Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Izredna seja po svetniški lekciji županu

Izredna seja po svetniški lekciji županu

Potem ko so svetniki in svetnice prejšnji teden županu Mateju Slaparju, zaradi prepozno predloženega gradiva, odčitali svetniško lekcijo ter zavrnili predlagano razširitev dnevnega reda, se bo Občinski svet Občine Kamnik danes sestal na svoji 1. izredni seji tega mandata.

Na 10. seji Občinskega sveta Občine Kamnik so namreč svetnice in svetniki gradivo za točko, ki se je nanašala na obravnavo Investicijskega projekta ter programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«, kot predlog razširitve dnevnega reda, na mize dobili šele tik pred začetkom seje, tako da gradiva niso mogli niti dobro prebrati, kaj šele podrobno proučiti.

Zato so obravnavo omenjene točke zavrnili, kar je povzročilo domino efekt, saj je bil župan Matej Slapar, kot predlagatelj, prisiljen umakniti še nekaj točk dnevnega reda, vključno z rebalansom proračuna ter načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020. Župan je sicer dejal, da je z razširitvijo dnevnega reda 10. redne seje želel zgolj prihraniti kakih 11.000 evrov, kolikor znašajo stroški seje in sejnin, vendar so mu svetniki očitali, da do tovrstnih razširitev dnevnega reda in (pre)pozno predloženih gradiv za obravnavo, ki je obenem tudi v nasprotju s poslovnikom, prihaja prevečkrat.

Ker pa se, po besedah župana, s sprejemanjem Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki« mudi, je župan za danes sklical 1. izredno sejo v tem mandatu.

Predlagani dnevni red današnje izredne seje zajema 4. točke, ki so bile prejšnji teden, na 10. redni seji zavrnjene oz. umaknjene, in sicer:

  1. Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 – druga obravnava
  2. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa »Zbirni center za ravnanje z odpadki«
  3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 – skrajšani postopek
  4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020, dopolnitev št. 1

Gradivo za posamezne točke dnevnega reda si lahko prenesete in preberete s klikom na posamezno predlagano točko.