Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Svetniška pobuda: Občina Kamnik naj zažuga Googlu

Svetniška pobuda: Občina Kamnik naj zažuga Googlu

Občinski svetnik Bogdan Pogačar (NSi) je občinski upravi predlagal, da od ponudnikov storitev satelitske navigacije zahteva posodobitev navigacijskih kart, tako da bodo te usklajene z dejansko prometno ureditvijo v občini Kamnik.

Bogdan POGAČAR – svetniška skupina NSi: Velika planina je ena od najbolj prepoznavnih in obiskanih turističnih destinacij v občini Kamnik. Gostje z vseh koncev sveta si pomagajo s satelitsko navigacijo, ki jih usmerja na podlagi navigacijskih kart oz. digitalnih zemljevidov različnih ponudnikov. Težava nastane, ker nekatere navigacijske karte niso usklajene z dejanskim stanjem prometne ureditve v naši občini: turiste usmerjajo na nekatere lokalne ceste in javne poti, ki na Veliko planino vodijo skozi manjša podeželska naselja v predgorju Velike planine, v Tuhinjski dolini in dolini Črne, npr. skozi Markovo, Studenca in Gozd. Te ceste so za množični motorni promet popolnoma neprimerne: namenjene so potrebam lokalnega prebivalstva, ne prenesejo tako velike gostote vozil in so v času turistične sezone preobremenjene: prebivalci omenjenih naselij jih zato ne morejo uporabljati, ker pa potekajo skozi naselja, so spremljajoči hrup, izpusti onesnaževal in gneča še toliko bolj moteči. Ogrožena je prometna varnost domačinov in turistov, Velika planina kot vrednota naravne in kulturne dediščine pa trpi zaradi neurejenega dostopa. Ceste so zato bolj poškodovane, kakovost bivanja krajanov neupravičeno poslabšana, s slabo izkušnjo pa so nezadovoljni tudi turisti, ki na te poti zaidejo.

Zato predlagam, da Občina Kamnik od ponudnikov satelitskih navigacijskih storitev zahteva posodobitev navigacijskih kart, tako da bodo te usklajene z dejansko prometno ureditvijo v občini Kamnik in ne bodo več kazale poti na Veliko planino po prometnicah skozi prej omenjena naselja, ampak bodo uporabnikom satelitske navigacije posredovale informacijo, da dostop za obiskovalce po teh poteh ni mogoč, in jih usmerjale samo na primerne dostopne poti, ki potekajo po cestah skozi Kamnik in po dolini Kamniške Bistrice do spodnje postaje gondolske žičnice oz. po dolini Črne ali čez prelaz Črnivec na Kranjski Rak, kakor jih naša prometna ureditev določa za dostop na Veliko planino.

Poleg tega podajam pobudo, da Občina Kamnik namesti dodatno prometno signalizacijo na začetku in koncu za turiste neprimernih prometnih poti (skozi Markovo, Studenca, Gozd in ostale kraje), ki bo vse tiste uporabnike satelitske navigacije z zastarelimi zemljevidi pravočasno odvrnila od tega, da bi zašli nanje ter poskušali bodisi priti na Veliko planino bodisi jo po njih zapustiti. Ta signalizacija naj jih prav tako usmerja samo na primerne dostopne poti, omenjene v prejšnjem odstavku.

Odgovor je v imenu občinske uprave pripravil Aleš ŠKORJANC – podsekretar, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

Občinska uprava Občine Kamnik je kot ena izmed prvih v Sloveniji že posredovala ponudnikom satelitskih navigacijskih storitev zahtevo za posodobitev navigacijskih kart, tako da bodo le-te usklajene z dejansko prometno ureditvijo v občini Kamnik in ne bodo več kazale poti na Veliko planino, Snovik, Volčji Potok itd. po prometnicah skozi prej omenjena naselja.

Obveščeni smo bili, da so ponudniki satelitskih navigacijskih storitev naš predlog upoštevali in dejansko spremenili potek poti. Tudi Komisija za tehnično urejanje prometa Občine Kamnik je na svoji zadnji seji že obravnavala tovrstno pobudo in predlagala postavitev dodatne prometne signalizacije, ki bo kazala ustrezne smeri vožnje.

Občinska uprava si bo še naprej prizadevala, da bo v čim večji meri skušala preusmeriti turiste in ostale voznike, ki zaradi zastarelih kart navigacijskih sistemov uporabljajo neprimerne poti, z različnimi ukrepi in pristopi.