Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Obrezovanje in posek dreves na Zikovi in Groharjevi

Obrezovanje in posek dreves na Zikovi in Groharjevi

Občinski svetnik Bogdan Pogačar je občinski upravi Občine Kamnik predlagal, da poskrbi za obrez oz. odstranitev previsokih dreves na javnih površinah v večjih stanovanjskih soteskah.

Bogdan Pogačar (NSi): Predlagam, da Občina Kamnik poskrbi za pregled in morebiten obrez oziroma odstranitev previsokih dreves na javnih površinah v večjih stanovanjskih soseskah. V zadnjem času so na razraščanje parkovnih dreves, ki posegajo v bližnje stavbe in zastirajo dnevno svetlobo opozorili prebivalci Groharjeve ulice in Zikove Ulice.

Menim, da mora vsak lastnik na svojem zemljišču skrbeti za primerno urejenost vegetacije, in sicer na način, da ne zmanjšuje kvalitete življenja ostalim in to naj bi veljalo tudi za občino. Vem, da ni dovolj sredstev, da bi vsako leto obrezovali vsa drevesa na javnih površinah, a zagotovo pa se lahko to bolje izvaja kot se je v preteklosti, ko se je urejanje dreves na javnih površinah pričakovalo od bližnjih stanovalcev oziroma davkoplačevalcev.

 

Odgovor v imenu občinske uprave je pripravil Sandi BOREC, višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo:

Občinska uprava je skupaj s pogodbenim izvajalcem v mesecu aprilu in maju opravila terenski ogled dreves na javnih površinah in na podlagi razpoložljivih sredstev določila prioritete, na katerih lokacijah se morajo urediti drevesa, in sicer: na Ljubljanski cesti (za trgovino Tuš), Kranjski cesti (4 a, 3, 3 a, 3 c in 3 d), Zikovi–Steletovi (parkirišče), pri Domu kulture Kamnik, Malem gradu, na Steletovi ulici, Fužinah 2, Šolski ulici, Groharjevi ulici, parkirišču pri Frančiškanih, Žalah itd.

V letu 2018 smo prejeli e-dopis upravnika SKG za izdajo splošnega soglasja za obrezovanje in odstranitev dreves na površinah ob večstanovanjskih objektih. Soglasje je bilo izdano, ampak pod pogojem, da se ureditev dreves izvede strokovno in pravilno ter da morajo za odstranitev dreves pridobiti soglasje občinske uprave. Največji problem, ki ga vidimo, je, da stanovalci sami zasajajo drevesa in grmičevja, nihče pa jih potem ne vzdržuje. Občinska uprava si prizadeva vsa drevesa oziroma vegetacijo, ki ogroža ljudi ali premoženje, odstraniti oziroma urediti, nikakor pa v proračunu ni zagotovljenih dovolj sredstev, da bi zagotavljali tudi redno obrezovanje in vzdrževanje.