Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Iz občinske organizacije SD Kamnik

Iz občinske organizacije SD Kamnik

Na seji predsedstva občinske organizacije Socialnih demokratov Kamnik, ki ga vodi Jože Goltnik, 25. septembra 2015, so se med drugim dogovorili, da je treba nadaljevati z aktivnostjo pri vključevanju novih članov v organizacijo. Ugotavljajo namreč, da se je v zadnjem času število članstvo nekoliko povečalo, saj so vanjo vključili precej dosedanjih simpatizerjev. Seveda pa je zanimanje za povezovanje novih članov odvisno od vsebine delovanja organizacije , ki v tem mandatu sicer nima svojih svetnikov v občinskem svetu, ima več članov v svetih krajevnih skupnosti, kjer se lahko ti člani še bolj neposredno zavzemajo za reševanje konkretnih problemov, ki tarejo občane na določenih območjih.

Občinska organizacija SD Kamnik je povezana v območno organizacijo SD s sedežem v Domžalah, kamor so vključene občinske organizacije Komenda, Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče in Litija. Predseduje ji Mateja Kegel Kozlevčar iz Domžal. Načrtovan letošnji piknik načrtovan za konec avgusta v Motniku je žal odpadel, ker je nastalo nekaj nesporazuma med centralo v Ljubljani in območno organizacijo.

Od 1. julija letos uporablja Občinska organizacija SD nove prostore in sicer se je iz dosedanje lokacije na Šutni, kjer ni bilo najbolj ustreznih pogojev za delovanje, preselila v Kolodvorsko 5 Kamnik, nad gostiščem Pri Marjanci. Tu je vsak torek od 18 do 19. ure, podobno kot doslej na Šutni, za pogovore in predloge dosegljiv en član predsedstva občinske organizacije.

Na sliki: Člani predsedstva občinske organizacije SD na septembrski seji

(fs)