Vodstvu občine!

Bral sem, da se ukvarjate z načrti kaj storiti s prostorom KIK v stečaju. Upam, da se boste odločili prav. Ideje, ki sem jih slišal, pa mislim, da so napačne in ne bodo prispevale k povečanju družbenega proizvoda.

In kaj mislim, da je prav. V mislih imam dosežek razvoja občine v osemdesetih letih. Naj vas spomnim na nekatere (Takrat je bila Občina Kamnik še združena z Občino Komenda):

  • Merjeno z družbenim proizvodom na prebivalca je bila Občina Kamnik na 9. mestu vseh občin v Jugoslaviji in pred občino Domžale
  • Družbeni proizvod je temeljil na razviti industriji, na visoki stopnji zaposlenosti in na visoki stopnji družbene in splošne porabe, ki pa sta bili usklajeni s finančno sposobnostjo gospodarstva
  • Bila je visoka stopnja zaposlenosti, naj vas spomnim podatka, da je bilo v občini manj kot 30 nezaposlenih, pa še ti so bili nezaposljivi

In, če sem neskromen, povem, da sem bil v tistem času dva mandata podžupan, odgovoren za gospodarstvo, en mandat predsednik Izvršnega sveta občine in dolgoletni direktor podružnice LB (takrat edina banka v občini) in sem sodeloval pri večini pomembnih odločitev za razvoj občine.

In kaj je danes? V devetdesetih letih je z osamosvojitvijo Slovenije nastopilo stagniranje gospodarstva v občini. Industrije, ki je bila nosilka gospodarstva, praktično ni več. Namesto tovarn so zrasli trgovski centri, banke in zavarovalnice. Kar preštejte jih in komu bodo služili. In kaj je imelo vodstvo občine pri tem. Nič se ni moglo v prostoru zgraditi, brez ustreznih prostorskih dokumentov. Te pa je sprejemal občinski svet. Torej, namesto tovarn, proizvodnih dejavnosti, je nov prostorski načrt dovolil trgovske centre. Ne bom razmišljal dalje.

Zato vam predlagam, da ne zamudite idealne priložnosti in sprejmite za prostor KIK-a prostorski akt, ki bo dovoljeval izrabo prostora za gospodarsko dejavnost, le izjemoma pa tudi stanovanjsko gradnjo.

J.F.