Naslovnica / NOVICE / Referendum za premišljeno urejeno Utokovo jamo

Referendum za premišljeno urejeno Utokovo jamo

Občina Kamnik mora do konca tega tedna pregledati pobudo za izvedbo referenduma, ki jo je vložila Civilna iniciativa za urejeni Utok, pobudo pa lahko razumemo tudi kot svojevrstno nezaupnico županu in večini kamniških svetnic in svetnikov, ki izgleda ne znajo prisluhniti opozorilom občanov in potrebam mesta.

V četrtek, 2. 6. 2022, smo poročali, da je Civilna iniciativa za urejeni Utok vložila referendumsko pobudo, s katero želijo njeni člani, ki so zbrali 150 podpisov za začetek referendumskega postopka, razveljaviti sporni Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok. Svojo pobudo je civilna iniciativa podrobno obrazložilia v izjavi za javnost, ki smo jo objavili v prispevku z naslovom: »Vložena je referendumska pobuda za razveljavitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok«

Omenjeni odlok, ki buri duhove, je Občinski svet Občine Kamnik, po dolgotrajni in burni razpravi, ki si jo lahko ogledate tudi v priloženem posnetku seje (ogled toplo priporočamo), potrdil na 24. seji (18.5.2022), in sicer s 14. glasovi za in 9. glasovi proti, medtem ko se štirje svetniki oz. svetnice o zadevi niso znali, zmogli ali hoteli odločiti in so ostali vzdržani.

Kako so kamniški »predstavniki ljudstva« glasovali o urejanju t.i. »Utokove jame«, pa si lahko ogledate v preglednici rezultatov glasovanja.

Za rezultate glasovanja smo Občino Kamnik sicer zaprosili že takoj po prejšnji seji, vendar smo jih dobili šele kak teden dni kasneje, in sicer pospremljeno s precej, recimo temu »navihano« občinsko obrazložitvijo, češ da so našo zahtevo za posredovanje informacij javnega značaja obravnavali v »čim krajšem možnem času«: »V priponki vam pošiljamo zahtevano informacijo javnega značaja. Ob tem vam sporočamo, da smo prejeto zahtevo, zaradi neodložljivih prioritetnih nalog, obravnavali v čim krajšem možnem času.« Glede na to, da je glasovanje avtomatizirano in bi bilo rezultate moč z nekaj kliki miške nemudoma posredovati ali celo natisniti, pa smo v svoji domnevi, da na Občini Kamnik na miške klikajo s povprečno hitrostjo kakih dveh klikov dnevno, najbrž lahko vsaj nekoliko »navihani« tudi mi.

Če se vrnemo nekoliko nazaj in spomnimo, da so svetniki in svetnice na 23. seji (16. 3. 2022), ki so se jo udeležili tudi nekateri bližnji stanovalci, predlog sprememb OPPN-ja zavrnili z večino glasov (7 za 16 proti in 4 vzdržani), prilagamo še razpravo in rezultate 23. seje, saj dajejo zanimiv vpogled, kdo izmed svetnikov in svetnic si je v tem času »premislil«.

Ker so predlog spremembe OPPN-ja za ureditev »Utokove jame« v »prvem drugem branju« kamniški občinski svetniki enkrat že zavrgli, je bil marsikdo, še posebej prebivalci soseske Mali grad in bližnji sosedje Utokove jame, precej presenečen, da je bila na prejšnji, 24. seji, v nekoliko spremenjeni obliki, na dnevni red omenjena točka vrnjena oziroma, bolje rečeno, »vrinjena« še enkrat. Župan in občinska uprava so ponovno uvrstitev Utokove jame na dnevni red pojasnili z obrazložitvijo, da je to, po pridobljenem mnenju Ministrstva za javno upravo oz. Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem, mogoče, zato smo Občino Kamnik zaprosili za vsebino vprašanja, ki je bilo zastavljeno, kakor tudi odgovor, ki ga je Občina prejela.

