Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kamniška politika ne pozna varčevanja

Kamniška politika ne pozna varčevanja

Iz predloga proračuna, ki ga bo na današnji seji obravnaval Svet občine Kamnik je razvidno, da kamniški politiki ne kažejo volje, da bi z varčevanjem začeli pri sebi.

Na 3. redni sveta so kamniški svetniki že zavrnili predlog opozicijske svetniške skupine Liste Dušana Papeža, da bi znižali višino sredstev, ki so namenjena delu svetnikov in svetniških skupin, tako da le-ta ostaja 90 € mesečno na svetnika.

Naj za primerjavo navedemo, da v Občini Domžale, ki je po številu prebivalcev podobna kamniški, v ta namen namenjajo 21,50 € mesečno na svetnika.

Prav tako ni zaslediti prave politične volje, da bi se znižale sejnine in dotacije političnim strankam. Prej omenjena kamniška opozicijska lista je tak predlog sicer že podala, vendar vse kaže, da se koalicijski partnerici LMŠ in NSi, nista pripravljeni odreči svojemu kosu pogače.

Dotacije političnim strankam

Iz predloga proračuna Občine Kamnik je razvidno, da višina sredstev, ki jih Občina Kamnik namenja delovanju političnih strank ostaja nespremenjena, kar pomeni, da bodo politične stranke iz kamniškega proračuna skupaj prejele celih 85.000 € na leto.

Koalicijski partnerici LMŠ in NSi, ki imata skupaj dovolj glasov, da bi z znižanjem sredstev za dotacije političnim strankam Občini Kamnik privarčevali zajetno vsoto, vsaj zaenkrat še ne kažeta znakov, da bi z varčevanjem začeli pri sebi, čeprav, ali pa ravno zaradi tega, bosta iz občinskega proračuna dobili največ denarja.

 Dotacije političnim strankam glede na predlog proračuna za leti 2015/2016

 dotacija 2015dotacija 2016
Lista Marjana Šarca – Naprej Kamnik39.371,0039.371,00
Nova Slovenija – krščanski demokrati12.817,0012.817,00
Slovenska demokratska stranka7.488,007.488,00
Demokratična stranka upokojencev Slovenije7.081,007.081,00
Stranka Mira Cerarja5.453,005.453,00
Slovenska ljudska stranka4.470,004.470,00
LTS – Lista za Kamnik3.647,003.647,00
Socialni demokrati2.372,002.372,00
Združena levica – Stranka TRS2.301,002.301,00
SKUPAJ85.000,0085.000,00

V sosednjih Domžalah za delovanje političnih strank letno namenijo 37.710 €, kar je več kot polovico manj, kot v Občini Kamnik. Podoben znesek kot v Domžalah, političnim strankam namenijo tudi v Občini Slovenska Bistrica38.565 €, medtem ko so v Novi Gorici ta sredstva, iz 50.000€, kolikor so jih za politične stranke namenili lani, v letošnjem letu znižali na 18.000 €.

Podobno razkošno finančno podporo kot v Kamniku, političnim strankam namenjajo še v občinah Ptuj – 75.000 €, Krško – 82.793 € in Velenje – 92.248,37 €.

Omenjene občine so po velikosti oz. številu prebivalcev nekako primerljive z Občino Kamnik, medtem ko v manjših, sosednjih občinah Mengeš in Komenda, za delovanje političnih strank namenijo še dosti manj, v Komendi 1.909 €, v Mengšu pa 5.048 € letno.

Sredstva za delovanje strank in list v posameznih občinah

Domžale
Kamnik
Komenda
Krško
Mengeš
N. Gorica
Ptuj
Sl. Bistrica
Velenje
37.71085.0001.90982.793 5.04818.000 75.000 38.56592.248

Sejnine

Prav tako ne kaže, da bi bili kamniški svetniki pripravljeni zmanjšati svoje sejnine, ki so, v primerjavi z drugimi podobnimi občinami, nekako v povprečju.

Sejnina za udeležbo na redni seji

Domžale
Kamnik
Komenda
Krško
Mengeš
N. Gorica
Ptuj
Sl. Bistrica
Velenje
205,16229,63
228,18 229,63119,55442,16*147,62 196,83282,98

 

Daleč najvišje sejnine si pustijo izplačevati v Novi Gorici*, kar 442, 16 € na sejo oz. največ 265,29 € mesečno, sledi MO Velenje 282,98 €, v občinah Kamnik, Komenda in Krško, pa so sejnine skorajda identične in znašajo nekaj manj kot 230 €. V Slovenski Bistrici se svetniki zadovoljijo s sejninami v višini 196, 83 €, na Ptuju z 147,62 €, najnižje pa so sejnine v Mengšu, in sicer 119,55 €.

 

Opomba: Preglednice s podatki so narejene s pomočjo podatkov, ki so nam bili posredovani s posameznih občin.