Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Slabo stanje mostu čez Šumščico v Zg. Tuhinju

Slabo stanje mostu čez Šumščico v Zg. Tuhinju

Občinska uprava občina Kamnik v odgovoru na svetniško vprašanje Cvetke Slapnik (NSi) obljublja, da bo dotrajan most čez Šumščico v Zgornjem Tuhinju obnovljen najkasneje leta 2023.

Cvetka SLAPNIK (NSi): “Podajam pobudo za sanacijo dela lokalne ceste 161081 oz. preplastitev mosta čez Šumščico v  križišču,  kjer  se  lokalna  cesta  iz  Zg.  Tuhinja  priključi  na  regionalno  cesto  Kamnik  – Vransko,  v  bližini  stanovanjske  hiše  Zg.  Tuhinj  55  a.

Cesta  čez  omenjeni most je poškodovana –  nastala je grbina, ki se bo tekom časa še poglobila, če poškodba ne bo pravočasno sanirana. Grbina je zelo moteča predvsem za vozila s prikolicami, traktoriste in druga tovorna vozila, ki morajo čez grbino peljati res previdno in počasi, če ne želijo poškodb na vozilih ali prikolicah ter seveda v izogib izgube tovora. Cesta je prometno obremenjena, saj  je  to  glavna  povezovalnika  do  vasi  Zg.  Tuhinj  ter  do  številnih  kmetijskih  in  gozdnih površin, kar pomeni, da je pretok prometa in traktorjev velik. Zato se mi zdi, da bo sanacija potrebna čim prej.”

Posnetek območja za sanacijo dela lokalne ceste 161081. – Vir: Piso.si

V imenu občinske uprave Občine Kamnik je odgovor  pripravil  Luka Svetec, višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja:

»Pri ogledu lokacije smo ugotovili, da je cestišče pred in za mostom čez Šumščico dotrajano, kar  se  kaže  na  razpokah  in  posedkih.  Zaradi  poškodb  na  vozišču  je  bil  v  preteklosti obravnavani odsek že saniran z namenom zagotoviti ustrezno prevoznost. Strinjamo se, da je lokalno cesto 161081 v tem delu potrebno trajno sanirati. V kolikor bodo sredstva v Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2022 to dopuščala, bomo ta odsek sanirali v prihodnjem letu.  V  nasprotnem  primeru  si  bomo  prizadevali  sanacijo  izvesti  v  sklopu  proračunske postavke, namenjene urejanju poškodovanih lokalnih cest in javnih poti v letu 2023.«