Naslovnica / LOKALNA POLITIKA / Matej Slapar bo, kot novi kamniški župan, prisegel 19. decembra

Matej Slapar bo, kot novi kamniški župan, prisegel 19. decembra

Novoizvoljeni kamniški občinski svetniki se bodo v sredo, 19. decembra 2018, zbrali na 1. (konstitutivni) seji Občinskega sveta Kamnik, na kateri bo, kot novi kamniški župan, prisegel tudi Matej Slapar.

Novi občinski svetniki in svetnice, ki bodo, skupaj z novoizvoljnim županom usodo in napredek občine krojili prihodnja štiri leta, bodo obravnavali dnevni red s šestimi predlaganimi točkami, med katerimi bo tudi prisega in nagovor Mateja Slaparja, novega župana Občine Kamnik, imenovali pa bodo tudi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Predlog dnevnega reda

  1. Seznanitev s Poročiloma Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta in izidu volitev župana Občine Kamnik
  2. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za potrditev mandatov svetnikov in ugotovitev izvolitve župana
  3. Seznanitev s Poročilom o pregledu potrdil o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah kandidatov in predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov ter potrditev mandatov
  4. Seznanitev s Poročilom o izvolitvi župana Občine Kamnik in o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur za župana ter ugotovitev izvolitve
  5. Prisega in nagovor župana
  6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja