Naslovnica / Napovedi in obvestila / Javni razpis za sofinanciranje galerijske dejavnosti v občini Kamnik v letu 2018

Javni razpis za sofinanciranje galerijske dejavnosti v občini Kamnik v letu 2018

Občina Kamnik je objavila Javni razpis za sofinanciranje galerijske dejavnosti v občini Kamnik v letu 2018.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi ustvarjalce s področja galerijske dejavnosti k aktivnostim v starem mestnem jedru tekom celega leta ter s tem hkrati prispevati k razvoju kulture v občini Kamnik ter oživitvi starega mestnega jedra.

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne kulturne organizacije (pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti), ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2018 za spodbujanje galerijske dejavnosti znaša do največ 12.000,00 €.

Razpis se začne 12. 1. 2018 in se zaključi 12. 2. 2018. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018, skladno z razpisnimi pogoji in pogodbo.

Povezave: