Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Optimizacije odvoza odpadkov v občini Kamnik povzroča težave

Optimizacije odvoza odpadkov v občini Kamnik povzroča težave

Občinski svetnik Aleš Lipičnik (SVOBODA) je občinski upravi Občine Kamnik zastavil vprašanje, ki se nanaša na “optimatizacijo” odvoza odpadkov, s čemer se je, po njegovem mnenju, odvoz odpadkov podražil za 100%, kvaliteta storitev pa zmanjšala, kar občanom povzroča tudi precejšnje težave.

Aleš Lipičnik – svetniška skupina Gibanja SVOBODA: “V zadnjem letu smo priča vrsti “optimizacij” poslovanja Publicusa na račun količine in kvalitete opravljenih storitev. Koncesionar je prepolovil število odvozov nekoristnih odpadkov, ki so predmet plačila odvoza (črna kanta), saj odvoz barvnih kant (papir, plastika, aluminij, steklo, …) ne spada v obračun nadomestil, ki jih koncesionar lahko zaračuna občanom. V primeru le teh gre namreč za Publicusu koristne odpadke: odvoz materiala za reciklažo, ki ga brez nadomestil za koncesionarja kupimo in na koncu zbiramo vsi občani, koncesionar pa ta material na trgu proda in s tem poveča svoje zaslužke. Zamenjava enega odvoza črne kante z odvozom modre, v kateri občani zbiramo papir za koncesinarja, je s tega vidika dvakratna optimizacija. Koncesionar na ta način za občane opravi manj komunalnih storitev, hkrati pa še prevzame in naprej proda papir. Storitev odvoza odpadkov se je s prepolovitvijo števila odvozov črne kante za občane objektivno podražila za 100%.

Žal pa so se zgodile tudi druge vrste optimizacije. O eni izmed njih so me obvestili stanovalci Japljeve ulice. Z Japljeve ulice so odstranili kante za smeti, ki so stale pred večino hiš. Komunalno podjetje je v namen odlaganja smeti za te hiše postavilo smetnjake v niši ob zidu parkirišča ob kavarni Veronika. Na posodah za kavarno je napisano, da je odlaganje namenjeno točno določenim strankam oziroma hišam z Japljeve in s Trga svobode, a se žal ta omejitev v praksi ne upošteva. Smetnjaki se polnijo s smetmi vsakogar, ki pride mimo, pogled na smetarski »otok« v starem mestnem jedru pa je res neprijeten. Hkrati nekateri ljudje na tem območju odlagajo vrečke s smetmi kar na prehodu s kavarniškega vrta v Japljevo ulico. Takšno kopičenje večjih količin odpadkov je neposredna posledica optimizacije in zmanjšanega števila odvozov odpadkov. Pogled vizualno grdo kazi okolico, v poletni vročini pa bodo izrazitejše tudi neprijetne vonjave. 

Vprašanje: Kaj bi po vašem mnenju lahko storila Občina za zaščito interesov 33.000 občanov pred samovoljo in “optimizacijami” storitev na račun kvalitete in količine opravljenih storitev koncesionarja?”

Odgovor v imenu občinske uprave Občine Kamnik je pripravila Klavdija Vidmar, svetovalka za gospodarske javne službe in varstvo okolja: 

“V občini Kamnik pripravlja obračun ravnanja s komunalnimi odpadki koncesionar za zbiranje odpadkov Publikus d.o.o. v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2). Na računu posameznega uporabnika je ločeno prikazan obračun za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Ob tem velja poudariti, da je koncesionar za obdelavo in odlaganje odpadkov Javno podjetje Voka Snaga d.o.o. iz Ljubljane.

