Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Svetniška pobuda: Paravojaške enote oz. različne varde na Kamniškem niso dobrodošle

Svetniška pobuda: Paravojaške enote oz. različne varde na Kamniškem niso dobrodošle

Občinski svetnik Igor Žavbi je županu in občinski upravi predlagal sprejetje izjave, “da v kamniški občini odločno nasprotujemo in obsojamo širjenje strahu in nestrpnosti, paravojaške formacije pa v naši občini niso zaželene” ter da se obrambnega ministra Mateja Tonina obenem pozove, da s spremembo zakonodaje ne omogoča vključevanja paravojaških enot v obrambni sistem države. Župan Matej Slapar pa predlogu ni ravno naklonjen, saj v svojem odgovoru pravi, da to ni v pristojnosti lokalne skupnosti.

Igor ŽAVBIsvetniška skupina LMŠ: “V zadnjih dveh letih so se je po več krajih v Sloveniji pričele organizirate skupine, ki močno spominjajo na paravojaške enote. Tudi zaradi maskirnih uniform in orožja, ki ga imajo pri sebi. Skupine se združujejo pod imenom Slovenska Varda, delujejo pa predvsem na obmejnih območjih.

Igor Žavbi (LMŠ)

V večih občinah so že organizirali tako imenovane tabore, kjer se urijo v vojaških disciplinah. Med več dnevnim zadrževanjem na posameznih območjih, vardisti taborijo na osamljenih območjih, po skupinah pa se gibljejo tudi na naseljenih območjih. S svojim zadrževanjem in videzom vzbujajo nelagodje in velikokrat tudi strah med lokalnim prebivalstvom. Z dejanji , ko so v Slovenski Bistrici obkolili policijsko postajo ter se nedostojno vedli do policistov, prav tako so poskušali nasilno vstopiti v prostore Občine Slovenska Bistrica med sejo občinskega sveta, še stopnjujejo prestrašenost ljudi pred njimi.

Pripadniki Štajerske varde se pojavljajo tudi na različnih turističnih točkah, kjer s svojo prisotnostjo, videzom ter komuniciranjem, tudi pri turistih, predvsem tujih, vzbujajo strah in ogroženost. Na takšen način tudi zelo slabo vplivajo na razvoj turističnih destinacij.

Kljub temu, da je sedanji obrambni minister Matej Tonin izrazil dobrodošlico članom varde v vrstah slovenske vojske, ljudje vedo, da sta vojska in policija tista, ki skrbita za varnost države in ljudi in so pojavi raznih paravojaških formacij povsod nezaželeni.

Zaradi takšnega stanja in povzročanja incidentov z lokalnim prebivalstvom sta občinska sveta Občine Ormož in Občine Slovenske Konjice že sprejela sklep, da so pripadniki Slovenske varde na območju njihove občine nezaželeni. Podobno naj bi razmišljali tudi župan in občinski svetniki v Mestni občini Maribor.

V svetniški skupini LMŠ dajemo pobudo, da tudi naš občinski svet sprejme podoben sklep, kot so ga sprejeli v občini Slovenske Konjice, župana pa prosimo, da se do njega opredeli.

Predlog sklepa:

  1. V občini Kamnik odločno nasprotujemo in obsojamo širjenje strahu in nestrpnosti. Paravojaške formacije v naši občini niso zaželene.
  2. Občinski svet Občine Kamnik poziva ministra za obrambo, mag. Mateja Tonina, da s spremembo zakonodaje ne omogoča vključevanje paravojaških enot v obrambni sistem Republike Slovenije
Odgovor ma svetniško pobudo je pripravil Matej SLAPAR, župan:

V zvezi s podano pobudo g. Igorja Žavbija, člana Občinskega sveta, po kateri naj se Občinski svet Občine Kamnik opredeli do predmetne tematike, menim, da sodi vprašanje pojavnosti nastajanja paravojaških enot v izrecno pristojnost države in njenih varnostnih organov, kot so Policija in druge varnostne službe, ki v Republiki Sloveniji neposredno skrbijo za varnost ljudi in njihovega premoženja. Po našem vedenju aktivnosti omenjene Štajerske Varde na kamniškem območju doslej ni bilo zaznati. Vprašanje morebitne tovrstne pojavnosti smo preverili tudi na Policijski postaji Kamnik, iz njihovega odgovora pa je mogoče povzeti, da se varnostni organi na danem območju s tovrstno problematiko v tekočem letu še niso soočili. Taista ugotovitev izhaja tudi iz letnega poročila oz. varnostne ocene, ki velja za območje občine Kamnik za leto 2019 in za pretekla leta. Slednje kaže na to, da Policijska postaja Kamnik na območju, ki ga pokriva, uspešno in v celoti obvladuje varnostne razmere. Na podlagi navedenega in iz splošno dostopnih podatkov, nanašajočih se na vprašanje zagotavljanja javnega reda in miru, je mogoče povzeti, da se varnostno stanje na našem območju ni poslabšalo. Iz poročila Policijske postaje Kamnik nadalje izhaja ugotovitev, da le-ta v lokalni skupnosti tudi ne zaznava več primerov oseb, vključenih v tuja ekstremna gibanja, čemur smo bili priče v ne tako davni preteklosti.

Matej Slapar, župan

Ker je, kot že omenjeno, zagotavljanje javnega reda in miru oz. v širšem smislu zagotavljanja javne varnosti, v pristojnosti države in njenih varnostnih organov, velja v primeru tovrstne pojavnosti, če bi do slednje eventualno prišlo, o tem nemudoma obvestiti omenjene organe.

Če bi se varnostne razmere na območju naše občine iz kakršnegakoli razloga poslabšale, bom kot župan vsekakor predlagal uvrstitev točke dnevnega reda na sejo občinskega sveta. Glede priprave gradiva in obravnave varnostne problematike, ki zadeva konkretno lokalno skupnost, bomo zaprosili tudi Policijsko postajo Kamnik, da njihov predstavnik aktivno sodeluje pri pripravi in obravnavi omenjene točke.

Omeniti velja še, da v pristojnost lokalne skupnosti ne sodi opredeljevanje do vprašanj, ki so neposredno vezane na področje zagotavljanja obrambne sposobnosti Republike Slovenije. Iz navedenih razlogov ocenjujem, da sprejemanje posebnih sklepov ni smiselno.