Naslovnica / NOVICE / Resen opomin, da čista pitna voda iz pipe ni nekaj samoumevnega

Resen opomin, da čista pitna voda iz pipe ni nekaj samoumevnega

Včeraj zvečer je na drenažnem vodovodnem zajetju Iverje v Stahovici, ki je osrednje oz. največje vodovodno zajetje za občini Kamnik in Komenda, prišlo do nenadnega, kritičnega znižanja vodostaja, zaradi katerega je grozilo, da bi kakih 19.000 uporabnikov, ki se oskrbujejo iz omenjenega zajetja, ostalo brez vode.

Do nenadnega kritičnega znižanja vodostaja je prišlo v večernem času, ko je poraba vode običajno največja, vzroke pa gre, glede na dejstvo, da že dlje časa ni bilo resnejših padavin, pripisati nizkemu pretoku reke Kamniške Bistrice, iz katere se zajetje napaja, zamuljenosti starega drenažnega zajetja, kar je težava na katero v Komunalnemu podjetju Kamnik pristojne opozarjajo že vsaj eno leto, ter velike, v veliko primerih tudi pretirane in nesmotrne uporabe vode samih uporabnikov, ki vodo iz pipe povečini jemljejo kot nekaj samoumevnega.

Ker je grozilo, da kakih 19.000 uporabnikov, ki se z vodo oskrbuje iz omenjenega zajetja, ostane brez vode, je bila nemudoma sprožena interventna akcija v kateri je bil, poleg vseh razpoložljivih ekip Komunalnega podjetja Kamnik, ki je kot koncesionar za oskrbo s pitno vodo na območju občin Kamnik in Komenda, aktiviran tudi Občinski štab Civilne zaščite, preko katerega so bili na pomoč poklicani še gasilci in pogodbeni partnerji z gradbeno mehanizacijo, strokovno pomoč pa so nudili zunanji strokovnjaki operativnega štaba, in sicer hidrologi in predstavniki notranjega nadzora, ki bodo, po navedbah Občine Kamnik, poskrbeli tudi za proučitev vzrokov nenadnega zmanjšanja izdatnosti vodnega vira.  O interventnem ukrepu posega v vodotok, pa je bil obveščen tudi koncesionar za vodotoke Hidrotehnik.

S hitro in učinkovito interventno nočno akcijo, za katero si vsi, ki so pri njej sodelovali, zaslužijo pohvale za takojšnje ukrepanje, trud in požrtvovalnost, je bil odstranjen del zamuljene in slabo prepustne brežine ob drenažnem zajetju, obenem pa se je z izgradnjo več manjših začasnih jezov preusmerilo tok reke in dvignilo rečno gladino, kar je pripomoglo k zvišanju vodostaja in pretoku vode v samem zajetju.

Kljub hitremu in (vsaj za enkrat) učinkovitemu posegu, s katerimi so bili zagotovljeni minimalni standardi oskrbe vodovodnega sistema,  bodo uporabniki, katerih oskrba s pitno vodo je vezana na zajetje Iverje, še nekaj dni občutili posledice, saj bo potrebno vodo, ki je danes iz pip ponekod pritekla tudi močno kalna, iz preventivnih razlogov potrebno pred zaužitjem tudi prekuhavati.

Vse ekipe bodo z interventnimi deli nadaljevale tudi danes, najbrž pa bodo morali pristojni, kljub običajnim jesenskim padavinam, ki bodo oskrbo s pitno vodo bržkone ponovno normalizirale, čim prej poskrbeti za učinkovite in trajne rešitve, s katerimi se bo doseglo, da do podobnih dogodkov v prihodnje ne bo več prihajalo.

K temu pa lahko, s smotrnejšo in racionalnejšo porabo vode ter varovanjem vodnih virov, v veliki meri pripomoremo tudi sami uporabniki, saj v nasprotnem primeru voda iz pipe ne bo več nekaj samoumevnega.

Naj ponovimo še opozorilo, da Komunalno podjetje Kamnik vse uporabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Iverje naproša, da vodo, do preklica, pred uživanjem preventivno prekuhavajo, če je voda zelo motna, pa naj jo pred prekuhavanjem prefiltrirajo skozi čisto krpo.

Navodila za prehuhavanje vode so objavljena na povezavi: http://www.kpk-kamnik.si/?s=Navodila+za+prekuhavanje+

Komunalno podjetje Kamnik obenem občanke in občane prosi, da dosledno upoštevajo obvestilo o prekuhavanju vode in na številko 041/481 339 javite tudi vsak morebiti opažen nekontroliran iztok vode iz omrežja, obenem pa pozivajo, da s pitno vodo ravnajo skrajno varčno. Obvestilo velja do preklica.

 

X