Naslovnica / NOVICE / Sejem srednjih šol na OŠ Frana Albrehta

Sejem srednjih šol na OŠ Frana Albrehta

Odločitev o nadaljevanju šolanja je pri štirinajstih zahtevna naloga. Osnovne šole si na različne načine prizadevamo za to, da bi fantje in dekleta spoznali sebe, svoja močna in šibka področja, interese, osebnostne lastnosti, trg dela in, seveda, srednješolske programe. Informativni dnevi v februarju so že utečena praksa iz časa šolanja srednje generacije. Spomnimo se, kako smo se težko odločili, katere tri šole bomo obiskali. Potrebi po tem, da se mladim in staršem omogoči širši vpogled v to, kateri programi sploh obstajajo, so se odzvali organizatorji Informative, ki vsako leto v januarju poteka na gospodarskem razstavišču.

V želji, da mladim omogočimo enake možnosti, smo se pred leti predstavitev srednjih šol lotili tudi v lokalnem okolju. Na OŠ Frana Albrehta vsako leto potekajo predstavitve srednjih šol v sejemski obliki.

Letos, točneje 8. oktobra, smo gostili dvaindvajset srednjih šol. Profesorji in dijaki so bili učencem in njihovim staršem na voljo, da jim predstavijo programe, ki jih šola izvaja, in predmetnike. K temu so dodali informacije o dejavnostih, po katerih se šola razlikuje od drugih šol, t.j. redne in izbirne ekskurzije, interesne dejavnosti in druge priložnosti za učenje, ki jih nudijo mladim. Obiskovalcem pa so bili na voljo tudi za individualna vprašanja o stvareh, ki zanimajo dotičnega mladostnika ali starša (malica, delo z otroki s posebnimi potrebami, zahtevnost programov …).

 

Obisk je bil velik, zahvaljujoč tudi svetovalnim delavkam drugih kamniških osnovnih šol, ki informacijo o sejmu posredujejo učencem in staršem v svoji šoli.

 

Predstavile so se naslednje srednje šole: Gimnazija Šiška, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Srednja frizerska šola Ljubljana, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana, Srednja šola tehniških strok Šiška, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, Šolski center Ljubljana s Srednjo lesarsko in Srednjo strojno in kemijsko šolo, Škofijska gimnazija, Srednja šola Domžale, ŠC Pet (Srednja šola za pošto, ekonomijo in telekomunikacije), Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Strokovni izobraževalni center Ljubljana (preimenovana Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad), Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana, Biotehniški center Naklo, Šolski center  Kranj s Srednjo tehniško šolo, Strokovno tehniško gimnazijo in Srednjo ekonomsko, storitveno in gradbeno šolo, Vegova in Gimnazija Poljane.

Predstavnikom srednjih šol se zahvaljujemo za predstavitve, obiskovalcem pa za obisk.

Na svidenje naslednje leto.

Tina Plahutnik,
svetovalna delavka OŠ Frana Albrehta Kamnik

X