Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Kaj vse se izliva v reko Kamniško Bistrico
Reka Kamniška Bistrica je bila 16.11.2020 pri Titanovi brvi obarvana rdeče.

Kaj vse se izliva v reko Kamniško Bistrico

Občinska svetnica Ivanka Učakar (NSi) je občinski upravi Občine Kamnik zastavila več vprašanj, ki se nanašajo na onesnaževanje reke Kamniške Bistrice v Kamniku.

Ivanka UČAKAR (NSi): Kamniška Bistrica je v okoljevarstvenih in prostorskih politikah občin, skozi katere teče, opredeljena kot hrbtenica zelene osi regije. Njen izvir in zgornji tok se nahajata v Občini Kamnik, kjer lahko največ storimo za kakovost vode oz. celotnega rečnega ekosistema. Vzdolž struge reke Kamniške Bistrice je na območju od starega mestnega jedra pa do Šmarce v reko speljanih več cevi, iz katerih v vodotok vsaj občasno izteka na videz umazana oz. onesnažena voda/tekočina.

Naj navedem štiri primere z desnega brega Kamniške Bistrice: 1. pri Maistrovem mostu; 2. pri tovarni Eta; 3. južno od Titanove brvi, pri starejši večstanovanjski stavbi (nekdanji internat kovinarske šole tovarne Titan; Slika 2; gl. prilogo); 4. južno od jezu na Duplici (Slika 1; gl. prilogo).

Zato me zanima naslednje:

  1. Ali ima Občina Kamnik pregled nad tem, kaj, kje in kdaj se izteka v Kamniško Bistrico na njenem ozemlju? (Sprašujem po iztokih, ki so posledica človeških dejavnosti, torej ne po naravnih pritokih reke.)
  2. Kdo je pristojen za ugotavljanje morebitnih kršitev predpisov o ravnanju z odpadnimi vodami in varovanju vodotokov, kar zadeva izpuste vanje?
  3. Kaj lahko naredi Občina Kamnik, da bi se stanje izboljšalo, če bi bile kršitve dejansko ugotovljene?
  4. Za ponazoritev prilagam dve fotografiji: Slika 1 je z Duplice, Slika 2 pa z rečnega brega pri starejši večstanovanjski stavbi blizu tovarne Titan.

 

Odgovor občinske uprave sta pripravili Marjana Kadunc, višja svetovalka za gospodarske javne službe in Bogomira Skvarča Jesenšek, inšpektorica:

Na območju Občine Kamnik je 17 razbremenilnikov visokih voda in zadrževanih bazenov, ki so namenjeni razbremenjevanju kanalizacijskega omrežja mešanega sistema. V primeru dežja oziroma nalivov se višek odpadne vode preko razbremenilnikov preliva iz kanalizacije v vodotoke, zadrževalni bazeni pa preprečujejo čezmerno prelivanje odpadne vode v Kamniško Bistrico. Na vseh naštetih območjih so razbremenilniki visokih voda (RVV Maistrova, RVV OŠ Frana Albrehta, RVV Kovinarska 27 julij in RVV Stol).

Na območju Občine Kamnik je po izgradnji kanalizacije na Poti 27. julija (IKŠ) v letu 2014, celotno območje priklopljeno na javni kanalizacijski sistem, tako da nedovoljenih priklopov nismo zaznali, niti nismo dobili nobenih prijav glede nepravilnih priklopov odpadnih voda oziroma iztokov neposredno v vodotok. Načeloma je ves sistem javne kanalizacije vrisan v zbirni kataster javne komunalne infrastrukture, prav tako se kanalizacijski sistem periodično snema glede na starost in obremenjenost, tako da imata občina in koncesionar nadzor nad delovanjem javnega sistema. Obstajajo pa seveda tudi iztoki v Kamniško Bistrico iz zasebnih površin in državne ceste, nad katerimi občina nima nadzora, saj soglasja za posege v vodotoke dajejo pristojne državne institucije.

Na področju voda in varovanja vodotokov velja Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 –ZZdrI-A, 41/04 –ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), ki v 68. členu določa, da je v vode prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave ter odpadke, razen, če je s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, določeno drugače.

Poleg zgoraj omenjenega zakona to področje ureja tudi Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –ZMetD, 66/06 –odl. US, 33/07 –ZPNačrt, 57/08 –ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 –GZ, 21/18 –ZNOrg, 84/18 –ZIURKOE in 158/20), iz katerega izhajajo številni podzakonski predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda. Osnovni podzakonski predpis, ki ureja odvajanje odpadnih voda v vodno okolje je Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,št. 98/15, 76/17 in 81/19) in še ostale uredbe, ki prav tako določajo mejne vrednosti emisij in ukrepe za zmanjševanje emisij, ki veljajo za posamezne industrijske oziroma storitvene dejavnosti. Trenutno obstaja 40 takih uredb.

Nadzor nad zgoraj navedenimi predpisi izvaja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu RS za okolje in prostor.

Občina tako v primeru kršitev zadevo odstopi pristojni inšpekcijski službi, če pa se ugotovijo nedovoljeni priklopi fekalnih voda na meteorno kanalizacijo, ki se nadalje izlivajo v vodotok, pa se uvede inšpekcijski postopek v okviru pristojnosti občinske inšpekcije.

Zmanjšanje izlivov fekalnih voda v vodotoke se izboljša le z obnovo obstoječih sistemov ter izgradnjo ločenih sistemov za odpadne vode ter padavinsko vodo, občani pa z izgradnjo internega ločenega sistema oziroma izgradnjo individualnih ponikovalnic padavinskih voda.

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve