Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kaj ima Razvojno združenje Grunt skupnega s turističnimi društvi?

Kaj ima Razvojno združenje Grunt skupnega s turističnimi društvi?

Na 9. redni seji Sveta občine Kamnik je svetnik Jože KOROŠEC (SLS) občinski upravi zastavil vprašanje v zvezi s sofinanciranjem turističnih društev. Zanimalo ga je predvsem to, zakaj je Razvojno združenje Grunt, ki v svojem imenu nima nikjer zapisano, da je turistično društvo, lahko prejelo omejena sredstva, ki so namenjena delovanju turističnih društev.

Jože Korošec (SLS):Občina Kamnik sofinancira turistična društva in tako je tudi v letu 2015 namenila 16.000,00 € za delovanje turističnih društev. Sredstva za 7 turističnih društev res niso velika, vendar z njimi lahko prispevamo k celostni podobi turizma v kamniški občini. Predvsem za organizacijo prireditev in lepšo podobo posameznih turističnih točk. V letu 2015 pa se je na ta razpis prijavilo tudi društvo, ki v svojem imenu nima nikjer napisano, da je turistično (Razvojno združenje Grunt, so.p.) oz. društvo za trajnostni razvoj. Zanima me, ali se tako društvo lahko prijavi na razpis za delovanje turističnih društev in zmanjšuje sredstva turističnim društvom, ki imajo 70 ali več članov, še posebno zato ker so reference tega društva znane že z delovanjem oz. nedelovanjem na Starem gradu.”

Odgovor občinske uprave je pripravila Martina BAJDE, podsekretarka – vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

Občina Kamnik vsako leto zagotavlja sredstva za sofinanciranje turističnih društev, ki se razdelijo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 88/05 in 26/10). Skladno s pravilnikom imajo pravico do sofinanciranja društvenih programov izvajalci, ki imajo sedež v Občini Kamnik in so izbrani na podlagi meril navedenega pravilnika in s postopkom javnega razpisa. Veljavni Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Kamnik ne vsebuje določbe, da mora imeti društvo, ki se sofinancirana na podlagi navedenega pravilnika tudi v nazivu ime turistično. V letošnjem letu se je na javni razpis za sofinanciranje turističnih društev, ki je bil odprt od 2. 3. 2015 do 20. 3. 2015, prijavilo tudi društvo Grunt, društvo za trajnostni razvoj Kamnik, s projektom »Dobro jutro, Šutna«. V postopku dodelitve sredstev je bila v konkretnem primeru izvedena preveritev registracije društva ter vrste registriranih dejavnosti, iz katerih izhaja, da se društvo ukvarja tudi s turističnimi dejavnostmi. Projekt »Dobro jutro, Šutna«, s katerim so se prijavili na javni razpis, pomeni oživitev Šutne, jo narediti živahnejšo za obiskovalce in turiste (delavnice, predavanja, dogodki …), kar je zagotovo pomembno za pospeševanje turizma. Društvu so bila na podlagi veljavnih kriterijev in meril dodeljena sredstva v višini 1.021 €. Skladno s pogodbo o sofinanciranju je bila polovica sredstev društvu nakazana, druga polovica pa bo po predložitvi poročila o izvedbi programa.