Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Osvetlitev pešpoti na Stari grad ni (več) smiselna

Osvetlitev pešpoti na Stari grad ni (več) smiselna

Občinski svetnik Robert Prosen je občinski upravi Občine Kamnik podal predlog, da se ponovno vzpostavi razsvetljava pešpoti na Stari grad, ki je bila uničena v žledolomu, Občina Kamnik pa je mnenja, da razsvetljava omenjene poti ni smiselna.

Robert Prosen (LSU): Pred leti je bila pešpot na Stari grad lepo osvetljena s tem pa je bila omogočena varna hoja tudi v večernih urah. Kolikor mi je znano je žledolom leta 2014 uničil takratno infrastrukturo.

Glede  na  to,    da  je  občina  Kamnik  lastnica  tudi  objekta  na  vrhu  Starega  gradu  v  LSU menimo, da bi bilo dobro, če se razsvetljava ponovno vzpostavi. Zato  predlagamo  občinski  upravi,  da  pripravi  projekt,  oziroma  oceni  vrednost  ponovne vzpostavitve razsvetljave.

Odgovor v imenu občinske uprave Občine Kamnik je pripravil Franc  Resnik,  višji  svetovalec  za  gospodarske  dejavnosti  in gospodarske javne službe:

Kabel za javno razsvetljavo ob pešpoti od Spara na Stari grad je bil v preteklosti nameščen na drogovih elektrovoda, ki je po tej trasi oskrboval objekte na Starem gradu. Tudi svetilke so bile večinoma pritrjene na te drogove. V letu 2006 je občina zgradila vodovodno črpališče v Novem trgu (nad Zdravstvenim domom) in cevovod do objekta na Starem gradu. V izkop je družba Elektro položila tudi elektroenergetski kabel za oskrbo Starega gradu. Elektro kabel na  stari  trasi  od  Spara  do  objekta  na Starem gradu ni bil več v funkciji. Leseni drogovi so ostali in služili le za javno razsvetljavo. Žled je cel sistem popolnoma uničil.

Že tedaj je bilo izpostavljeno vprašanje o ponovni vzpostavitvi osvetlitve te peš poti na Stari grad. Vsa mnenja so se nagibala k temu, da se javna razsvetljava ponovno ne vzpostavi. V jasnih nočeh se je ta javna razsvetljava videla vse od Mengša gor in je moteče vplivala na izgled območja Starega gradu. Morebitni večerni ali nočni obiskovalci, ki se peš podajo na Stari  grad ali z njega, imajo sedaj vsi naglavne ali druge svetilke, ki jim omogočajo varno hojo. Tudi druga pešpot od Pod skale na Stari grad ni bila nikoli osvetljena in  jo  uporablja veliko rekreativcev.

Glede na navedeno menimo, da vzpostavitev javne razsvetljave ob pešpoti od Spara na Stari grad ni smiselna.