Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Pozivi in pobude / Kdaj se bo začelo graditi optično omrežje v odročnejših krajih občine Kamnik

Kdaj se bo začelo graditi optično omrežje v odročnejših krajih občine Kamnik

Občinski svetnik Jože Korošec (SLS) je občinski upravi Občine Kamnik (ponovno) zastavil vprašanje, kdaj se bo vendarle začelo graditi optično omrežje v okviru projetja RUNE.

Jože KOROŠEC (SLS): Moje svetniško vprašanje se glasi podobno kot se je pred enim letom. Minilo je eno leto od mojega vprašanja glede projekta RUNE, ki naj bi gradilo optično omrežje v odročnejših krajih v občini Kamnik. Po obljubah tega podjetja naj bi bilo to zgrajeno že v letu 2019, zato sprašujem kdaj so realne možnosti za priklope v vaseh KS Šmartno v Tuhinju in ostalih KS.

Odgovor v imenu občinske uprave je pripravil Matjaž Srša, podsekretar -pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance:

Podjetje RUNE Enia, komunikacijska infrastruktura, d.o.o. je z Občino Kamnik dne 2.11.2020 podpisalo Pogodbo za gradnjo javnega komunikacijskega omrežja visokih hitrosti v občini Kamnik. Dela se bodo izvajala skladno s projektno dokumentacijo PZI št. RUNE04/S21-2018 za območje S21, ki zajema območja oziroma naselja od Motnika do Buča.

Trenutno se dela izvajajo na območju Litije, Moravč, Zagorja in se približujejo naši občini. Ocenjujemo, da se bodo dela na terenu v naši občini dejansko začela v prihodnjem letu v spomladanskem času. Informacija, ki je bila s strani predstavnika podjetja RUNE podana na sestanku s krajevnimi skupnostmi v letu 2019, da se bodo dela začela žev tem letu, je bila preuranjena, na kar je občinska uprava na tem sestanku tudi opozorila. Ne glede na vse, lahko zaključimo, da je prvi del projekta t.i. S21 pripravljen za izvedbo, zato je občinska uprava že imenovala delovno skupino, ki bo vodila in koordinirala omenjeno izgradnjo optičnega omrežja.

Poudariti je treba, da je v izdelavi oziroma projektiranju tudi drugi del optičnega omrežja t.i. S15, ki zajema preostalo območje oziroma naselja, ki niso zajeta v predhodnem projektu. Ko bo projektna dokumentacija izdelana tudi za območje S15, bo sledil aneks k osnovni pogodbi.