Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Kdaj bo asfaltirano parkirišče na Tunjiški?

Kdaj bo asfaltirano parkirišče na Tunjiški?

Občinski svetnik Edis Rujović (LDP)  je občinski upravi zastavil vprašanje, ki se nanaša na asfaltiranje parkirišč na območu Tunjiške ceste oz. Fužin.


Edis RUJOVIĆ – LDP:
Parkirišče na območju Fužin in Tunjiške ceste, parcelna številka 397/45, k.o. Kamnik, je eno zadnjih neasfaltiranih in neosvetljenih parkirišč v mestu Kamnik. Omenjeno parkirišče posredno zadovoljuje potrebe parkiranja celotnega tamkajšnjega blokovskega naselja, neposredno pa to parkirišče uporabljajo stanovalci blokov na Tunjiški 2 b in 2 c ter stanovalci blokov Fužine 2 in 2 a, torej cca. 120 stanovanj.

Glede na to, da je okolica tega naselja dokaj dobro urejena, da se vseskozi ureja okolica Doma kulture Kamnik, ki je v neposredni bližini tega parkirišča, se mi zdi smiselno, da se uredi tudi to parkirišče. Sprašujem pristojne na občinski upravi, kdaj lahko pričakujemo ureditev tega parkirišča ter kaj je do sedaj zaviralo ureditev parkirišča?

Odgovor občinske uprave je pripravil Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo:

Občinska uprava podpira podano pobudo, vendar v proračunu za leto 2016 niso zagotovljena sredstva, zato bomo urejanje makadamskega parkirišča zagotavljali v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest.