Naslovnica / NOVICE / Komunalni vestnik: Delovno pester julij in počitniška nagradna križanka

Komunalni vestnik: Delovno pester julij in počitniška nagradna križanka

Ob rednih aktivnosti na področju vzdrževanja smo v mesecu juliju zaključili več gradbenih projektov. Na polovici šolskih počitnic hitimo z deli v okviru projekta “varna šolska pot”, v poletnih mesecih pa so aktualne tudi izgradnje in ureditve privatnih dvorišč. Za popestritev počitniških in dopustniških dni, pa tokratni vestnik prinaša tudi nagradno križanko bobra Kopka.

Vestnik Komunalnega podjetja Kamnik

Mesec julij je ponudil priložnost za dokončanje nekaterih novih in starejših projektov, ki jih je bilo potrebno – predvsem zaradi vremenskih ali drugih razlogov – preložiti na kasnejše obdobje.

V sklopu izvedbe plinovoda smo pohiteli z asfaltiranjem oz. z zaključnimi deli na Esklerjevi ulici.

 

V prvi polovici meseca smo izvedli zaključna dela na Hribu, kjer po novem stoji betonski zid, ki bo preprečil premikanje plazu ob stanovanjski hiši. V sklopu del je bila izvedena tudi mulda, ki bo na lokaciji omogočala zadostno odvodnjavanje meteorne vode.

 

Dva manjša usada smo sanirali na območju Vranje Peči in na relaciji Tunjice – Vrhovje, ureditev pripadajočih cest (ureditev makadama oz. asfaltiranje) pa je planirana za mesec september.

Z izgradnjo večjega usada nadaljujemo na območju Doline – Špitalič. Gradimo zadnjo kampado opornega zidu globine 3,5 oz. dolžine 13 m. Dela, ki bodo trajala še dober teden dni, bodo zaključena z dograditvijo in utrditvijo obstoječe ceste.

 

Ker smo že na prelomu v mesec avgust, hitimo z deli v okviru projekta »Varna šolska pot«. V Šmartnem v Tuhinju nastaja nova infrastruktura, ki bo pripomogla k optimalnejšim pogojem z vidika zagotavljanja večje prometne varnosti. V bližini šole so bila že opravljena elektro in druga pripravljalna dela, ki so potrebna za trenutno izvajanje dograditve hodnika za pešce v dolžini 60 m. Projekt bomo nadaljevali s postavljanjem barvnih stebričkov in v roku tedna dni zaključili z izvedbo barvnih talnih označb.

 

V Nevljah, v neposredni bližini šole in vrtca, napredujemo z izgradno krožišča, ki bo pripomoglo k umirjanju prometa na prometno izpostavljenem delu cestišča. Ekipa je že opravila izgradnjo meteorne kanalizacije, vodovoda  in postavljanje robnikov. Trenutno se posveča nasutju cestnega dela in polaganju kock na pripadajočem parkirišču. Do sredine avgusta bosta potrebna še izvedba krožišča in talnih označb.

 

Razpeti med projekte in redna vzdrževalna dela smo se tudi v tem mesecu posvečali urejanju ali izgradnji nekaterih zasebnih dvorišč in pripravi delovnega načrta za prihajajoče obdobje.

V vrsti usadov nadaljujemo z izvedbo še enega, in sicer na območju Motnika – Bele, kjer bomo za zavarovanje terena morali zgraditi podporni zid. V pričetku avgusta pričenjamo s projektom izgradnje meteorne kanalizacije na Šutni. Dela bodo opravljena v parih dneh, izvajala pa se bodo pod nadzorom Zavoda za zavarovanje kulturne dediščine.

V pričetku meseca smo se na vrhuncu pohodniške sezone lotili ureditve in utrditve makadamskih poti na Veliko in Menino Planino.

Poskrbeli smo za nižje ležeče pešpoti (Streliška – Žale) in ceste, kjer se je nabralo odvečnega materiala (Kranjska cesta, Ljubljanska cesta, Steletova ulica, Sovinja Peč idr.). Bankine smo uredili na območju Šmartnega, Pšajnovice, Lasenega, Rakitovca, Bistričice.

 

Ves julij smo se posvečali ročni in strojni košnji. Strojno smo kosili ob cestah v Stranjah, Stolniku, Bistričici, ob cesti na Brezje, v Gozdu, Studenci, Krivčevem, Podlomu, Soteski, Markovem, Špitaliču, Motniku in ob cesti proti Sv. Primožu. Kjer strojna košnja ni izvedljiva, izvajamo ročno košnjo in obenem odstranjujemo moteče obcestno rastje.

