Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Kaj se dogaja s Starim gradom

Kaj se dogaja s Starim gradom

Nina IRT – LMŠ – Naprej Kamnik, je na 8. seji Sveta Občine Kamnik občinski upravi zastavila svetniško vprašanje v zvezi z dogajanjem in aktivnostmi na Starem gradu, ki je ponovno prešel v roke Občine Kamnik:

“Vsi smo še pod vtisom veselja nad pridobljenim in razrešenim primerom, ki nas je bremenil zadnja leta – našim priljubljenim Starim gradom. Čestitam tudi županu in ekipi za odlično izvedeno čistilno akcijo, ki je zelo povezala ljudi z enim skupnim ciljem – povrniti sijaj kamniškemu biseru. Na tem mestu prosim še Občinsko upravo, da nam obrazloži preteklo dogajanje, sedanjo situacijo, svoja prizadevanja in načrte v zvezi s Starim gradom. Vsekakor si Kamnik ne more privoščiti takšnih zapuščenih in izropanih objektov, saj si prizadevamo biti prijazna občina tako do prebivalcev občine in še posebno do turistov, ki jih želimo pritegniti v naš kraj in je obuditev te atraktivne točke za vse več kot dobrodošla.”

Odgovor je v imenu občinske uprave pripravila Maja SUŠNIK, podsekretarka – vodja Oddelka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve:

Kot je splošno znano, je Občina Kamnik pred časom zoper najemnico Starega gradu nad Kamnikom vložila tožbo na odpoved najemne pogodbe in izpraznitev prostorov Starega gradu. Sodišče je zahtevku občine v celoti ugodilo in izdalo sodbo, s katero je najemnici odpovedalo najemno pogodbo ter ji naložilo, da poslovni prostor izprazni in ga izroči Občini. Najemnica je sicer zoper prvostopno odločbo vložila pritožbo na Višje sodišče, ki pa je pritožbo zavrnilo, zato je sodba postala pravnomočna. Kljub temu je najemnica šele po vložitvi predloga za izvršbo zapustila prostore objekta. Stanje le-teh je bilo dovolj verodostojno izkazano tudi v številnih sredstvih javnega obveščanja.

Vsekakor je objekt Starega gradu trenutno v zelo slabem stanju oz. potreben temeljite prenove. Upoštevajoč dejstvo, da namerava Občina Kamnik v letu 2015 izvesti nekatere velike in pomembne investicije, žal sredstev za popolno obnovo objekta v letošnjem letu ni mogoče zagotoviti. Ne glede na to si bo občinska uprava prizadevala, da bodo pohodniki, ki se bodo odpravili na to priljubljeno razgledno točko nad Kamnikom, lahko nemoteno uživali v lepem razgledu, in sicer na čistem in urejenem prostoru, brez bojazni, da bodo osorno preganjani, da se nahajajo na zasebnem zemljišču. Prav tako si občinska uprava prizadeva, da bi vsaj za konce tedna pohodnike pričakala tudi ponudba čaja ali morebiti drugega osvežilnega napitka. Vsekakor pa bo ob dokončni odločitvi, kaj v prihodnje storiti s samim objektom, potrebno razmisliti tudi o tem, koliko sredstev za ta namen zagotoviti v proračunu Občine Kamnik za prihodnja leta.