Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Smeti in smetnjaki pri Mercatorju

Smeti in smetnjaki pri Mercatorju

golubovicObčinski svetnik Brane GOLUBOVIĆ (LDP), je občinski upravi zastavil svetniško vprašanje glede smeti in smetnjakov pri trgovskem centru Mercator: Ekološki otok pri trgovini Mercator (zgornje parkirišče) na Ljubljanski ulici je eden večjih ekoloških otokov v občini in ga uporabljajo stanovalci in trgovine v centru Mercator. Ekološki otok ima celo urejeno streho, vendar je težava v tem, da so določeni kontejnerji razporejeni zunaj tega prostora in odprtega tipa. Tako so ob zadnjem močnem vetru odpadki, predvsem karton in škatle leteli daleč naokoli, v bližnje ulice, na vrtove in na cesto. Če že zanemarimo neurejeno okolico ekološkega otoka in bližnje okolice, pa je ta situacija izjemno nevarna zaradi bližine ceste, saj odpadki, ki letijo na cestišče lahko povzročijo prometno nesrečo.

Podajam pobudo, da z upravljavcem ekološkega otoka oziroma kontejnerjev dosežete dogovor o drugačnem načinu odlaganja, o uporabi pokritih kontejnerjev ali o kakšni drugi učinkoviti rešitvi.

V imenu občinske uprave je odgovor pripravila Mihaela BRNOT VETERNIK, višja svetovalka za energetsko dejavnost in varstvo okolja:

“Na lokaciji, ki je navedena v pobudi, ni ekološkega otoka, temveč zbirno-odjemno mesto, ki je skupno tako za stanovanjski del objekta (Ljubljanska cesta 9 a, b, c) kot za poslovni del objekta Kovinarska cesta 36 (Mercator center). Zbirno-odjemno mesto stoji na zemljišču, ki je last etažnih lastnikov. Za urejenost zbirno-odjemnega mesta so v skladu z veljavnimi predpisi dolžni skrbeti uporabniki (povzročitelji odpadkov). Občinska uprava je v zvezi z navedeno problematiko konec marca kontaktirala s predstavniki stanovalcev in podala nekaj nasvetov. Skupno zbirno-odjemno mesto za stanovanjski in poslovni del objekta je slaba rešitev. V stanovanjskih soseskah, kjer so se v preteklosti soočili s podobnimi problemi, se je kot najbolj učinkovita rešitev pokazala ograditev (in zaklepanje) zbirno-odjemnega mesta, ki služi stanovalcem. V obravnavanem primeru morajo etažni lastniki razmisliti o primernosti sedanje ureditve (oz. delne betonske ograditve) zbirno-odjemnega mesta, ki stoji na njihovem zemljišču, predvsem pa se dogovoriti oz. angažirati upravnika, da aktivno pristopi k rešitvi problema.”