Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Izklapljanje javne razsvetljave v nočnem času

Izklapljanje javne razsvetljave v nočnem času

Občinski svetnik Igor Žavbi (LMŠ) je Občini Kamnik podal pobudo, da bi se na območju Občine Kamnik začelo s poskusnim zmanjševanjem osvetljenosti v nočnem času.

Igor ŽAVBI – LMŠ: Na 5. seji občinskega sveta, maja 2019 smo med drugim obravnavali tudi Predlog Programa del za leto 2019 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik. Sam sem že na 3. seji odbora za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja dal pobudo, da Občina Kamnik poskusno prične z zmanjševanjem osvetljenosti v nočnem času. Moji pobudi so pritrdili vsi člani odbora, ki so sprejeli sklep, ki se glasi: ”Odbor predlaga občinski upravi, da preuči možnost zmanjšanja osvetlitve oz. odklopa javne razsvetljave v nočnem času na območjih izven mesta.” Svojo pobudo sem predstavil tudi na seji, kjer je bilo s strani predstavnika občinske uprave obljubljeno, da bodo pobudo proučili, pripravili območja in sistemsko pričeli z ugašanjem in spremljanjem razmer.

Zanima me, na katerih območjih je že bilo preizkušeno ugašanje in kakšni so bili rezultati oziroma odzivi. Če se s preizkušanjem še ni pričelo me zanima zakaj ne in kdaj ima občinska uprava skupaj s koncesionarjem namen izvesti testna ugašanja?

Odgovor v imenu občinske uprave Občine Kamnik je pripravil Franc RESNIK, višji svetovalec za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe:

Predstavniki Občine Kamnik in koncesionarja za vzdrževanje javne razsvetljave, KPK d.o.o., smo pripravili predlog začasnega ugašanja delov javne razsvetljave:

1. Prižigališče P 116 – Spodnje Stranje: izklop celotnega prižigališča – 5 luči
2. Prižigališče P 120 – Sveta Ana – zdravilni gaj: izklop dela omrežja – 11 luči
3. Prižigališče P 46 – Šmarca – Zgornji log: izklop dela omrežja – 3 luči
4. Prižigališče P 38 – Buč: izklop dela omrežja – 3 luči
5. Prižigališče P 91 – Laze v Tuhinju: izklop dela omrežja – 5 luči

Izklop je predviden od ponedeljka, 4. 11. 2019, do ponedeljka, 11. 11. 2019.

Spremljali bomo odzive in po morebitni urgenci občanov ponovno vklopili posamezen odsek javne razsvetljave.

X