Storitve zbiranja odpadkov, ki jih izvaja Publikus d.o.o., obsegajo:

 • zbiranje po sistemu od vrat do vrat (črna posoda – mešani komunalni odpadki; črna posoda z rumenim pokrovom – mešana odpadna embalaža; črna posoda z modrim pokrovom – odpadni papir in karton; rjava posoda – biološko razgradljivi odpadki),
 • zbiranje v okviru ekoloških in super ekoloških otokov,
 • zbiranje v okviru Zbirnega centra Suhadole,
 • zbiranje kosovnih odpadkov na poziv,
 • zbiranje v okviru zbiralnih akcij s premično zbiralnico (nevarni odpadki ter odpadna električna in elektronska oprema),
 • osveščanje (članki v lokalnih časopisih, brošure, letaki, dnevi odprtih vrat, obiski šol/vrtcev …),
 • pranje posod in
 • vse ostale stroške, vezane na delovno silo in osnovna sredstva, ki jih koncesionar poseduje ter uporablja za izvajanje javne službe.

Vse navedene storitve, z izjemo rjave posode, ki se obračunava posebej (glede na to, ali stranka kompostira biološko razgradljive odpadke v lastnem vrtu ali pa je vključena v sistem zbiranja bioloških odpadkov in v ta namen poseduje rjavo posodo), se obračunajo preko prostornine nameščene črne posode za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Storitve obdelave in odlaganja pa obsegajo vse stroške, povezane z obdelavo mešanih in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov zbranih na območju občine Kamnik v RCERO Ljubljana. Storitve obdelave in odlaganja so, kot že zgoraj izpostavljeno, v domeni družbe Javnega podjetja Voka Snaga d.o.o., in družba Publikus d.o.o. kot koncesionar za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov zgolj vgradi ceno za ti dve storitvi v obstoječe položnice. To pomeni, da košarica storitev, ki se zaračuna občanom, vsebuje vse stroške, ki so povezani z zbiranjem, obdelavo in odlaganjem tako »koristnih« kot »nekoristnih« komunalnih odpadkov.

Koncesionar stroške za izvajanje javne službe izkazuje z elaboratom o oblikovanju cene, ki ga posreduje občinski upravi in ki ga navsezadnje obravnava tudi vsakokratni občinski svet. Navedena Uredba tudi opredeljuje vsebino elaborata in ena izmed točk elaborata so prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, ki znižujejo stroške zbiranja komunalnih odpadkov, tako da je očitek koncesionarju, da z zbiranjem »koristnih odpadkov« povečuje svoje zaslužke, neupravičen. Zadnji elaborat je bil potrjen na 23. redni seji prejšnjega sklica občinskega sveta (16. 3. 2022) in je izkazoval za 31.217,05 eurov prihodkov iz naslova posebnih storitev, ki so bili upoštevani pri oblikovanju končne cene. Napačna je tudi predstava, da lahko koncesionar kar vse »koristne odpadke« prodaja na tržišču. Konkretno so vsi odpadki, ki so opredeljeni kot embalaža, podvrženi sistemu proizvajalčeve razširjene odgovornosti in jih mora koncesionar kot izvajalec zbiranja brezplačno predajati družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Prav tako to velja za vso odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne gume in nekatere nevarne odpadke.

Glede uvedbe nove storitve ločenega zbiranja papirja in kartona ter zmanjšanja pogostosti odvoza črne posode je potrebno izpostaviti sledeče. Osnovna ideja uvedbe nove storitve je bila preprečiti odlaganje papirja in kartona v posodo za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. S tem smo želeli zmanjšati skupno količino zbranih mešanih komunalnih odpadkov, ki morajo biti v skladu z zakonodajo ločeno zbrani ter mehansko in biološko obdelani v centru za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana) in predstavljajo bistven kalkulativni element skupnega stroška za ravnanje s komunalnimi odpadki. Nadalje smo spremenili še pogostost odvažanja mešanih komunalnih odpadkov in s tem naredili še dodatni pritisk na kakovost ločenega zbiranja. Na ta način koncesionar na mehak način »kompenzira« vsakoletno dvigovanje cen storitev obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ki se nakazuje tudi v prihodnjih letih. V zadnjih petih letih so se namreč cene obdelave in odlaganja dvignile kar štirikrat. Prav tako predstavlja ločeno zbrani odpadni papir in karton pozitivni kalkulativni element, ki znižuje skupne stroške zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Na tem mestu razčiščujemo, da se obseg opravljenih storitev z uvedbo nove storitve ter zmanjšanjem pogostosti odvoza črne posode ni spremenil oziroma zmanjšal, saj je v procesu zbiranja opravljeno isto število odvozov s smetarskimi vozili, gre le za različne frakcije odpadkov. Prav tako menimo, da pomeni širjenje sistema ločenega zbiranja odpadkov in zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov zviševanje kakovosti izvajanja storitev in izboljševanje kakovosti bivalnega okolja. K temu nas navsezadnje zavezujejo tudi okoljski cilji, ki si jih je zastavila Evropska unija.

