Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Dolžni smo poskrbeti za dostojno starost vsakogar

Dolžni smo poskrbeti za dostojno starost vsakogar

Decembra letos je poslanka mag. Julijana Bizjak Mlakar  na dobro obiskanem in zanimivem “Poslanskem večeru z Julijano” v kamniški knjižnici gostila  direktorico Doma starejših občanov Kamnik Marijo Rems, podpredsednico Društva upokojencev Kamnik Marjano Berlec ter predstavnika Zavoda Oreli Martino Ozimek in mag. Romana Renerja.

Kamničani se pogosto znajdejo pred vprašanjem, kako poskrbeti zase ali za svoje bližnje, ko sami tega ne zmorejo več. Gostje so predstavili odgovore na to, kakšne so v teh primerih možnosti in kje lahko dobijo informacije.

Marija Rems je podala informacije glede sprejema v dom, glede storitev v domu in izven ter o cenah različnih storitev.

O programu »Starejši za starejše«, ki poteka v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije je spregovorila Marjana Berlec. Program je edini iz Slovenije, ki je oktobra letos v Bruslju prejel nagrado Evropskega parlamenta »Državljan Evrope«. Posebej  poučna je bila njena predstavitev dela prostovoljcev iz Društva upokojencev Kamnik, ki obiskujejo starejše občane na domu, in jim pomagajo pri reševanju njihovih socialnih in drugih problemov, tudi takih,ki so povezani z nasiljem.

Marina Ozimek in mag. Roman Rener sta predstavila Zavod Oreli in prisotne seznanila z razvojem občinskega modela za reševanje potreb starejših in spregovorila o informacijski točki za pomoč starejšim. Preko pristojnega ministrstva so bila pridobljena sredstva Evropskega socialnega sklada za socialne projekte medgeneracijskega in medkulturnega povezovanja za pet-letni projekt, ki naslavlja razne oblike pomoči ranljivim skupinam ljudi.

Pogovor, v katerem so sodelovali tudi obiskovalci, je razkril, da čakajo občino na področju skrbi za starejše še mnogi izzivi. Čakajočih za sprejem v dom je namreč veliko več, kot je postelj v domu.  Občani morajo zato svojce nameščati v druge, tudi zelo oddaljene domove za starejše, kar je nesprejemljivo. Poseben problem predstavlja tudi odsotnost varovanih oddelkov za dementne. Težavo predstavljajo tudi odsotnost dnevnih centrov za odrasle in visoki stroški dnevnega varstva, ki jih mnogi ne zmorejo. Občani v lokalnem glasilu pogrešajo informacije, ki so zanje pomembne. Mnogi starejši namreč niso vešči uporabe spleta.  Danih je bilo več pobud, kako izboljšati kakovost življenja starejših.

Gostje in številni prisotni so si v živahnem pogovoru izmenjali stališča do reševanja izzivov naraščajočega števila starejših, ki jih je v občini Kamnik zmeraj več. Ob koncu pogovora je poslanka mag. Julijana Bizjak Mlakar povzela pobude:

  • Podvojiti je treba število posteljnih kapacitet domske nastanitve, poskrbeti za medgeneracijske dnevne centre in za finančno dostopno dnevno varstvo.
  • Ustanoviti je treba varovane oddelke za dementne osebe.
  • Možnost brezplačnega obroka je treba nuditi vsem socialno ogroženim osebam. Osebam s podeželja, ki ne zmorejo priti v mesto na brezplačen obrok, je treba nuditi drugo ustrezno obliko storitve (prevoz kosila ali bon za hrano).
  • V Kamničanki, katerega ustanoviteljica je občina, naj bo na razpolago brezplačen prostor za nujne informacije občanom o njihovih pravicah iz javnih sredstev in o kontaktih z organizacijami, na katere se lahko obrnejo starejši ali njihovi svojci.
  • Starejše je treba zavarovati pred nasiljem in pred prevarami tujih oseb. Poskrbeti je treba za brezplačno pravno svetovalnico starejšim osebam.
  • Starejši imajo pravico do dnevnih aktivnosti, ki jim bodo osmislile in polepšale življenje.
  • Razmisliti je treba o uvedbi elektronskih knjig.
  • Prisotni so bili mnenja, da mora družba, ki je odgovorna, poskrbeti za tiste, ki tega ne zmorejo več sami.

Marija.V.S.Verbole