Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Kdaj bo urejeno zunanje športno igrišče v bližini šol Toma Brejca in Frana Albrehta?

Kdaj bo urejeno zunanje športno igrišče v bližini šol Toma Brejca in Frana Albrehta?

Svetnik Aleš Lipičnik (SMC) je, na 12. seji Sveta občine Kamnik, občinski upravi zastavil svetniško vprašanje v katerem sprašuje kakšna je vizija Občine Kamnik glede ureditve zunanjega športnega igrišča za rokomet in košarko ter mali nogomet.

Aleš LIPIČNIK – SMC: »Z obnovo šole Toma Brejca je bilo zazidano in uničeno edino pravo zunanje igrišče za košarko, rokomet in mali nogomet v centru mesta. Osebno to ocenjujem kot veliko izgubo za kvaliteto življenja za mlade v centru mesta.

Prakse iz velike večine slovenskih krajev, naših bližnjih krajev (Mengeš, Domžale) kot tudi naša polpretekla praksa kažejo, da so taka igrišča ob šolah hkrati igrišča za košarko, rolanje, hokej, nogomet, učenje vožnje s kolesom in v toplejšem delu leta še prostor za pouk telovadbe na prostem. Objektivno pa so zanesljivo najboljša zbirališča mladih za popoldanske aktivnosti, metanje na koš, rolanje ali zgolj druženje in klepet. Tega mladih v nobenem slovenskem kraju ni bilo treba učiti, niti pretirano vzpodbujati, ker se tovrstno zbirališče vedno zgodi kar samo od sebe.

Kakšna je vizija Občine Kamnik na tem področju in ali smo se zaradi obnove šole Toma Brejca za vedno poslovili od zunanjih igrišč v centru Kamnika?«

Odgovor v imenu Občine Kamnik je pripravila dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora:

V skladu z veljavno zakonodajo mora Občina Kamnik kot ustanoviteljica osnovnošolskih zavodov zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje pedagoških procesov, zato v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev izvaja aktivnosti za ureditev omenjene problematike. Občina je v letu 2012 pristopila k izgradnji nove šole, med drugim tudi z namenom, da bi zagotovila prostorske standarde za izvajanje devetletke.

Skladno z ureditvenim načrtom UN – K9 Šole in pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki ga je izdala Upravna enota Kamnik, je predvideno fazno nadaljevanje urejanja območja, in sicer gradnja nove športne hale, adaptacija Osnovne šole Frana Albrehta in ureditev zunanjih športnih površin. Športne površine si bosta šoli delili, ob tem pa Občina pričakuje, da bo kakovostna zunanja ureditev prispevala tudi k splošni urejenosti Kamnika ter da bo v mejah možnega na razpolago širši javnosti, pod pogojem, da javna raba ne bo posegala v kakovost izvajanja šolskega programa na prostem.

Gradbeno dovoljenje za navedeno območje predvideva gradnjo manjšega stadiona s tekaško stezo, površine, namenjene skoku v daljino, dveh košarkarskih igrišč, rokometnega in nogometnega igrišča, površine, namenjene odbojki ter odbojki na mivki, uredile se bodo tudi učilnice na prostem za učence prve triade.

Zaradi izgradnje nove Osnovne šole Toma Brejca je le-ta res izgubila zunanje športne površine, ki so jih v preteklosti uporabljali učenci šole, v popoldanskem in večernem času pa so bile priljubljeno zbirališče mladih. Vse to se je zgodilo z zavedanjem Občine, da se bodo ob zagotovitvi zadostnih finančnih sredstev v najkrajšem možnem času v okviru zgoraj navedenega projekta uredile zunanje športne površine, namenjene tako šoli kot tudi popoldanskim družbenim aktivnostim.