Glede problematike na Japljevi ulici in Trgu svobode podajam naslednji odgovor. Pred ureditvijo skupnega zbirnega mesta za odpadke ob kavarni Veronika smo na Občino Kamnik prejeli že več prijav glede zabojnikov, ki so bili ves čas postavljeni na Japljevi ulici, kar je kazilo videz mesta ter bistveno otežkočalo oziroma onemogočalo celo interventne vožnje po tej ulici.

Na podlagi prijave in opravljenega terenskega ogleda smo posredovali dopis prebivalcem Japljeve ulice in Trga svobode ter jih pozvali, da odstranijo zabojnike z javne površine. S strani zgoraj pozvanih prebivalcev smo nato prejeli odgovor oziroma predlog, naj se za stanovalce Japljeve ulice 3 in 5 ter Trga svobode 1 in 10, ki nimajo zasebnega prostora za zabojnike, uredi skupno zbirno mesto, kamor bodo lahko odlagali odpadke. Občina Kamnik se je odločila priti naproti prebivalcem mestnega jedra, ki nimajo zasebnega prostora za postavitev posod za odpadke in v dogovoru s podjetjem Publikus d.o.o. določila, da bo skupno zbirno mesto za stanovalce Japljeve ulice 3 in 5  ter Trga svobode 1 in 10 na delu zemljišča ob kavarni Veronika, kjer je bil prej ekološki otok. Na predlog Občine za postavitev skupnega zbirnega mesta za odlaganje odpadkov in na podlagi prošnje in strinjanja prebivalcev Japljeve ulice in Trga svobode je koncesionar postavil večje zabojnike za posamezne odpadke, manjše posamezne zabojnike pa odstranil izpred hiš. Na skupnem zbirnem mestu je obvestilo, ki občane in mimoidoče obvešča, da je skupno zbirno mesto namenjeno lokaciji zabojnikov samo za določene naslove (kot navedeno zgolj za tiste, ki ne razpolagajo s površino, na katero se zabojnik lahko pospravi, ko se odstrani z javne površine). Stanovalcem, ki jim je skupno zbirno mestno namenjeno, smo v dopisu glede na izkušnje predlagali, da zaradi ohranjanja čistoče na zabojnikih zagotovijo ključavnice, kajti za čistočo zbirnega mesta je odgovoren vsak posamezni lastnik le-tega.

V primeru odpadkov, ki so bili odloženi na prehodu s kavarniškega vrta na Japljevo ulico, je občinsko redarstvo ob prijavi opravilo nadzor in pozvalo povzročitelja, da odpadke nemudoma odstrani, kar je tudi storil.”

 

Portal Kamnik.info za svoje delovanje uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti strani. S klikom na »Sprejmi piškotke« dovoljujete uporabo vseh piškotkov. Piškotke za posamezne namene lahko izberete in urejate s klikom na »Nastavitve«.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavitev piškotkov

Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje vaše izkušnje med krmarjenjem po spletnem mestu. Od tega so piškotki, ki so razvrščeni glede na namen, shranjeni v vašem brskalniku, saj pripomorejo k boljšemu delovanju osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb oz. zunanjih partnerjev, kot so denimo Google ter družabnih omrežji, kot je Facebook. Ti piškotki nam pomagajo pri vodenju statistike obiska in oglaševanja. Omenjeni piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim soglasjem. Piškotke lahko tudi onemogočite, kar pa lahko vpliva na delovanje oz. izgled same strani.

Piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Teh piškotkov ni mogoče zavrniti.

Nujni piškotki
Za nemoteno delovanje portala uporabljamo sledeče nujne piškotke:
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Save
Shrani nastavitve