Za varnejši potek prometa smo med drugim montirali cestne grbine (ul. Matije Blejca), očistili usedalnike (Perkova ulica, Okrog, Menina Planina idr.), očistili jaške na povezovalki, popravili betonske pokrove v Motniku, čistili prečne kanalete (Špitalič-Okrog), čistili odtoke (Rakitovec-Pšajnovica), varili načete cestne rešetke (Županje Njive) in poskrbeli za popravila prometne signalizacije.

 

Zaradi odtujitve ali poškodb smo montirali in popravljali prometne znake v Volčjem Potoku, Lazah, na Medvedovi ulici, v Podgorju, na ul. Matije Blejca in Kovinarski cesti.

Neurja so terjala dodatna dela zaradi podrtih dreves, ki so padla na ceste oz. pešpoti v Šmarci, na Starem gradu in v Potoku. V sklopu urejanja javnih površin smo pokosili zelenice na Usnjarski cesti, Poti na Poljane in na Steletovi ulici, postavili klop na Streliški ulici oz. ob pešpoti proti Žalam. Več grafitov smo odstranili na Jenkovi ulici, čiščenja pa je bila potrebna tudi fontana na Medvedovi ulici. Na področju meteorne kanalizacije smo, med drugim, izvedli drenažo v Studencih.

 

Za konec še povzemimo, da smo, kot ponavadi pokrpali vrsto makadamskih in asfaltnih cest, skrbeli za košnjo in ureditev pokopališč, vzdrževali vodovod in kanalizacijo, popisovali in izvajali menjavo vodomerov ter bedeli nad delovanjem javne razsvetljave. Ker se kolesje komunalcev nikoli ne ustavi, še naprej spremljajte našo spletno in FB stran, kjer vas bomo obveščali o aktualnih obvestilih,pa tudi projektih, ki bodo plod naših rok.

TEDENSKI PLAN VZDRŽEVALNI DEL za obdobje od 02.08.2021 do 08.08.2021   

VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI  

 • Ureditev makadamske ceste: Bela, Laniše, Kregarjevo
 • Krpanje udarnih jam na asfaltnih cestah:  Zajasovnik, Šmartno, Gradišče, Pirševo,
 • Čiščenje muld: Zajasovnik,
 • Čiščenje jaškov: Ljubljanska
 • Popravilo jaška: Mala Raven
 • Upravljanje in nadzor cest: Pregled cest

ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

 • Praznenje košev za smeti, odvoz in deponiranje odpadkov
 • Praznenje, odvoz in deponiranje vsebine koša za pasje iztrebke

VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE

 • Sanacija meteorne kanalizacije pred Šutno

KOŠNJA JAVNIH POVRŠIN   

 • Mali grad

VZDRŽEVANJE TRŽNICE

 • Priprava, inkaso, nadzor, pospravljanje in čiščenje zunanjih površin: torek, sobota
 • Zapora tržnice

KRIŽANKA BOBRA KOPKA

Neogrešljivost vode in nepredstavljivost življenja brez te dobrine v poletnih dneh samo še narašča. Ker v vročini tudi možgani radi kličejo po ‘paši, smo pripravili manjši izziv v obliki križanke.

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel simpatično praktično nagrado. Naj se trening začne še pred poletnimi počitnicami.

 1. Čista voda je brez …………….. in
 2. …………………. .
 3. Katera reka napaja vodovodni sistem Iverje?
 4. Če voda iz pipe ni primerna za pitje, jo je potrebno ………………. .
 5. Kako boš ravnal z vodo, da boš tudi ti pripomogel k ohranjanju pitne vode in narave?
 6. Katera kemikalija se najpogosteje uporablja za dezinfekcijo/razkuževanje vode?
 7. Kako še drugače rečemo kroženju vode v naravi?
 8. Katera voda teče po kanalizacijskem omrežju?
 9. Katere vode je na Zemlji manj (le približno 3 %)?
 10. Kako rečemo vodi, ki se nahaja pod zemljo?

Za lažje reševanje si Kopkovo križanko lahko prenesnete in natisnete s klikom na povezavo: KRIŽANKA BOBRA KOPKA

Izpolnjeno križanko oz. rešitve nam pošljite do konca meseca avgusta na e-naslov: info@kpk-kamnik.si.

Komunalno podjetje Kamnik