Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Kamniški občinski svetniki so denar za otroško igrišče namenili talnemu gretju cerkve v sosednji občini

Kamniški občinski svetniki so denar za otroško igrišče namenili talnemu gretju cerkve v sosednji občini

Na včerajšnji 25. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, so svetnike in svetnice, skupaj z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2018, na predlog župana Marjana Šarca sprejeli tudi amandma, ki sredstva namenjena otroškemu igrišču, prerazporeja na sofinanciranje obnove župnjiske cerkve.

Obrazložitev: “Na 2. redni seji KS Pšajnovica je bil sprejet sklep o sofinanciranju obnove farne cerkve Češnjice. Pri rekonstrukciji cerkve, ki se je začela v maju 2018, se je svet KS Pšajnovica odločil, da del sredstev za sofinanciranje obnove nameni iz sredstev KS Pšajnovica, ker je to njihova farna cerkev.

Pri rekonstrukciji so nastali veliki stroški, katerih večji del bo poravnala Občina Lukovica. Nekaj stroškov bodo poravnali farani župnjiske cerkve Češnjice, del sredstev pa bo prispevala KS Pšajnovica. Rekonstrukcija zajema popravilo estrihov, talnega gretja, ploščice in kompletno obnovo klopi. Ker v planu za leto 2018 KS Pšajnovica nima odprte postavke za rekonstrukcijo cerkve, se s tem amandmajem predlaga, da se odpre nova proračunska postavka za sofinanciranje obnove župnjiske cerkve Pšajnovica v višini 2.200 € za plačilo talnega gretja cerkve Češnjice. Potrebna sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 919112 otroško igrišče.”

Kamniški občinski svetniki in svetnice so predlog župana Marjana Šarca, pozabljajoč na 7. člen ustave RS, ki določa, da so država in verske skupnosti ločene, omenjeni amandma sprejeli, najbrž pa jim je ob glasovanju srce grela misel, da otrok s Pšajnovice, ki se zaradi tega vsaj še nekaj časa ne bodo mogli igrati na otroškem igrišču, pri maši vsaj ne bo zeblo v noge.

X