Oba dokumenta – Vprašanje Občine in dopis MJU.pdf si lahko preberete sami, se pa pojavljajo pomisleki, da Občina Kamnik, glede na to, da je bil v obravnavi spremenjen oz. drugačen predlog, kot v prvi obravnavi, za mnenje sploh ni zaprosila pravega oz. pristojnega ministrstva. To pa bi morda lahko služilo tudi kot izhodišče za pobudo presoje ustavnosti in zakonitosti sprejetega Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok. Seveda pod pogojem, če jo bo kdo sprožil. Nenazadnje bi to morda lahko storila tudi “država” oz. pristojno ministrstvo, še posebej v primeru, če bi se izkazalo, da je občinska uprava Občine Kamnik morda postopke zapeljala “nekoliko po svoje”.

 

Kakorkoli že, kljub nasprotovanju in tehtnim pomislekom nekaterih občinskih svetnic in svetnikov, je bila »druga druga obravnava« sprememb OPPN-ja za ureditev Utokove jame uvrščena na dnevni red, čeprav bi bilo najbrž precej bolj logično, najbrž pa tudi bolj pošteno, če bi se postopek, ob upoštevanju mnenj in predlogov ter pridobitvijo vseh potrebnih soglasij, začel še enkrat od začetka, tako pa se pri vsem skupaj poraja občutek, da je Občina Kamnik oz. njeno vodstvo, iz postopkov želelo izključiti oz. izločiti občane, ki tovrstnemu urejanju mestnega prostora niso naklonjeni.

Ampak ne, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok, ki je pisan izključno na kožo lastnikom zemljišča, kar ni nič nenavadnega, saj so ga tudi pripravili, če bo realiziran, pa bo mestu in prebivalcem, prinesel kup težav in zagotovo še dodatno poslabšal že tako slabe razmere v mestnem središču, na katere opozarjajo tudi člani civilne iniciative, je šel, kljub vsem opozorilom in pomislekom, v »drugem drugem branju« vendarle skozi svetniško sito. To pa je botrovalo nastanku Civilne iniciative za urejeni Utok ter referendumske pobude, ki jo najbrž lahko razumemo tudi kot nekakšno ljudsko nezaupnico županu in večini kamniških svetnic in svetnikov, saj očitno ne znajo prisluhniti ne pobudam občanov, ki na problematiko celostnega urejanja zemljišč pod vzhodnim in jugovzhodnim pobočjem Malega gradu opozarjajo že desetletja.

Ker tovrstnih referendumskih pobud in referendumov, ki bi izpodbijale odločitve občinskega sveta v Kamniku nismo ravno vajeni, smo Občino Kamnik zaprosili za pojasnilo oz. informacije o postopkih, ki sledijo, ter prejeli sledeč odgovor:

»Občina Kamnik je pristopila k pregledu vloge in preveritvi podatkov. V roku 8 dni od dneva oddaje vloge moramo obvestiti predlagatelja o tem, ali bi bilo pobudo morebiti potrebno dopolniti oziroma če ne bi bila ustrezna. V kolikor se ugotovi, da je pobuda ustrezna, bo župan razpisal rok za zbiranje podpisov, ki ne sme biti krajši od 35 dni. Po trenutno dostopnih podatkih o številu volivcev bo za podporo zahtevi potrebno zbrati 1401 overovljenih podpisov podpore. V kolikor bo zahteva podprta s strani zadostnega števila volivcev, bo Občinski svet razpisal referendum.«

Iz navedenega sledi, da je pot do dejanske izvedbe referenduma še precej naporna in dolga, so pa pobudniki z vložitvijo zaenkrat že dosegli, da mora župan zadržati objavo spornega odloka vsaj do odločitve o predlogu ali pobudi oz. do odločitve na referendumu, s čemer so, vsaj zaenkrat dobili prvo bitko, medtem ko se bo “vojna” za “urejeni Utok” najbrž zavlekla v dolgo vroče kamniško poletje.