Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Koliko socialnih stanovanj ima Občina Kamnik?

Koliko socialnih stanovanj ima Občina Kamnik?

Na 9. seji Sveta občine Kamnik je Bodgan Pogačar (NSi) zastavil več svetniških vprašanj, ki se nanašajo na socialna stanovanja v lasti Občine Kamnik.

Bogdan POGAČAR: “Občina Kamnik ima v lasti precej nepremičnin, s katerimi v okviru svojih pristojnosti in v skladu s pravnim redom uresničuje (državno) politiko socialne varnosti in blaginje na področju zagotavljanja človeka vrednih razmer za bivanje socialno ogroženih. Seveda gre za socialna stanovanja. Kakšno je torej stanje fonda socialnih stanovanj v lasti Občine Kamnik?

Zanima me zlasti naslednje:

1. Koliko socialnih stanovanj ima Občina Kamnik trenutno v lasti?
2. Koliko teh socialnih stanovanj je ta trenutek oddanih v najem?
3. Ali so vsa stanovanja, ki so formalno-pravno oddana v najem, tudi dejansko zasedena?
4. V kakšnem stanju so ta socialna stanovanja in kateri so največji problemi v zvezi z njihovim vzdrževanjem oz. zagotavljanjem kakovosti bivanja v njih?
5. Ali ima občinska uprava kakšne podatke o morebitnih zlorabah najemnikov, ki socialna stanovanja v nasprotju s predpisi oddajajo v nadaljnji najem tretjim osebam, kar se sicer dogaja v nekaterih drugih občinah?
6. Če je odgovor na 5. vprašanje pritrdilen, kakšne ukrepe ima Občina Kamnik na voljo v teh primerih?

Odgovor v imenu občinske uprave je pripravila Lidija FUJAN, svetovalka za premoženjsko-pravne in splošne zadeve:

1. Občina Kamnik ima v lasti 163 stanovanj.
2. Vsa stanovanja so oddana v najem.
3. Da.
4. Stanovanjski fond je starejši in temu primerno je tudi stanje stanovanj. Največji problem predstavlja vlaga v stanovanjih.
5. in 6. Ne, nimamo takšnih podatkov, sicer bi jim odpovedali najemno pogodbo, ker oddaja stanovanja v podnajem predstavlja krivdni odpovedni razlog.