Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Denar od občinskega “sponzoriranja” političnih strank ne ostaja v Kamniku, ampak povečini odteka drugam

Denar od občinskega “sponzoriranja” političnih strank ne ostaja v Kamniku, ampak povečini odteka drugam

Od leta 2003 do danes, je Občina Kamnik za delovanje političnih strank namenila skoraj 800.000 evrov, vendar se sredstva ne nakazujejo na račune kamniških lokalnih odborov, ampak na sedeže strank, oz. celo na račune lokalnih odborov strank v drugih občinah.

Danes, ob 16. uri, se bo začela 3. redna seja Sveta občine Kamnik, na kateri bodo svetniki najbrž razpravljali tudi o financiranju delovanja strank. Občina Kamnik je od januarja leta 2003, do decembra 2014, politične stranke »sponzorirala« s skoraj 800.000 evri, zanimivo pri tem pa je, da se sredstva, ki so namenjena delovanju strank, ne nakazujejo na račune kamniških lokalnih odborov strank, ampak povečini na sedeže strank v Ljubljani, oz. v primerih LDS, SNS in DESUS, celo na lokalne odbore strank v drugih občinah.

Tako lahko ugotovimo, da Občina Kamnik, ne financira le delovanja lokalnih odborov, ampak »sponzorira« same stranke. Od vseh strank, ki prejemajo sredstva, ostaja denar v Kamniku le na računu Liste Toneta Smolnikarja in Liste Marjana Šarca. Zato bi lahko svetniki, poleg morebitnega znižanja, ali celo ukinitev sredstev za »sponzoriranje« strank, v občinski pravilnik, ki ureja dodeljevanje teh sredstev, dodali tudi določilo, da Občina Kamnik sofinancira le kamniške lokalne odbore političnih strank, ki imajo svoje račune odprte v Kamniku, kajti lokalni odbori imajo namreč povečini velike težave, da vsaj del sredstev, ki jih za njihovo delovanje namenja občina, sploh dobijo nazaj v Kamnik.

Za sofinanciranje delovanja političnih strank, Občina Kamnik namenja 85.000 evrov na leto, kamniški občinski svetniki pa imajo možnost, da to strankarsko »sponzoriranje« tudi ukinejo.

Financiranje strank iz proračuna Občine Kamnik
Obdobje: januar 2003 – december 2014

Podatki so pridobljeni s pomočjo spletne aplikacije Supervizor, niso pa popolni, ker nekaj strank še ni zajetih, tako da utegne biti skupna vsota najbrž še nekoliko večja. Z zvezdico so označene stranke, ki sredstev iz proračuna Občine Kamnik, ne prejemajo več.

 
Stranka Kam se nakazuje Znesek v evrih
 

LDS* Občinski odbor LDS LJ-Moste 163.088,40
SDS Občinski odbor Sežana – Sežana 163.768,88
NSI Ljubljana 129.798,07
SD Ljubljana 89.390,33
DESUS Občinska organizacija Lenart 72.030,63
SMS – Zeleni* Sedež stranke – Ljubljana 45.157,34
LTS – Za Kamnik Sedež liste – Kamnik 73.758,17
Zares – Socialno liberalni* Ljubljana 29.140,96
SNS* Ljubljana 13.267,30
LMŠ – Lista Marjana Šarca Šmarca 7.436,70
Zeleni Slovenije* Ljubljana 9.403,72
SMC Ljubljana 1.029,91
 

SKUPAJ 797.270,41