Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Ena izmed prvih ključnih sej Občinskega sveta

Ena izmed prvih ključnih sej Občinskega sveta

Župan Matej Slapar je v sredo, 20. februarja 2019, sklical 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri bodo svetnice in svetniki, med drugim, obravnavali tudi predlog proračuna za leti 2019 in 2020.

Predlagani dnevni red 3. seje zaenkrat obsega dvanajst točk, med zanimivejšimi pa naj, razen predloga proračunov za letošnje in prihodnje leto, omenimo še obravnavo Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2019, predlog okvirnega probrama dela Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2019 ter spremembo Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.

Gradiva za posamezne točke dnevnega reda si lahko ogledate s klikom na povezavo.

DNEVNI RED

 1. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2019
 2. Vprašanja in pobude
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik – skrajšani postopek
 4. Predlog sklepa o soglasju k Pravilniku o spremembah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik
 5. Seznanitev s Poročilom »Ohranitev srebrnega znaka Slovenia Green Destination«
 6. Seznanitev z Informacijo o ceni storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019–2021 
 7. Predlog Sklepa o opustitvi javnega dobra
 8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
 9. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2019 – prva obravnava
 10. Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 – prva obravnava
 11. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 – prva obravnava
 12. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2019 – prva obravnava