Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Zakaj trim steza na Zapricah ni obnovljena?

Zakaj trim steza na Zapricah ni obnovljena?

Svetnik Bogdan Pogačar (NSi) je na 15. seji Občinskega sveta Kamnik občinski upravi zastavil svetniško vprašanje, ki se nanaša na obnovo nekdanje trim steze na Zapricah.

Bogdan POGAČAR – NSi:  Tokratno vprašanje je v zvezi s trim stezo med Zapricami in Žalami.

Za zdravje občanov ima poleg čistega okolja velik pomen tudi rekreacija oz. telesna dejavnost, ta je dobrodošla bodisi na prostem bodisi v zaprtih prostorih, vendar pa je z duševnega vidika najboljša prav rekreacija v naravi. V občini Kamnik pogrešam trim stezo, ki se je v preteklosti vila od Zapric proti Žalam.

Katere ovire preprečujejo obnovo nekdanje trim steze?

Če so ovire povezane z lastništvom zemljišč, predlagam, da se obnovi le tisti del steze, ki poteka po zemljiščih v lasti Občine Kamnik in/ali Republike Slovenije.

Če pa trim steze ni možno ali smiselno obnoviti na Zapricah oz. je vzpostaviti na kakšnem drugem kraju blizu mesta, predlagam, da se ob rekreacijski poti med Kamnikom in Domžalami ob Kamniški Bistrici na primernih razdaljah zgradi več dodatnih rekreativnih poligonov za telovadbo na prostem. Ker sta dve takšni točki že zgrajeni (street workout na Perovem in naprave za fitnes na prostem v Kršmančevem parku), gre le za smiselno dopolnitev že obstoječe rekreacijske infrastrukture ter za obogatitev rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici. Menim, da bi bilo najprej smiselno zgraditi takšna poligona na lokaciji že nekaj let načrtovanega novega športnega igrišča v Šmarci (blizu tovarne Menina), drugo pa ob povezovalni cesti na Bakovniku, nato pa naj se takšni poligoni načrtujejo skupaj z gradnjo preostalih odsekov kolesarske in pešpoti proti izviru Kamniške Bistrice.

Odgovor je v imenu občinske uprave pripravila Tina TRČEK, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti – p.p. vodja Oddelka za družbene dejavnosti:

Strinjamo se, da je za zdravje občanov rekreacija velikega pomena, žal pa se na omenjeni trim stezi zadeve kljub preteklim prizadevanjem tako občinske uprave, društev kot politike zaenkrat niso spremenile. Večinski lastniki zemljišč, vključenih v omenjeno traso, so zasebniki. Del zemljišč je v skladu z zaključenim denacionalizacijskim postopkom prešel v last naslednikov grofa Rechbacha, s katerimi bo občinska uprava skušala najti sprejemljivo rešitev, enako si bo prizadevala tudi z drugimi lastniki zemljišč.

Ob rekreacijski osi ob Kamniški Bistrici imamo postavljena že dva rekreacijska poligona. V skladu s prostorskimi in finančnimi možnostmi si bo občinska uprava še naprej prizadevala, rekreacijsko pot dopolnjevati z dodatnimi vsebinami (počivališči, otroškimi igrišči in postavitvijo orodij za telovadbo na prostem).

Fotografija: Občina Kamnik