Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kakšne so trenutne razmere v kamniških vrtcih?

Kakšne so trenutne razmere v kamniških vrtcih?

Bogdan POGAČAR (NSi) je na 9. redni seji Sveta občine Kamnik občinski upravi zastavil par vprašanj v zvezi z razmerami na področju predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik.

Bogdan Pogačar (NSi): “Kakšne so v tekočem šolskem letu 2015/16 razmere na področju predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik?

Zanima me zlasti naslednje:

1. Koliko otrok je trenutno na čakalnem seznamu za vstop v otroški vrtec, in sicer koliko je otrok iz drugih občin, ki so na tem seznamu?
2. Koliko je otrok, ki jim občina plačuje subvencijo pri varuhih predšolskih otrok in kateri otroci so do nje upravičeni?
3. Koliko je prostih kapacitet v posameznih enotah vrtca Antona Medveda Kamnik in v katerih?

Če povpraševanje po predšolski vzgoji in varstvu presega kapacitete, podajam pobudo, da spremeni izplačevanje subvencij za tiste otroke, ki ne bodo dobili mesta v otroških vrtcih in bodo vključeni v varstvo predšolskih otrok pri registriranih varuhih.

Predlagam, da so do subvencije upravičeni vsi otroci iz občine Kamnik, katerih starši ali skrbniki oddajo popolno vlogo, in ne samo tisti, ki so na centralnem čakalnem seznamu, ter da se ta ukrep zagotavlja, dokler je povpraševanje večje od prostih kapacitet v vrtcih, nato pa izplačevanje subvencij preneha.”

Odgovor občinske uprave je pripravila Tina TRČEK, strokovna sodelavka za upravno-pravne zadeve VII/1:

Razmere na področju predšolske vzgoje in varstva v Občini Kamnik v šolskem letu 2015/2016 so dobre, število otrok, ki so ostali na Centralnem čakalnem seznamu, se zmanjšuje, vrtci postopoma zapolnjujejo še preostala prosta mesta.

1. Na Centralnem čakalnem seznamu za vstop v otroški vrtec je trenutno 1 otrok, rojen leta 2010, 3 otroci, rojeni leta 2012, 13 otrok, rojenih leta 2013, 42 otrok, rojenih leta 2014 in 26 otrok, rojenih leta 2015, skupno torej 85 otrok, od tega 7 otrok iz drugih občin. Vsi otroci s Centralnega čakalnega seznama, rojeni v letu 2015, še ne izpolnjujejo starostnega pogoja za vstop v vrtec.

2. Do subvencije plačil za varstvo otroka so upravičeni starši, katerih otrok ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 odstotkov cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec. Občina Kamnik trenutno plačuje subvencijo za varstvo 11-tih otrok.

3. V posameznih enotah Vrtca Antona Medveda Kamnik je na dan 20. 10. 2015 prostih 15 mest, in sicer:

Enota Tinkara: 4 prosta mesta
Enota Sneguljčica: 1 prosto mesto
Enota Mojca: 1 prosto mesto
Enota Pedenjped: 1 prosto mesto
Enota Kekec: 1 prosto mesto
Enota Kamenček: 1 prosto mesto
Enota Sonček: 1 prosto mesto
Enota Oblaček: 2 prosti mesti
Enota Kamenček – razvojni oddelek: 3 prosta mesta

Povpraševanje po varstvu predšolskih otrok sicer presega proste kapacitete, poudariti pa je potrebno, da se prosta mesta sproti zapolnjujejo ter da je na seznamu kar nekaj otrok, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja za vstop v vrtec. Število otrok, ki se še nahajajo na Centralnem čakalnem seznamu, je relativno nizko (v letu 2010 je bilo takih otrok preko 300, na dan 20. 10. 2015 pa 85). Glede na navedeno ter glede na to, da subvencije za otroke, ki niso vključeni v vrtec, predstavljajo nadstandard, občinski proračun pa je iz leta v leto nižji in po drugi strani zaradi zakonskih obveznosti čedalje bolj obremenjen, menimo, da ponovna uvedba subvencij, ki so bile s koncem leta 2014 ukinjene, ni smotrna.