Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Uvedba enosmernega prometa na Klavčičevi ulici
Žaklina Zdravković (Lista Dušana Papeža) Foto: LDP

Uvedba enosmernega prometa na Klavčičevi ulici

Žaklina ZDRAVKOVIĆ (Lista Dušana Papeža) je na 9. seji Sveta občine Kamnik občinski uprvi zastavila svetniško vprašanje, ki se nanaša na ureditev prometa na Klavčičevi ulici.

Žaklina ZDRAVKOVIĆ : Klavčičeva ulica je staro naselje, ki pa se vseskozi razvija (nova parkirišča, otroško igrišče, garažna hiša, prenova fasad, …). Starost naselja in s tem načrtovanja prometne ureditve ima za posledico tudi širino cestišča skozi naselje. Dejstvo je, da so parkirišča zarisana v naselju na obeh straneh, kar pomeni, da se ne moreta srečati dve nasproti vozeči vozili. To povzroča vsak dan nemalo težav stanovalcem in staršem, ki vozijo otroke v vrtec Tinkara.
V preteklosti je bilo že kar nekaj idej kako rešiti ta problem, tudi na način, da se izvede enosmerni promet skozi Klavčičevo tako, da se poveže Klavčičevo ulico in Ulico Vilka Rožiča.

V imenu krajank in krajanov sprašujem ali ima Občina Kamnik namen izdelati študijo možnosti ureditve enosmernega prometa na Klavčičevi tako, da se poveže Klavčičevo ulico in Ulico Vilka Rožiča oziroma izdela ter nato tudi izvede kakšno drugo rešitev, ki bi odpravila ta prometni kaos na Klavčičevi?
Zanima me tudi ali je možno – morda v dogovoru z trgovino Lidl – na križišču Ljubljanske ceste pri trgovini Lidl, postaviti v prvi fazi/poskusno montažno krožno križišče oziroma montažni rondo?

Odgovor občinske uprave je pripravil mag. Matjaž SRŠA, podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

Občinska uprava je v letu 2011 že naročila ureditev prometa na Klavčičevi ulici in Meninski ulici, kjer je, kot pravite, vsak dan nemalo težav za stanovalce in starše, ki vozijo otroke v vrtec Tinkara. Iz tehnične dokumentacije izhaja, da je treba izvesti spremembo zarisa parkirišč, postavitev nove prometne signalizacije ter ureditev poškodovanega vozišča.

Po ocenah občinske uprave bi omenjena ureditev znašala 20.000 €. Povezava Klavčičeve in Ulice Vilka Rožiča ni smiselna, saj obstoječa širina vozišča, preglednost in ostali tehnični normativi niso primerni za izvedbo.

Ureditev Ljubljanske ceste je bila v preteklih letih izvedena na podlagi prometne študije in projektne dokumentacije, tako da popolnoma ustreza vsem predpisom za gradnjo cest. Res pa je, da kulture vožnje med vozniki ni mogoče spremeniti čez noč, zato je mnenje, da bi se začasno krožišče izvajalo na tem odseku neprimeren način.