Naslovnica / KULTURA / 12. pevsko srečanje ljudskih pevcev in godcev

12. pevsko srečanje ljudskih pevcev in godcev

Preljubo veselje, oj, kje si doma, so naslovile koncert oziroma pevsko srečanje, ki ga že12 let zapored prirejajo Ljudske pevke Predice, ki delujejo pod vodstvom Angelce Jagodic v okviru kamniškega društva upokojencev. Na ta srečanja povabijo pevske in instrumentalne skupine iz raznih krajev Slovenije, ki prepevajo in igrajo ljudske pesmi in viže.

V petek 16. oktobra 2015 so se na odru Doma kulture Kamnik zvrstili pevci iz Laz pri Dolskem, Trzina, iz štajerskega Keblja, iz dolenjskega Trebelnega pri Mokronogu in seveda iz Kamnika.

srecanje ljudskih godcev 2015 1

Najprej se je številnim ljubiteljem ljudske pesmi predstavila domača skupina Kamniški grad, ki jio sestavljajo harmonikarici Nada Zajc in Danica Kočar, ki je tudi pevka Predic in pevec Jože Gajšek s pesmimi Jaz sem dekle imel, Na hribčku stoji cerkvica in Študentovo slovo.

V pestrem programu, ki ga je občuteno povezovala in predstavila sodelujoče, Jelica Slavič, pevka Predic, je sledil je nastop domačega dueta Štefke Cerar, pevke Predic in kitaristke Ane Plahutnik z Rožo zeleno na vrtu in Sem deklica mlada vesela.

Jožko Jančar iz Laz pri Dolskem je nato predstavil zanimiv star instrument, srednje veško glasbilo, ki je predhodnik cimbal in mu pravijo oprekelj. S kladivci je iz strun izvabil melodije štirih slovenskih ljudskih pesmi in požel nadušen aplavz občinstva.

Podobno odobravanje obiskovalcev je doživela tudi 8-letna Manca Plahutnik, ki je ob spremljavi citer svojega očeta Tomaža Plahutnika zapela in zaigrala na blok flavtico šaljivo ljudsko Preljuba mi soseda.

srecanje ljudskih godcev 2015 3

S tremi ljudskimi pesmimi z Gorenjske, Štajerske in Koroške so se predstavili pevci iz Trzina in Ljubljane, ki so si nadeli ime Kerlci.

Iz dežele Štajerske, iz Keblja pri Slovenski Bistrici, so se povabilu odzvali štirje fantje Postrovžki, ki so ubrano zapeli Od kod si potnik ti doma, Pesem bratov Višič in Planinski lovec.

srecanje ljudskih godcev 2015 4

Ljudski pevci in godci iz Trebelnega na Dolenjskem, ki delujejo v okviru KUD Emil Adamič Mokronog, so na kamniški oder prišli s harmoniko in »domačimi instrumenti«, kot so kosa, grablje, perilnik, škaf bas, vinska buča in drugi. Pesmimi Snoč pa dav, Še nocoj mi lunca mila so morali ob navdušenem aplavzu obiskovalcev dodati še eno instrumentalno vižo.srecanje ljudskih godcev 2015 5

Navdušeno pozdravljene gostiteljice, ljudske pevke Predice, med katerimi je prvič sodelovala nova članica Predic Dragica Požek, odšla pa je pevka Nežika Drovenik, so pod vodstvom Angelce Jagodic in ob spremljavi Harmonikarja Jožeta Jagodica svoj nastop začele z njihovo »himno« Predica in nadaljevale z Ena ptička priletela, Dekle je na pragu stala, Preljubo veselje in končale s šaljivo Presneto Micko.

srecanje ljudskih godcev 2015 6

Vsem udeležencem pevskega srečanja se je z vrtnico in pisno zahvalo zahvalila Angelca Jagodic, ljudskim pevkam Predicam pa se je na koncu v imenu kamniške enote Javnega sklada za kulturne dejavnosti toplo zahvalil Tone Ftičar in jim zaželel, da bi še dolgo uspešno predle ljudsko pesem.

Nato so se na oder ponovno povzpeli vsi sodelujoči in ob spremljavi harmonikarja Jožeta in citrarja Tomaža Plahutnika skupaj zapeli Lepo je res na deželi, Mi se imamo radi in zaključili s pesmijo, ki je lahko rečemo najbolje povzela vzdušje tega prijetnega pevskega srečanja: Nocoj je pa en lep večer…

srecanje ljudskih godcev 2015 2

Res je bil en lep večer, za kar gre vse priznanje požrtvovalnim pevkam in organizatoricam Predicam z Angelco Jagodic na čelu….

Franc Svetelj