Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Številna vzdrževalna dela in spopadanje z blatom v Markovem

Komunalni vestnik: Številna vzdrževalna dela in spopadanje z blatom v Markovem

Delovni utrip začetka letošnjega februarja je v Komunalnem podjetju Kamnik minil v znamenju številnih opravljenih vzdrževalnih del na različnih cestah, predvsem čiščenja muld, vtokov, kanalet in krpanja udarnih jam, obenem pa tudi v znamenju »blatnih iger« v Markovem, kjer velike količine zoprnega blata našim zagnanim delavcem povzročajo kar nekaj težav pri sicer uspešnem nadaljevanju izgradnje kanalizacije.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Ob rednem vzdrževanju cest seveda nismo pozabili niti na vzdrževanje naših javnih komunalnih sistemov, tako kanalizacijskih, kot vodovodnih, kjer z rednimi pregledi zagotavljamo oskrbo s pitno vodo ter nemoteno odvajanje odpadnih voda.

V pričakovanju kulturnega praznika smo pričeli z izobešanjem zastav po občini, v upanju, da se razmeram navkljub, v Kamničanih obudi spomin na našega največjega pesnika.

Kot smo omenili že uvodoma, v Markovem nadaljujemo z izgradnjo nove kanalizacije, ki se uspešno nadaljuje in je domala tik pred zaključkom 1. faze, kjer pa se naše ekipe, ki si za svoj trud in zagnanost zaslužijo vse pohvale, spričo toplejšega vremena, znova soočajo s še več blata kot običajno. Kljub težkim delovnim pogojem pa to ne bo ovira za skorajšnje dokončanje projekta, ki smo ga pričeli že v preteklem letu.

 

Za zaključek se bo s strmega brega potrebno prebiti še na zadnji, na srečo bolj prijazen ravninski del ceste, kjer bo položenih še dobrih 40 m kanalizacijskih vodov, s čimer se bo zaključila 1. faza projekta, medtem ko bomo z 2. fazo oz. izvedbo priključkov, nadaljevali takoj, ko bodo za to izpolnjeni vsi tehnični pogoji.

Kar se tiče plinovoda na Ekslerjevi ulici, so se v tem tednu izvajali tlačni preizkusi, v prihodnjem tednu pa bo že vse nared za izvedbo priključkov.

V petem delovnem tednu letošnjega leta 2021 smo se ukvarjali tudi z menjavo vodovoda na Kovinarski ulici, kjer bodo položene nove vodovodne cevi in telekomunikacijski vodi. Delo pa bo, zaradi izvajanja več prekopov, potekalo malce počasneje kot bi sicer.

V mesecu februarju nadaljujemo tudi z zimsko službo. Spričo odjuge je obseg del sicer nekoliko manjši, vseeno pa opravljena dela zato niso nič manj pomembna, saj so poledenela izpostavljena mesta, določeni odseki cest, brvi in mostovi lahko zelo nevarni, zato preventivnega posipanja nikakor ne gre zanemariti.

 

Kot že rečeno, so se ekipe v teh dneh posvečale različnim vzdrževalnim delom na cesta. Znova je bilo na sporedu čiščenje vtokov, to pot v Pšajnovici in v Šmartnem, precej zamudno pa je bilo čiščenje kanalet v Brezjah na Kamnikom in na Gozdu.

Prečne kanalete smo očistili na poti proti Svetemu Primožu, medtem ko je bilo novo prečno kanaleto potrebno vgraditi v Selah. V kraju Potok in Hrib smo se mudili zaradi čiščenja kanalov, medtem ko smo v Brišah zamenjali betonske pokrove, popravili prometnih znakov na različnih ulicah ter popravili poškodovan stebriček na Kajuhovi ulici.

 

Če je odjuga poskrbela, da s cest ni potrebno orati snega, pa je zato marsikje potrebno s cestišč odstranjevati kamenje, ki kaj lahko nevarno ovira cestni promet. V tem tednu ga je kar nekaj ga je pristalo na cesti na Gozdu in v kraju Slape – za očiščenje obeh cest pa so poskrbele naše službe.

 

Peti delovni teden letošnjega leta je popestrila še vrsta drugih vzdrževalnih del, od krpanja makadama v Tunjicah in na Brezjah, ureditve ceste na Muzejski poti, krpanja asfalta na Rakitovcu, na Kovinarski cesti, na Neveljski poti in v Lipljah, medtem ko je bilo potrebno v Palovčah, zaradi poškodovane ograje, potrebno postaviti začasno zaporo, nad Šlakarjevo potjo pa odstraniti nevarni panj, ki je bil že nevaren za mimoidoče.

Naše ekipe se že pripravljajo na prihodnji, 6. delovni teden leta 2021, v katerem pa bo potrebno, da bo vse delo opravljeno, še bolj zavihati rokave, kar pa najbrž ne bo težko, saj nam bo tokratni vikend prijetno podaljšal kulturni praznik.

Najbrž pa ne bo prav nič narobe, če za konec tokratnega Komunalnega vestnika še enkrat opozorimo na nujna vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu Iverje, ki bodo potekala 10. 2. 2021, in zaradi katerih bo nekaj časa motena oskrba s pitno vodo na območju Podgorja, Duplice, Šmarce, Volčjega Potoka in Križa.

OBVESTILO O MOTENI OSKRBI S PITNO VODO!!!

PODGORJE, DUPLICA, ŠMARCA, VOLČJI POTOK IN KRIŽ POZOR – DNE 10. 2. 21 BO MOTENA OSKRBI S PITNO VODO NA VODOVODNEM SISTEMU IVERJE

Datum motene oskrbe: 10. 2. 2021

Čas trajanja: od 8.00 do 14.00 ure

Uporabnike oskrbe s pitno vodo na vodovodnem sistemu Iverje obveščamo, da bo v sredo, 10. 2. 2021, od 8.00 do 14.00 ure, zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnemu vodovodu, motena oskrba s pitno vodo v Podgorju, na Duplici, v Šmarci, v Volčjemu Potoku in na Križu.

Vsem uporabnikom na tem območju se opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

Predviden načrt del v tednu med 8. 2. 21 in 12. 2. 21

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI  

 • Ureditev makadamske ceste: Zg. Motnik
 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah: Cirkuše, Liplje,
 • Krpanje udarnih jam na makadamskih cestah: Stebljevek
 • Čiščenje muld: Češnjice, Špitalič, Žale, Tunjice
 • Čiščenje jaškov: Češnjice, Špitalič, Žale, Tunjice
 • Upravljanje in nadzor cest: Pregled cest

ZIMSKA SLUŽBA       

 • Posipanje in pluženje po prilogi ZS
 • Merjenje slanosti

KRASITEV MESTA     

 • Obešanje zastav: Prešernov dan

ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

 • Praznjenje košev za smeti, odvoz in deponiranje odpadkov
 • Praznjenje, odvoz in deponiranje vsebine koša za pasje iztrebke

VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 

 • Čiščenje vtokov: Pšajnovica-Gabrovnica
 • Čiščenje prečnih kanalet: Sv.Primož

VZDRŽEVANJE TRŽNICE       

 • Priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin: torek, sobota
 • Zapora tržnice in označitev varnostne razdalje