Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Kdaj se bo začelo priključevanje gospodinjstev na novo kanalizacijo in koliko bostal priklop?

Kdaj se bo začelo priključevanje gospodinjstev na novo kanalizacijo in koliko bostal priklop?

Mateja GRADIŠEK svetnica LMŠ – Naprej Kamnik, je na 12. redni seji Sveta občine Kamnik občinski upravi zastavila več vprašanj, ki se nanašajo na priključitev gospodinjstev na novo kanalizacijo na območju Tunjic in Stranj. Tako kot številne občane jo je zanimalo, kdaj se bodo izvedli posamezni hišni priključki in koliko bo stal priklop.

Mateja Gradišek (LMŠ) : »Najprej pohvala kohezijski ekipi, ki skrbi, da vsi trije projekti lepo tečejo. Veliko je že narejenega, predvsem na območju Tunjic in Stranj. V Stranjah so bila dela v lanskem letu zaključena, čaka nas še priklop.

Pred tem pa imam za občinsko upravo nekaj vprašanj:

 • Kdaj je predviden tehnični pregled?
 • V kolikšnem času po pridobitvi uporabnega dovoljenja se bodo izvedli posamezni hišni priključki?
 • Kdo bo izvajalec del?
 • Koliko bomo uporabniki morali plačati za priklop na kanalizacijsko omrežje?
 • Ali je že znan podatek, za koliko se bo povečal znesek na položnici?

Odgovor je v imenu Občine Kamnik pripravila Suzana STRAŽAR, podsekretarka – vodja službe za izvedbo kohezijskih projektov:

“Najprej hvala za pohvale; res smo dali vse od sebe in poskušali vzporedno reševati vse malenkosti, ki jih je bilo možno upoštevati. Naj sedaj konkretno odgovorim na vaša vprašanja:

– Tehnični pregled za Stranje je bil uspešno, brez pripomb, opravljen v torek, 26. 1. 2016. Uporabno dovoljenje je Upravna enota izdala v petek, 29. 1. 2016, in bo v naslednjih dveh tednih postalo tudi pravnomočno.

– Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bomo predali infrastrukturo v Stranjah v upravljanje koncesionarju, Komunalnemu podjetju Kamnik (v nadaljevanju KPK Kamnik). Le-to vas bo z dopisi obvestilo, da se je potrebno kar najhitreje, najkasneje v šestih mesecih, priključiti na javno kanalizacijo.

 • Ob tem je potrebno najprej zaprositi na KPK Kamnik za informacijo, kje je možna priključitev. Večinoma so te lokacije že bile usklajene s strankami v fazi projektiranja, še vedno pa so možne nekatere prilagoditve, kar se uskladi z upravljalcem, KPK Kamnik.
 • Ko dobite lokacijo priključitve, si sami izberete izvajalca del (predlagamo, da si pridobite več ponudb, da bo cena ugodnejša).
 • Pred samim začetkom del pokličete upravljalca, KPK Kamnik, da vam pridejo brez dodatnega doplačila izprazniti greznico. Dodatno doplačilo ni potrebno, ker je praznjenje pokrito iz plačevanja mesečnih položnic. Prazna greznica se mora zasuti, da ne bi postala leglo za podgane ali podobo zalego. Eventualno pa se lahko predela in uporabi za druge namene – npr. zbiralnik deževnice.
 • Ko je priključek izgrajen, se pred zasutjem spet pokliče upravljalca, KPK Kamnik, katerega predstavnik pride pregledat pravilnost priključitve in geodetsko posname priključek. Ta ogled zaračunajo glede na porabljene ure po ceniku (to pride menda okrog 25 do 50 €).
 • “Priklopnine na kanalizacijo” ne zaračunavamo, morala pa bo Občina zaračunati komunalni prispevek, ki pa ta trenutek še ni natančno izračunan in vam ne moremo predstaviti njegove ocenjene vrednosti. Lahko pa povemo, da na podlagi Odločitve o podpori s kohezijskimi sredstvi pričakujemo, da bo ta znesek nekajkrat nižji kot bi bil sicer, če nepovratnih sredstev ne bi uspeli pridobiti.
 • Mesečni znesek na položnici naj ne bi bistveno odstopal od trenutnega zneska, saj taksa za obremenjevanje okolja in strošek za praznjenje vrednostno približno zamenjata stroške kanalščine in čiščenja.