Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Koši za odpadke, ki jih ni nihče praznil, so bili odstranjeni

Koši za odpadke, ki jih ni nihče praznil, so bili odstranjeni

Občinska svetnica Žaklina Zdravković je občinski upravi Občine Kamnik zastavila svetniško vprašanje glede, ki se nanaša na čiščenje in vzdrževanje saniranega odlagališča odpadkov na Duplici, kjer je bila leta 2003 zasajena drevesna učna pot.

Žaklina Zdravković – Lista Dušana Papeža

Žaklina ZDRAVKOVIĆ – LDP: Pred leti je bila na območju bivše kamniške deponije na Duplici opravljena sanacija in urejena gozdna učna pot. Leta 2003 je bila zasajena dendrološka drevesna učna pot, leta 2007 pa je bila urejena še makadamska sprehajalna pot. V občinskem proračunu je bila vzpostavljena redna proračunska postavka, namenjena vzdrževanju deponije Duplica, ki je v letu 2016 znašala 3900 evrov. V obrazložitvi postavke piše, da je na območju potrebno redno vzdrževanje (košnja trave, redno odstranjevanje odpadkov, saditev manjkajočih dreves, pregled in odvoz izcednih voda itd.). Hrib in pot sta v vmesnem času postala priljubljena točka sprehajalcev s psi, tekačev, mladine …

Nekaj sprehajalcev nas je opozorilo na neurejenost hriba, zato smo situacijo preverili še sami. Ugotovili smo, da bo v naslednjem obdobju potrebno območje delno obnoviti. V našem vprašanju pa želimo opozoriti na problem odvoza odpadkov. Na območju hriba so 3 koši za smeti – 2 na platoju in 1 pod hribom. Kot so povedali sprehajalci, so koši ves čas polni, velikokrat smeti ležijo okoli koša, mnogokrat pa jih praznijo kar sami in smeti odnesejo v domače kante. Po njihovem mnenju sistematičnega praznjenja košev ni ali pa je preredko, kar smo opazili tudi sami na ogledu.

Zato nas zanima kdo koše za smeti redno prazniti, saj vidimo, da je v proračunski postavki namenjen denar tudi za reden odvoz odpadkov?

Ali je koše postavilo Komunalno podjetje Kamnik ali so rezultat pobude posameznikov?

V svetniški skupini Dušana Papeža menimo, da je treba doreči, čigavi so koši in kdo je odgovoren za odvoz. Dogovor mora biti sklenjen med Občino Kamnik, Krajevno skupnostjo Duplica in Komunalnim podjetjem Kamnik. Po potrebi je treba koše tudi prestaviti ali njihovo število zmanjšati. Koši za odpadke, ki nimajo določenega odgovornega za praznjenje in čiščenje, velikokrat povzročijo več škode kot koristi, saj je ljudem samoumevno, da puščajo smeti tudi ob polnih koših za odpadke. Naj pri tem še opozorimo, da je pod dupliškim hribom nameščen koš za pasje iztrebke, ki ga Komunalno podjetje Kamnik (KPK) redno prazni, torej bi lahko hkrati pobirali smeti tudi iz preostalih košev. Dopuščamo možnost, da katerega od košev Komunalno podjetje Kamnik prazni že sedaj, vendar je praznjenje glede na obiskanost hriba očitno premalo pogosto.

 

Odgovor v imenu občinske uprave pripravila Mihaela BRNOT VETERNIK, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe:

Na osnovi opravljenega terenskega ogleda in preverjanja dejanskega stanja je bila sprejeta odločitev, da se odstranijo koši, za katere ni znano, kdo in kdaj jih je namestil. Ob makadamski poti, ki poteka vzdolž vzhodne strani območja nekdanje deponije odpadkov, bo do pomladi nameščen nov koš za odpadke, ki ga bodo delavci KPK d. d. enkrat na teden praznili v sklopu rednega čiščenja in urejanja javnih površin.