katera bodo odgovarjali gozdarski strokovnjaki.

Predstavljen bo tudi spletni pregledovalnik Zavoda za gozdove Slovenije: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/, kjer je možen ogled in dostop do podatkov o gozdovih na različnih nivojih (gozdnogospodarsko območje, gozdnogospodarska enota, oddelek/odsek, sestoj, parcela).

Lepo povabljeni vsi, ki vam je mar za tuhinjske gozdove.

Kamniški gozdarji