Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Za obdarovanje otrok bi morala Občina Kamnik zagotoviti 225.000 evrov

Za obdarovanje otrok bi morala Občina Kamnik zagotoviti 225.000 evrov

Občinska svetnica Alenka Jevšnik (LMŠ) je občinski upravi predlagala, da bi tudi Občina Kamnik, podobno kot nameravajo to storiti v občini Rače-Fram, obdarovala  kamniške otroke s 50-imi evri. Občina Kamnik odgovarja, da kaj takšnega ni mogoče, saj bi morala občina v ta namen zagotoviti okoli 225.000 evrov.

Alenka JEVŠNIK (LMŠ): V  medijih  sem  zasledila,  da  se  je  župan  občine  Rače-Fram  odločil,  da  bo  občina neporabljena  sredstva  za  decembrske  prireditve  namenila  vsem  predšolskim  in šoloobveznim otrokom s stalnim prebivališčem v občini, z željo, da bi otroke za ta sredstva pod božičnim drevesom pričakala darila po njihovih željah oz. po presoji njihovih staršev. Občina Rače –Fram bo tako v letu 2020 za vsakega predšolskega in šoloobveznega otroka s  stalnim prebivališčem v občini namenila 50 evrov. Temu bodo sledile tudi nekatere druge občine. Gre za izredno plemenito in inovativno, predvsem pa v teh težkih časih še kako dobrodošlo in človeško dejanje.

Zanima  me,  če  ste  tudi  na  Občini  Kamnik  razmišljali  v  tej  smeri,  da  bi  se  neporabljena sredstva namenila obdarovanju otrok v občini Kamnik?

V kolikor o tem niste razmišljali, dajem pobudo za ustrezno prerazporeditev sredstev, ki ne bodo ali pa še niso bila porabljena. Zavedati se je potrebno, da bi družinam v tem času taka gesta veliko pomenila in marsikateremu otroku omogočila, da se razveseli božičnega darila ter mu s tem polepšala prihajajoče praznike.

Neporabljena sredstva na postavkah Zavoda za turizem, šport in kulturo občine Kamnik, 5000  evrov  za novoletni bazar, ki ga ne bo in še kje, lahko prerazporedite na postavko »Dodatni socialni programi in akcije«, kjer lahko ta sredstva namenite otrokom. Majhna gesta za občino Kamnik, velika za kamniške otroke.

Odgovor v imenu občinske uprave je pripravila Katja Vegel, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti:

Občinska  uprava  je  proučila  predlog,  da  bi  se  neporabljena  sredstva  zaradi  odpadle prireditve   novoletni   bazar   in   preostalih   odpadlih   prireditev   namenila   za   obdarovanje predšolskih in šoloobveznih otrok v višini 50€ na otroka in se odločila, da v tako kratkem času, kolikor je še preostalo do konca leta 2020 ne pristopi k izvedbi predloga, in sicer:

  • število obdarovanih otrok v občini Rače-Fram je po oceni občine okrog 1.200;
  • za obdaritev bo občina namenila cca 60.000 €;-število obdarovanih otrok v občini Kamnik je po oceni občine okrog 4.500;
  • za obdaritev bi občina morala zagotoviti 225.000 €;-v proračunu za letošnje leto teh sredstev ni bilo planiranih;
  • prerazporejanje sredstev s postavke na postavko je skladno z odlokom o proračunu dovoljeno v višini 40 % višine posamezne proračunske postavke.

Tako, kot smo v medijih zasledili odločitev župana občine Rače-Fram, smo zasledili tudi, da naj  bi  s  sprejetjem  PKP  7  starši,  ki  prejemajo  otroški  dodatek  od  prvega  do  petega dohodkovnega  razreda,  prejeli  50  €na  otroka.

Predlog  vlade  pozdravljamo, saj  bo  v enakovreden položaj postavilo vse starše neodvisno, iz katere občine prihajajo.