Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Celostna prometna strategija Občine Kamnik

Celostna prometna strategija Občine Kamnik

Sprejetje celostne prometne strategije Občine Kamnik, ki avtomobilskega prometa postavlja več na prvo mesto, je med občani vzbudila nemalo pozornosti, marsikdo pa se je spraševal, kje si je moč omenjeno strategijo ogledati in jo proučiti.

Zato smo se odločili, da objavimo še spremno besedo župana in povezavo do celostne prometne strategije Občine Kamnik.

Spremna beseda župana Marjana Šarca

»Celostno prometno strategijo Občine Kamnik smo v slabem letu dni privedli od začetnih delovnih srečanj do uspešnega zaključka. Pripravljena je bila na odprt in vključujoč način ter predstavlja rezultat večmesečnega truda, skupnega dela in usklajevanj strokovne skupine, sodelavcev občinske uprave ter številnih občank in občanov, za kar se jim iskreno zahvaljujem.

Celostna prometna strategija je zato naša strategija. Predstavlja našo vizijo, naše strateške usmeritve in podrobne ukrepe, s katerimi bomo izboljšali mobilnost v naši občini.

Pred nami je postopno uresničevanje ukrepov, ki smo jih skupaj začrtali v akcijskem načrtu. In tudi tu je izjemnega pomena podpora ter aktivno sodelovanje vseh organizacij, katerih delovanje je povezano s prometom in mobilnostjo, kot tudi občank in občanov. Občina Kamnik bo v sodelovanju z drugimi organizacijami odgovorna nosilka mnogih ukrepov iz akcijskega načrta. Vendar pa le ustreznejša prometna infrastruktura, nove ureditve prometa ter tehnične
rešitve ne bodo dovolj. Občanke in občani smo tisti, ki lahko s spremembami naših potovalnih navad naredimo dejanski premik k varnejši, čistejši in cenejši mobilnosti za vse. Za boljše življenje vseh nas in predvsem naših zanamcev.«

Marjan Šarec,
župan Občine Kamnik

Povezava: Celostna prometna strategija Občine Kamnik